Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[355] 3 maart 2022: Domestic Violence in Cross-Border Marriages: A Systematic Review

Inleiding en context

Goede morgen op deze heldere en zonnige dag, het is vandaag donderdag 3 maart 2022. Vandaag een wat bijzondere ‘’kennisparel’’, het betreft een systematisch overzicht over huiselijk geweld in relaties waarin sprake is van zogenaamde gemengde huwelijken (afkomstig uit verschillende landen). Huwelijksmigratie is een wereldwijd fenomeen dat in omvang groeiend is. Technologische vooruitgang en de toename van transnationale migraties hebben geleid tot het ontstaan van velerlei verbindingen en migratiestromen tussen en binnen de regio’s van de wereld, wat vervolgens heeft geleid tot steeds meer huwelijken over de grenzen heen: grensoverschrijdende huwelijken.

Een gemengd huwelijk is een huwelijk dat gesloten wordt tussen twee partners met een verschillende achtergrond. Behalve verschil in religie kan er sprake zijn van verschil in etniciteit of nationaliteit, of een verschillend economisch of cultureel milieu. De problemen die binnen een gemengd huwelijk voorkomen hebben vaak te maken met het feit dat er omvangrijke verschillen tussen de partners zijn. Hoe meer de partners van elkaar verschillen, hoe meer kans er is op problemen. Eén van die problemen is een verhoogde kans op huiselijk geweld. De auteurs van bijgesloten ‘’kennisparel’’ laten zien dat grensoverschrijdende huwelijken gemiddeld meer worden getroffen door huiselijk geweld als gevolg van de migratie-ervaringen van de betrokken paren en de stress die ze ervoeren voor, tijdens en na de migratie.

Bron

Said, Muhamad Helmi Bin Md & Grace Emmanuel Kaka (March 2022). Domestic Violence in Cross-Border Marriages: A Systematic Review. Trauma, Violence & Abuse, 1 March, pp. 1-20. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380221074321

Samenvatting

Cross-border marriages have been found to be associated with domestic violence due to the migration experiences of the couples concerned and the stress experienced before, during, and after migration, despite local and international legislation on domestic violence. A systematic review using the PRISMA Statement was conducted to examine the relationship between domestic violence and cross-border marriages among cross-border wives from Asian countries. Six databases—Taylor & Francis Online, Wiley Online, Scopus, Web of Science, Sage Journals, and Springer Online library, were used in the research which found 179 articles for eligibility and 58 articles were finally used in the review. To be included, studies must have addressed domestic violence and cross-border marriage among Asians, report qualitative, quantitative, or mixed methods, addressed the RQs, been published in polished English between 2010 and 2020 and published in a reputable journal with high impact factor.

The systematic review found that immigration status, citizenship, culture, language barrier, diversity/intersectionality, age, and economic dependence are the risk factors for domestic violence, which leads effects such as divorce or separation, racism, loneliness, loss of identity & inheritance, stigma, abandonment, and discrimination. Yet these cross-border wives resorted to NGOs, social & religious groups, and traditional beliefs as coping strategies. The review suggests that legislations on domestic violence should be amended to include a definition of the rights of immigrant women, and the plight of cross-border wives, which should be protected. It is also imperative to propose favourable laws and policies regarding immigration status and citizenship for these cross-border couples.

Afsluitend

De auteurs van bijgesloten ‘’kennisparel’’ hebben een significante samenhang gevonden tussen huiselijk geweld en grensoverschrijdende huwelijken. Ze doen ook suggesties op welke wijze deze problematiek aangepakt kan worden. Ook om van te leren binnen de Nederlandse context waar de verwachting is dat het aantal grensoverschrijdende huwelijken de komende jaren in omvang zal toenemen.

prohic_linksonder