Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[369] 23 maart 2022: Crime and safety in transit environments: A systematic review of the English and the French literature, 1970–2020

Inleiding en context

Goede morgen op deze zonnige woensdag 23 maart 2022. Uiteraard zijn de donkere wolken boven de Oekraïne dominant in het wereldgebeuren, daarom dit nummer Kiev Calling: https://www.youtube.com/watch?v=xWQUkRKqp2E Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag en dat is een mooie. Het betreft een systematisch overzicht over criminaliteit en sociale veiligheid in de omgeving waar het openbaar vervoer plaats vindt. Wanneer we gebruik maken van het openbaar vervoer dan wordt een deel van de reistijd doorgebracht met wachten op en binnen vervoersknooppunten (treinstations of bushaltes) of op de weg ernaartoe. Het besef en risico op slachtofferschap of onaangename ervaringen kan ervoor zorgen dat reizigers het openbaar vervoer gaan vermijden en op zoek gaan naar andere reisalternatieven. Daarom is een veilig gevoel in transitomgevingen een fundamentele behoefte van alle reizigers en onder meer een garantie voor een duurzame en prettige leefomgeving inclusief vervoersknooppunten.

Kortom, de sociale veiligheid binnen het openbaar vervoer is een belangrijke factor om de ambitie te bewerkstelligen om mensen vaker gebruik te laten maken van dat openbaar vervoer. Ook in Nederland is dat een gegeven. Een landelijk convenant richt zich bijvoorbeeld op de bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie rond sociale veiligheid in het openbaar vervoer: https://open.overheid.nl/repository/ronl-bcb897a3-03d1-43cc-aca1-3e47f39a0f20/1/pdf/bijlage-convenant-sociale-veiligheid-in-het-ov-2020-2025.pdf

Bron

Ceccato, Vania, Nathan Gaudelet & Gabin Graf (January 2022). Crime and safety in transit environments: A systematic review of the English and the French literature, 1970–2020. Public Transport, 31 January, pp. 1-50. https://link.springer.com/article/10.1007/s12469-021-00265-1

Samenvatting

This article reviews five decades of English and French literature on transit safety in several major databases, with the focus on Scopus and ScienceDirect. The review explores the nature and frequency of transit crime and passengers’ safety perceptions in transport nodes and along the trip using bibliometric analysis and a systematic review of the literature. The number of retrieved documents was 3137, and 245 were selected for in-depth analysis. Transit safety as a research area took off after the mid-1990s and peaked after the 2010s. The body of research is dominated by the English-language literature (mostly large cities), with a focus on the safety of rail-bound environments and examples of interventions to improve actual and perceived safety for public transportation (PT) users. Highlighting the importance of transit environments along the whole trip, the article also helps advocate for more inclusion of passengers’ safety needs and the involvement of multiple stakeholders in implementing PT policies.

This article is the first that covers studies dealing with transit crime (various types) as well as safety perceptions of transit environments, providing:

  1. A special focus on studies that deal with the transit environment (stations and bus stops as well as the last-mile mobility and/or safety door-to-door, the so-called “whole journey perspective”). There is a lack of understanding of “how the conditions favoring crime on public transport arise and why they persist. We have limited knowledge of the mix of forces and constraints—political, geographical, economic, engineering, and others—which have combined to shape and form modern public transport.”
  2. Extra attention to studies devoted to safety according to “users’ perspectives” and safety needs. The temporal dimension of these studies is also an interesting feature that has been highlighted in this review but was not pointed out in previous reviews.
  3. Lessons from different research traditions, from English and French, with as many perspectives on the topic as possible. The French literature has been chosen because of the long tradition of research on public transportation and also because French is the fifth most common world language, spoken on nearly every continent, providing therefore a good international overview of this field of research.

Transit safety is about safety conditions experienced and perceived by public transportation (PT) users along their trip. This may involve PT travelers’ risk of being victimized by crime or feeling unsafe at a particular place (e.g. a station) or in a combination of environments, situations and contexts. For example, Smith and Clarke (2000) indicate that crime can occur when a PT traveler is walking from home to a bus stop, or it may occur from or between transportation nodes; it is when the traveler is exposed to environments that are more or less criminogenic. Similarly, safety perceptions may vary along and within these environments. When the PT traveler is waiting for transportation or is on the move between different sections of stations (e.g. on the metro station platform or walking from the ticket area to the platform). Third, when the PT traveler is on board a mode of transport.

Transit crime includes offenses and/or safety-disturbing behaviors against PT users, personnel, and property. Moreover, crime targets vary and can include the system itself (e.g. vandalism and fare evasion), employees (e.g. assaults on ticket collectors or guards), and PT users (e.g. pickpocketing or assault). These offences and/or safety-disturbing behaviors may not in a strict sense be a “crime” but they affect PT users’ safety perceptions, such as shouting or  “low-level behavior,” ranging from groups of young people behaving boisterously to people talking loudly on mobile phones on trains or buses. 

Safety perceptions is used here as an umbrella term for fear of crime and other anxieties that are expressed by PT users along the trip and can vary over time. How individuals perceive transit environments depends on their individual characteristics (age, gender, previous victimization) and the features and contexts of these transit environments (transport mode, type of transport node—bus stop or station—and quality of the environments they spend time in, from their home to a transport node).

Afsluitend

‘Research, what is it good for? Absolutely nothing… unless it is used by policy makers and practitioners’. En zo is het maar net. Niet of matig gebruikte kennis is namelijk nutteloze kennis. En dat is precies de reden waarom ik deze ´kennisparels´ verstuur, om deze uitspraken te voorkomen. Heel simpel gezegd, kennis moet op de juiste plek landen en op de juiste manier worden toegepast. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt een prima overzicht op welke wijze het openbaar vervoer en de omgeving daarvan vanuit een oogpunt van sociale veiligheid een veiliger gevoel bij reizigers kan geven en om slachtofferschap te voorkomen. Opnieuw leerzame kennis om van te leren en om een maatschappelijk effect te bereiken: sociale veiligheid binnen het openbaar vervoer, zowel voor de reizigers als voor degenen die daar dagelijks werkzaam zijn.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder