Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen beste ´kennisparelontvangers´, het is vandaag maandag 4 april 2022. Ik heb even heel snel een verse ´kennisparel´ in jullie mailbox laten landen. Ik maak het kort want kwam vanochtend rond 1 uur thuis vanuit het prachtige Lissabon. Op Schiphol was het angstvallig stil voor wat betreft het treinverkeer. Daarom lukte het om na een uur een taxi te bemachtigen richting Leiden. Maar dat is natuurlijk allemaal minimaal ongemak in vergelijking met wat de inwoners van Oekraïne door moeten maken, met dank aan de heer Poetin. De ´kennisparel´ van vandaag is een fraaie. Het betreft een omvangschatting van de kosten van georganiseerde misdaad in Australië. Dergelijke omvangschattingen zijn uiteraard omgeven met veel onzekerheden. Voor een kritisch commentaar op bijvoorbeeld de omvangschatting van witwassen in Nederland verwijs ik jullie naar een bijdrage van mijn goede collega Edwin Kruisbergen:  https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19&isAllowed=y

Maar goed toch maar het Australische rapport dat vannacht is verschenen bijgesloten. Dat rapport geeft een schatting van de kosten van zware en georganiseerde misdaad in Australië voor het jaar 2020-21. Het is de derde in een reeks rapporten die zijn opgesteld voor de Australian Crime Commission en de Australian Criminal Intelligence Commission. Hoe zien de berekeningen eruit? Wat zien we aan trends? En meer belangrijk, wat zijn de lessen voor Nederland?      

Bron

Smith, Russell & Amelia Hickman (April 2022). Estimating the costs of serious and organised crime in Australia, 2020–21. Canberra: Australian Institute of Criminology, 73 pp. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2022-04/sr38_estimating_the_costs_of_serious_and_organised_crime_v2.pdf

Samenvatting

This report estimates the cost of serious and organised crime in Australia in 2020–21 to be between $24.8b and $60.1b. This is the third in a series of reports undertaken for the Australian Criminal Intelligence Commission estimating the cost of serious and organised crime. It updates and improves on the methodology used in the previous report, which estimated the cost of organised crime in 2016–17. As with the previous research, this report considers the direct and consequential costs of serious and organised crime in Australia, as well as the costs to government entities, businesses and individuals associated with preventing and responding to serious and organised crime. While the current estimates were undertaken during the COVID-19 pandemic and may reflect changes in criminality resulting from the pandemic, the full economic impact of serious and organised criminal offending committed during the pandemic will not be known for some time. It is clear, however, that the impact of serious and organised crime on the Australian economy is substantial.

Afsluitend

Hoewel bijgesloten ´kennisparel´ een redelijk onderbouwde schatting maakt van de kosten van ernstige en georganiseerde misdaad in Australië voor het jaar 2020-21 is verder onderzoek nodig waarop meer nauwkeurige schattingen kunnen worden gebaseerd. Hoewel kostenmethodologieën verbeteren blijft er een voortdurende behoefte om te investeren in het verzamelen van betere en meer omvangrijke (statistische) gegevens over de wijze waarop georganiseerde de legale economie beïnvloedt en welke kosten daarmee gepaard gaan.

Statistische verzamelingen en methoden moeten meer inzicht bieden over de aard van georganiseerde misdaad die regelmatig worden opgenomen in officiële gegevens en enquêtes en over slachtofferschap van georganiseerde misdaad. Ten slotte is nieuw onderzoek nodig om de omvang en ernst te kwantificeren van vormen van criminaliteit waarvoor nu onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het gaat dan met name over die vormen van criminaliteit waarin georganiseerde misdaadgroepen een dominante rol spelen zoals bij de drugsindustrie, de georganiseerde financiële criminaliteit, vuurwapenhandel, mensenhandel, milieucriminaliteit, corruptie, intellectuele eigendom en witwassen. Ook voor Nederland geldt uiteraard dat hier nog de nodige inspanningen verricht kunnen worden. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft daartoe (opnieuw) goede aanzetten. Uiteraard met alle onzekerheden die gepaard gaan met omvangschattingen van ´verborgen fenomenen´ zoals in dit geval georganiseerde misdaad. Het blijven vaak ´estimates in fog´.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

374-CostsOrganisedCrimeAustraliaEmpiricalDownloaden