Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze donderdag 7 april 2022. Ik begin met een toepasselijke song: https://www.youtube.com/watch?v=p1V_2A7i59U En natuurlijk ontvangen jullie deze dag ook een verse ´kennisparel´ in jullie mailbox. Het betreft dit keer een samenvattend onderzoek naar jonge aanwas in de (hard)drughandel in de regio Midden-Nederland. Dit onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. De regio Midden-Nederland speelt een regisserende rol als het gaat om drugscriminaliteit. Een aantal van de grootste internationale drugscriminelen komt uit deze regio. De handel kent ook lokale uitingen en heeft soms (levens)verwoestende effecten door onder meer het excessief geweld dat het met zich meebrengt. Tegelijkertijd is zichtbaar dat jongeren worden aangetrokken door de lucratieve verdiensten en de status die de handel in drugs in bepaalde kringen kan verschaffen.

Er is dan ook in toenemende mate aandacht voor (het begrip) ‘jonge aanwas’ in relatie tot (hard)drugscriminaliteit. Menig gemeente is hier ondertussen mee aan de slag in samenwerking met de RIEC’s en partners zoals de politie en het Openbaar Ministerie. Het RIEC Midden-Nederland heeft in 2019 het regioprogramma ‘Straatwaarde(n) opgericht dat actief is in het voorkomen van jonge aanwas in de cocaïnehandel. Een van de activiteiten binnen dat regioprogramma is het uitvoeren van lokale (deel)onderzoeken naar uitingsvormen van (hard)drugscriminaliteit (met een focus op cocaïne), kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. De regio Midden-Nederland kent 38 gemeenten waar ondertussen meerdere gemeentelijke (deel)onderzoeken zijn afgerond. Dit rapport is het resultaat van een meta-analyse van tien afgeronde deelonderzoeken (2019-2021). De auteurs beogen met dit rapport inzichten te delen die tot nu toe zijn opgedaan die voeding kunnen geven aan zowel beleid als praktijk.

Ik verwijs de lezers ook graag naar deze recente ´kennisparel´ vanwege de overeenkomst met de bijgesloten´kennisparel´ van vandaag: https://prohic.nl/2022/03/07/357-7-maart-2022-do-or-dont-kennissynthese-ingroeimechanismen-en-rekruteringsprocessen-van-jongeren-in-de-georganiseerde-criminaliteit/

Bron

Adjiembaks, Sheila, Anne Boer & Mirije Oude Lansink (april 2022). (On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit: Een meta-analyse van tien deelonderzoeken in de regio Midden-Nederland. Utrecht: Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, 50 pp. https://veiligheidscoalitie.nl/nieuws/?id=2018

Samenvatting

Het RIEC Midden-Nederland heeft vanuit het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Dit onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. Het rapport is een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Een belangrijk inzicht is dat jonge aanwas een gevarieerdere en bredere groep jongeren betreft dan doorgaans wordt gedacht. Jonge aanwas voldoet in alle deelnemende gemeenten weliswaar grofweg aan het beeld van wat doorgaans als risicogroep geldt. Echter in zes van de tien gemeenten is ook jonge aanwas beschreven die doorgaans minder direct herkenbaar is als risicogroep. Het gaat om jongeren uit zowel ‘(multi)probleem’ gezinnen als ‘welgestelde’ gezinnen. Volgens professionals bestaat jonge aanwas met name uit 15- en 16-jarige jongens, maar geldt 12 jaar als startleeftijd. Om die reden is de transitiefase van de basis- naar de middelbare school een belangrijk (interventie)moment.

Daarnaast blijkt uit onderzoek ook een normalisering van drugsgebruik onder jongeren: “Coke is er gewoon; het is normaal. Niemand die het ziet als je snel een snuifje neemt”. Het is over het algemeen makkelijk voor jongeren om aan de drugs te komen. Naast parken, stations en parkeerplaatsen, dienen ook (gebieden rondom) scholen en sportclubs- en verenigingen als deallocaties. Qua wijze van betrokken raken bij (hard)drugscriminaliteit gaat het om een wisselwerking tussen benaderd worden en eigen initiatief binnen het (on- en offline) sociale netwerk.

Het rapport bevat ten slotte ook een aantal aanbevelingen, waaronder het verkennen van positieve toekomstperspectieven met jongeren zelf, het inzetten van rolmodellen uit de eigen sociale omgeving en het creëren van een integrale aanpak samen met scholen. De gemeenten waar de deelonderzoeken reeds plaatsvonden, hebben de resultaten voor hun gemeente ontvangen. Voor de andere 28 gemeenten in Midden-Nederland zullen er gelijkenissen of herkenbare zaken in het rapport terug te lezen zijn. De onderzoeken binnen gemeenten in Midden-Nederland gaan ondertussen door. Inmiddels staat de teller op veertien gemeenten waar een deelonderzoek heeft plaatsgevonden om een lokaal beeld van de jonge aanwas in de drugscriminaliteit in kaart te brengen.

Afsluitend

Bijgesloten ´kennisparel´ biedt een prima overzicht van zogenaamde ´jonge aanwas´ in de drugscriminaliteit. Uiteraard is enige relativering wel op zijn plaats. Het gaat in zijn algemeenheid goed met de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Er is al jaren sprake van een scherpe daling van die jeugdcriminaliteit. De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Zo was het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 vergeleken met 2015 met een derde gedaald naar 5 700. Wel laten een aantal vormen van criminaliteit de laatste jaren een stabilisatie of toename zien, waaronder ernstig geweld gepleegd door minderjarigen. Vergeleken met de jaren voor 2015 is de jeugdcriminaliteit in de periode 2015 tot 2020 onder de meeste bevolkingsgroepen, (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/jeugdcriminaliteit-daalt-maar-niet-alle-vormen/bevolkingsgroepen) binnen de meeste buurten en voor de meeste typen delicten gedaald. Zo daalde het aantal door de politie geregistreerde minderjarige verdachten van 18 per duizend leeftijdsgenoten in 2015 naar 15 per duizend leeftijdsgenoten in 2019. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien in het aantal geregistreerde verdachten en veroordeelde daders over de periode 2000-2020, het beeld is duidelijk: een forse daling van de jeugdcriminaliteit in Nederland sinds het jaar 2007. En daar mag de vlag ook wel eens voor uit gaan.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

377-DrugscriminaliteitJongeAanwasMetaAnalyseMiddenNederlandDownloaden