Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze maandag 30 mei 2022. Ik start deze verse week met het versturen van een verse ‘’kennisparel’’. Het betreft een prima overzicht van de (wereldwijde) stand-van-zaken rond ‘’evidence-based policing’’. De auteurs geven een samenvattend overzicht van het recent verschenen door hen geredigeerd boek The globalization of evidence-based policing: Innovations in bridging the research-practice divide. Routledge, 2022: https://www.routledge.com/The-Globalization-of-Evidence-Based-Policing-Innovations-in-Bridging-the/Piza-Welsh/p/book/9780367461966

Evidence-based policing is gebaseerd op het duidelijke, maar krachtige uitgangspunt dat criminaliteitspreventie en rechtshandhavingsbeleid gebaseerd moeten zijn op wat het beste werkt bij het bevorderen van de openbare veiligheid, zoals bepaald door het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs. De bijgesloten  ‘’kennisparel’’ geeft een samenvatting wat vooraanstaande academici en praktijkmensen in een breed scala aan casestudies van over de hele wereld aan wetenschappelijk bewijs te bieden hebben over het gebruik van evidentie in hedendaagse politieprocessen. Het dichten van de kloof tussen wetenschap en politiepraktijk is hierbij van belang. Dat wordt gedaan door de overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk, de rol die de politieorganisatie speelt bij het uitvoeren van door de politie geleide evaluaties en onderzoeken. Ook de verbinding van het werk tussen politieonderzoekers en praktijkmensen komt hierbij aan de orde (pracademics). Tevens worden suggesties gedaan hoe op evidentie gebaseerd werk kan worden opgenomen in de dagelijkse politiepraktijk.

Kortom, voor een ieder die het op evidentie gebaseerde politiewerk een warm hart toedraagt is bijgesloten ‘’kennisparel’’ een must read. Een paar maanden geleden maakte ik trouwens nog dit samenvattende overzicht van op evidentie gebaseerd politiewerk:  https://www.researchgate.net/publication/359236763_Politiekennisparels_2020-2022_Een_overzicht_van_op_evidentie_gebaseerd_politiewerk Meer dan genoeg beschikbare kennis lijkt mij om het dagelijkse politiewerk en de voorgestane politiestrategieën te ondersteunen.

Bron

Piza, Eric L. & Brandon C. Welsh (May 2022). Evidence-Based Policing Is Here to Stay: Innovative Research, Meaningful Practice, and Global Reach. Cambridge Journal of Evidence Based Policing, 24 May, pp. 1-12. https://link.springer.com/article/10.1007/s41887-022-00074-x

Samenvatting

In the context of important advances as well as global reach, what more is needed for evidence-based policing to bridge the divide between academic research and police practice? We draw on 18 case studies reported in The Globalization of Evidence-Based Policing: Innovations in Bridging the Research-Practice Divide. These accounts of innovations provide a range of qualitative evidence on the integration of scientific research in contemporary policing. The case studies describe some plausible causal links in four key processes: (a) transferring scientific knowledge to the practice community, (b) empowering officers to conduct police-led science, (c) aligning the work of researchers and practitioners, and (d) incorporating evidence-based policing in daily police functions. While there is much work to do to achieve population-level impacts, many innovative efforts at bridging the research-practice divide in policing are becoming embedded enough to make that happen.

Our conclusion from these 18 case studies is that the evidence-based policing movement has expanded rapidly across the world. It has gained a foothold in a large number of police agencies. It has become part of the institutional landscape of policing, through international, regional, and country-level professional societies dedicated to its advancement. These case studies of EBP innovations from across the world have had a particular focus on bridging the research-practice divide. They demonstrate just how far the movement has advanced in the last three decades. They also provide us with greater insights and, in many cases, research evidence on how to bring about more effective and fair policing through an evidence-based approach. This is no less than a major achievement.

Building on this work and advancing the body of knowledge that we now have calls attention to several key priorities for the years ahead. One priority for global expansion of EBP is moving beyond rich, industrialized countries. Practitioner and researcher outreach with resources at-hand, on-site, and university/college training, and building capacity with regional partners will go a long way to making this happen. The Cambridge Police Executive Programme may provide a framework for how these objectives can be accomplished on a large scale, even fostering the ability to achieve population-level impacts.

Another priority is police-led and researcher-supported innovations, with a clear focus on sustainable change. This calls for moving beyond one-off, short-term projects, and in some cases attending to the underlying causes of crime rather than its symptoms alone. EBP could be a leader on this front. A key priority remains the need for an unrelenting focus on evaluation of all dimensions of policing. As shown in Piza and Welsh (2022), almost every element of policing is testable. Creativity and ingenuity, along with an unwavering commitment to do no harm, are the engines driving EBP innovations. These qualities also need to be harnessed for experimentation. With a rich and deep supply of police practitioners and researchers who exhibit these qualities, we think EBP is up to the challenge.

Afsluitend

Kijk daar word ik nu blij van. Vooruitgang binnen de politiewetenschap voor wat betreft het vertalen van onderzoekbevindingen naar de politiepraktijk. Steeds meer blijkt er behoefte zijn aan zogenaamde ‘’pracademics’’, personen met een wetenschappelijke achtergrond die de vertaalslag weten te maken van onderzoekbevindingen naar de praktische toepassing en implementatie in de grillige politiepraktijk. En dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van die (politie)kennis.     

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

403-EvidenceBasedPolicingPracademicPublicPolicy.May2022Downloaden