Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze dinsdag 12 april 2022. Blijf protesteren tegen de idiote oorlog veroorzaakt door meneer Poetin: https://www.youtube.com/watch?v=NjiTzVyXRFE Vandaag een ´kennisparel´ over de effecten van virtuele interventies gericht op de hulpverlening aan slachtoffers van criminaliteit. Wanneer we de beschikbare kennis bekijken dan komt het slachtoffer van criminaliteit er wat mager vanaf ten opzichte van de beschikbare kennis over daders van criminaliteit. Zowel voor wat betreft de achtergronden, werkzame interventies, financiële investering en de gevolgen van criminaliteit en slachtofferschap. Slachtoffers van criminaliteit blijven nog steeds het ondergeschoven kindje in vergelijking met de aandacht die uit gaat naar de veroorzakers van dat slachtofferschap: de daders.

De afgelopen twee jaar heb ik deze specifieke ´kennisparels´ verstuurd over de effecten van crimineel slachtofferschap en de mate van effectiviteit van de verleende slachtofferhulp: https://prohic.nl/2020/05/08/8-mei-2020-what-works-in-supporting-victims-of-crime-a-rapid-evidence-assessment/ ; https://prohic.nl/2020/11/16/16-november-2020-the-impact-of-victim-impact-statements-on-legal-decisions-in-criminal-proceedings-a-systematic-review-of-the-literature-across-jurisdictions-and-decision-types/ en https://prohic.nl/2021/02/25/174-25-februari-2021-crime-safety-and-victims-rights/

Sinds 1984 wordt er met subsidie van de Rijksoverheid hulp geboden aan slachtoffers van misdrijven. Naast uitkeringen sinds 1976 uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven gaat het om de praktische, juridische en emotionele opvang en ondersteuning van slachtoffers en hun directe omgeving. Dat geldt ook voor de laatste jaren ingevoerde mogelijkheden om schade te verhalen op daders en om te participeren in het strafproces via spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring. In de beginperiode was vooral sprake van ‘de arm om de schouder’. Nu willen slachtoffers door justitie, politie en rechterlijke macht ook ‘erkend en herkend’ worden.  In dit alles speelt Slachtofferhulp Nederland de centrale rol: https://www.slachtofferhulp.nl/ Hoe staat het met de effectiviteit van de verleende ´virtuele´ hulpverlening en ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven? Wat werkt en wat werkt niet? Daar gaat de bijgesloten overzichtsstudie systematisch op in.

Bron

Parmigiani, Giovanna Leda Tortora, Gerben Meynen, Gabriele Mandarelli & Stefano Ferracuti (February 2022). Virtual reality interventions for victims of crime: A systematic review. Journal of Traumatic Stress, pp. 1-9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jts.22810

Samenvatting

In the forensic field, most studies employing virtual reality (VR) interventions have focused on offenders. The validity and safety of VR applications for victims of crime are still unclear. Following PRISMA guidelines, a systematic review on VR interventions for crime victims was performed to assess the efficacy, acceptability by patients, and cost-effectiveness of these interventions compared to in-person care. We identified 34 potentially eligible studies from 188 records obtained from database searches (Medline/Pubmed, CINAHL, PsycINFO, Web of Science, and Scopus); four additional articles were identified via alternative sources. In total, nine articles were included for the qualitative synthesis. Patient satisfaction with VR interventions was found to be equivalent to face-to-face interventions. Both VR exposure and control groups found relief from posttraumatic symptoms, with differences either statistically insignificant or in favour of VR. Despite the increased costs linked to the technology required, VR appears to be a promising alternative to in vivo exposure, but further research is needed. Limitations of the review include the varied experimental protocols, which did not allow us to conduct a quantitative analysis and comparison of findings across different studies, and the generally poor quality of the studies included. Further research, preferably in larger groups, is needed to shed more light on the effectiveness of VR interventions for traumatized victims of crime.

The findings from this systematic review demonstrate that VR could become a valuable addition to the therapeutic options for traumatized victims of crime. Still, further research is required, preferably in larger groups. This will not only shed more light on the effectiveness of the treatment but also on its place among other interventions, which can enable victims to make more informed decisions about their treatment.

Afsluitend

De psychosociale dienstverlening die Slachtofferhulp Nederland (SHN) biedt aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten voldoet aan het onderliggende beleid en sluit aan bij wat daarover in de wetenschappelijke literatuur bekend is. Dat blijkt uit recent onderzoek: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3167 In dit onderzoek is gekeken naar de ondersteuning die SHN biedt aan slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven. Daaruit blijkt dat SHN inderdaad slachtoffers ondersteunt bij praktische, juridische en psychosociale hulpvragen. Zo informeert SHN slachtoffers over stressreacties, wat daarbij normaal is, en wat ze kunnen verwachten (psycho-educatie). SHN werkt met principes zoals watchful waiting: de focus ligt op het normaliseren, monitoren en reduceren van stressreacties, zodat slachtoffers zo snel mogelijk weer de regie over hun eigen leven kunnen nemen.

Uit de literatuur blijkt dat de meeste mensen uit zichzelf herstellen na een ingrijpende gebeurtenis en geen aanvullende psychologische hulp nodig hebben. Als de klachten langer aanhouden en slachtoffers niet uit zichzelf herstellen, dan heeft SHN de rol om door te verwijzen (stepped care). Dat gebeurt in de meeste gevallen naar de huisarts. Al met al sluit het aanbod van SHN aan bij de Nederlandse en Europese richtlijnen, concluderen de onderzoekers. Ook sluit de dienstverlening van SHN aan bij wat hierover uit de literatuur bekend is en is daarmee evidence based. En dat is goed nieuws voor slachtoffers van misdrijven. Ook biedt de bijgesloten ´kennisparel´ nieuwe inzichten voor bijvoorbeeld SHN om de ´virtuele hulpverlening´ aan slachtoffers van misdrijven verder te ontwikkelen: kennis voor beleid en praktijk.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

380-VictimsofCrimeVirtualRealituInterventionsSystematicReviewDownloaden