Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen op deze vrijdag 8 april 2022, de laatste werkdag van de week. Mensen maken in hun werk schokkende gebeurtenissen mee die zogenaamde Post Traumatic Stress Disorders (PTSD)tot gevolg kunnen hebben. Ook werknemers binnen het werkdomein van criminaliteit en rechtshandhaving kan dat overkomen. Er is veel kennis beschikbaar hoe PTSD behandeld kan worden. Eén van de behandelmethoden bestaat uit de deelname aan de behandeling van zogenaamde ´significant others´, dat zijn voor degenen met PTSD belangrijke vrienden, directe collega´s of relaties.  

De bijgesloten ´kennisparel´ geeft een systematisch overzicht van interventies voor volwassenen met PTSS-symptomen waar deze ´significant others´ zijn betrokken als bron van sociale steun. Er worden 11 artikelen beschreven die gericht waren op acht interventies, waaronder in totaal 495 deelnemers die een trauma hadden meegemaakt. Deze interventies werden verdeeld volgens de mate van betrokkenheid van de significante anderen bij de behandeling. Significante anderen waren passief of actief betrokken bij de behandeling. Voorlopige resultaten laten zien dat interventies waarbij een significante anderen actief betrokken is bij de behandeling van de patiënt met posttraumatische stresssymptomen effectief blijken te zijn in het verminderen van PTSS-symptomen. De huidige review geeft aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en suggereert dat significante anderen actief betrokken kunnen worden bij de behandeling van PTSS-symptomen.

Bron

Meuleman, Eline, Mèlanie Sloover & Elisa van Ee (April 2022). Involving a Significant Other in Treatment of Patients With PTSD Symptoms: A Systematic Review of Treatment Interventions. Trauma, Violence, and Abuse, 7 April, pp. 1-11.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380221082939

Samenvatting

Previous studies have called for the inclusion of social support in the treatment of PTSD. The current review identifies interventions for adults with PTSD symptoms, which include a significant other as a source of social support. 11 articles focusing on eight interventions were found, including a total of 495 participants who had experienced trauma. These interventions were divided according to level of involvement of the significant other in treatment. Significant others were either passively or actively involved in the treatment. Preliminary results show that interventions actively involving a significant other in the treatment of the patient with posttraumatic stress symptoms were most effective in reducing PTSD symptoms. The current review provides recommendations for future research and suggests that significant others should be actively involved in the treatment of PTSD symptoms.

This study is the first to provide an overview of PTSD interventions including social support from a significant other, as opposed to peer support groups. The interpersonally oriented PTSD interventions are found to be of preliminary efficacy for the treatment of PTSD symptoms. It is surprising that although literature stresses the need for incorporating social support in trauma-treatment, only eight interventions put this theory into practice. Overall, a strong need emerges for more research on this topic. We recommend, among other researchers, to develop interventions for patients with posttraumatic stress symptoms and their significant others aimed at actively participating together to strengthen positive social interactions and to mitigate negative interactions.

Afsluitend

Het onderwerp slachtofferschap van werknemers met een publieke taak staat momenteel weer sterk in de belangstelling. De ´kennisparel´ van vandaag biedt een overzicht van een interventies waar ook slachtoffers van geweld met een publieke taak baat bij kunnen hebben. Hierbij wordt opgemerkt dat het om een kleine groep van slachtoffers gaat die last hebben van PTSD. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar een presentatie die ik eergisteren gaf over een aantal aspecten van slachtofferschap van werknemers met een publieke taak: https://www.researchgate.net/publication/359768909_Slachtofferschap_van_werknemers_met_een_publieke_taak_Observaties_en_suggesties Ik wens jullie een fijn weekeinde toe met hopelijk wat vrolijke zonnestralen.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

378-PTSDSignificantOtherSocialSupprtSystematicReviewDownloaden