Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze woensdag 25 mei 2022. Voor velen alweer de laatste werkdag van de week met Hemelvaartsdag voor de deur. Geniet van het lange weekeinde. De ´kennisparel´ van vandaag beschrijft een conceptueel model ter verbetering van de wijze waarop politie en de strafrechtketen omgaan met slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld. De laatste jaren klinkt wereldwijd de roep om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes, met name seksueel geweld. Er is een niet aflatende stroom van spraakmakende gevallen van seksueel misbruik, evenals berichten in de media die systemische problemen binnen het strafrechtsysteem in het VK, Japan, Zuid-Korea, India, Latijns-Amerika, Irak, Marokko, de VS en Europa aan het licht brengen. Slachtoffers spreken zich uit over verkrachting, seksueel misbruik en intimidatie via sociale media, reguliere kanalen en openbare bijeenkomsten. En uiteraard door aangifte te doen van verkrachting en aanranding bij de politie om vervolgens strafrechtelijke vervolging van de dader(s) te eisen.

Het aantal publicaties dat de laatste jaren is verschenen waarin overheden strategieën uitwerken en publieke toezeggingen doen, het enorme aantal academische publicaties, manifesten van belangengroeperingen, ministers die zich uitspreken, commissarissen voor slachtoffers en hoge politiefunctionarissen die zich met dit onderwerp bezighouden zijn bijna niet meer te tellen. Het lijkt er daarmee op dat al deze initiatieven daadwerkelijk leiden tot het verbeteren van de strafrechtelijke reactie op verkrachting en aanranding. Niets is minder waar. Zo werd bijvoorbeeld in 2021 slechts 1,6% van de aan de politie gemelde verkrachtingen in Engeland en Wales vervolgd. Hoewel er wat aanwijzingen zijn voor enkele verbeteringen in de manier waarop slachtoffers worden behandeld, blijft hun ervaring met de justitieketen vaak negatief en uitermate stressvol. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt een raamwerk en een beschrijving van een concreet initiatief waarmee slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld op een adequate en ´slachtoffervriendelijke´ manier worden geholpen.

Bron

Hohl, Katrin & Elizabeth A. Stanko (May 2022). Five Pillars: A Framework for Transforming the Police Response to Rape and Sexual Assault. International Criminology, 16 May, pp. 1-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s43576-022-00057-y

Samenvatting

The ‘justice gap’ for cases of rape and sexual assault is well-documented. Despite our rich understanding of the problem, its visibility in the public sphere, and state commitments to increasing charge and conviction rates, the justice gap is getting larger in the Western World. On a practical level, police are gatekeepers of outcome justice—arrests, charges, and convictions. As representatives of the state and society, police also wield significant symbolic power in defining the faultline between behaviour that is deemed ‘right’ or ‘wrong’. In this article we propose a theory-based and practice-oriented framework for transforming the police response to rape and sexual assault that draws on the large body of feminist literature on sexual violence and criminal justice responses, in combination with policing literature. This framework comprises five pillars: (1) suspect-focused investigations; (2) disrupting repeat offenders; (3) a procedural justice approach to victim-survivor engagement; (4) officer learning, wellbeing, and organisational change; and (5) the use of data. We conclude with a discussion of its practical implementation and empirical validation.

The perennial problem of low charge rates for rape cases, and lack of procedural justice afforded to victim-survivors over the course of the police and criminal justice process are well-documented. Complaints about a lack of effective change in police practice and recommendations for such change have echoed through the decades to insufficient effect. The five pillars framework outlined in this article is a theoretically grounded and practice-oriented attempt to employ the practical and symbolic powers of policing more effectively towards ending sexual violence, and violence against women and girls. It combines feminist literature, forensic psychology, procedural justice theory, organisational justice theory and the wider policing literature on police culture, learning, development and well-being, and the use of quantitative social statistics in enabling police forces to make effective use of their data. Operation Soteria is a first step to empirically testing the framework. The empirical approach is a multi-method research design that combines statistical analysis of large police administrative datasets, case file reviews, focus groups, interviews, observations of training and of officers in their day-to-day police work, review of video-recorded victim interviews and body worn video footage, as well as extensive document analysis. The academic-police collaborative approach marked is by mutual trust, transparency, continuous dialogue, and addressing challenges jointly.

Afsluitend

Er zijn in de afgelopen jaren meer meldingen over verkrachting bij de politie terechtgekomen, maar het aantal aangiften, rechtszaken en veroordelingen stijgt niet even hard mee en dat is natuurlijk voor slachtoffers een niet te verteren gegeven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) deden in 2021 8505 mensen aangifte van een seksueel misdrijf en 2350 van verkrachting. Hiervan doet ongeveer 10 procent van de slachtoffers een aangifte bij de politie. Verkrachtingen worden steeds vaker gemeld, maar het aantal aangiften stijgt niet even hard mee. Wanneer er aangifte wordt gedaan bij de politie, dan volgt een automatisch verzoekverzoek om strafvervolging. Dit is anders dan wanneer een melding wordt gemaakt bij de politie. In dat geval wordt de politie enkel op de hoogte gesteld van de situatie. Het is dus zaak om slachtoffers (zowel mannen als vrouwen) van verkrachting en seksueel geweld op een rechtvaardige en professionele manier te behandelen. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt daartoe handvaten die ook in de Nederlandse praktijk bruikbaar kunnen zijn. Fijn lang weekeinde allemaal.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

402-RapeSexualAssualtPoliceJusticeGapReform.May2022Downloaden