Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen op deze donderdag 14 april 2022. Het leven ziet er toch heel anders uit wanneer de zon zich laat zien. Geniet er allemaal van. En natuurlijk ook vandaag weer een ‘’kennisparel’’ in jullie mailbox. Vandaag een ‘’kennisparel’’ over mechanismen en oorzaken die tot geweldsexplosies leiden binnen de wereld van de georganiseerde misdaad. Kijk eens naar deze scene uit een film over de beruchte Reggie en Ronnie Kray die tot op de dag van vandaag worden gerekend tot de meest gewelddadige criminelen uit de Britse geschiedenis.: https://www.youtube.com/watch?v=zZ7AWVKbPWY Het gebruik van geweld – of de geloofwaardige dreiging ervan – is een wezenlijk onderdeel en kenmerk van de georganiseerde misdaad, ook in Nederland. Geweldgebruik door de georganiseerde misdaad is steeds vaker een bron van zorg bij burgers, rechtshandhavingsinstanties, politici en beleidsmakers.

Volgens het United Nations Office on Drugs and Crime zijn er naar schatting jaarlijks ongeveer 65.000 moorden gerelateerd aan de georganiseerde misdaad en bendes in de periode 2000-2017. Ongeveer 19% van alle wereldwijde moorden in 2017 zijn in verband gebracht met georganiseerde misdaad en bendes. De impact van georganiseerde misdaadgroepen – en het geweld dat met hun activiteiten gepaard gaat – op het leven van individuen en lokale gemeenschappen kan niet worden onderschat. Dat geldt ook voor landen die niet vaak worden geassocieerd met ernstige problemen met de georganiseerde misdaad. Zo kwamen bijvoorbeeld 2020 in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Van de 77 mannelijke slachtoffers kwam ruim 15% om het leven door een criminele afrekening onderling: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/39/minder-moorden-in-2020-wel-meer-jongeren-vermoord Zie trouwens ook voor deze ´kennisparel´ over liquidaties, de meest ernstige vorm van geweld binnen de georganiseerde misdaad: https://prohic.nl/2022/01/14/324-14-januari-2022-tweede-verkennende-studie-liquidaties/ Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag.

Bron

Niezink, Nynke M.D. & Paolo Campana (April 2022). When Things Turn Sour: A Network Event Study of Organized Crime Violence. Journal of Quantitative Criminology, 12 April, pp. 1-24. https://link.springer.com/article/10.1007/s10940-022-09540-1

Samenvatting

This study examines the mechanisms underpinning the emergence of violence among individuals in the organized crime milieu. Relying on criminal event data recorded by a UK Police Force, we apply a longitudinal network approach to study violent interactions among offenders. The data span the period from 2000 to 2016 and include 6,234 offenders and 23,513 organized crime-related events. Instead of aggregating these data over time, we use a relational event-based approach to take into consideration the order of events. We employ an actor-oriented framework to model offenders’ victim choices in 156 violent events in the OC milieu.

We find that the choice of offenders to target a particular victim is strongly affected by their mutual history. A violent act is often preceded by a previous act of violence, both in the form of repeated violence and reciprocated violence. We show that violence is strongly associated with prior co-offending turning sour. We uncover a strong effect for previous harassment as a retaliation cum escalation mechanism. Finally, we find evidence of conflicts within organized crime groups and of violence being directed to offenders with the same ethnic background. Relational effects on victimization are consistently stronger than the effects of individual characteristics. Therefore, from a policy perspective, we believe that relational red flags (or risk factors) should play a more central role. A focus on harassment could be valuable in the development of an early intervention strategy.

Afsluitend

De bevindingen uit bijgesloten ‘’kennisparel’’ kunnen belangrijke beleidsimplicaties hebben voor de politie en andere instanties die de opkomst en het voortduren van geweld binnen georganiseerde misdaadmarkten willen reduceren of voorkomen. De toegepaste analyse en de uitkomsten biedt inzicht om de onderliggende mechanismen beter te begrijpen en hierop interventies toe te passen. Het blijkt dat het belangrijk is om rekening te houden met onderlinge relaties die zich als rode vlaggen kunnen ontwikkelen bij geweld. Het zijn niet alleen individuen die ertoe doen, maar vooral de relaties ze ontwikkelen. Rode vlaggen (en risicofactoren) moeten daarom niet alleen gebaseerd zijn op individuele kenmerken maar ook relationele.

Ten tweede moet er de aandacht uitgaan naar het belang van een aantal mechanismen, waaronder de sleutelrol die intimidatie speelt bij het ontstaan van toekomstig geweld. Focussen op intimidatie kan politiediensten en andere instanties helpen om conflicten te de-escaleren en meer cruciaal, te identificeren in een vroeg stadium wanneer onderlinge criminele relaties meer dan zuur worden. Ten slotte verwijs ik de geïnteresseerde lezer nog naar een themanummer van het vaktijdschrift Trends in Organized Crime over geweldstoepassing binnen de georganiseerde misdaad: https://link.springer.com/journal/12117/volumes-and-issues/25-1

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

382-OrganizedCrimeViolenceSocialNetworkEmpiricalUKDownloaden