Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Ik wil jullie allemaal een prettige dag toewensen op deze donderdag 2 juni 2022. Het ziet er allemaal zomers uit wanneer ik door mijn thuiskantoorraam kijk. Daarom een vrolijk makende zomersong om mee te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=kUg7OO1gZk0 Maar nu naar een serieus onderwerp, het gebruik van (excessief) geweld door de politie.

Het gebruik van buitensporig geweld door politieagenten is een blijvend en veelvoorkomend probleem in landen over de hele wereld. Ondanks lokale, nationale en internationale pogingen om wetgeving en richtlijnen te geven voor het tegengaan van het gebruik van geweld door de politie zijn er nog steeds wereldwijde meldingen van buitensporig geweld door rechtshandhavers. Echter, betrouwbare gegevens over geweldsgebruik en de verantwoording over deze incidenten ontbreken beide. Een groot netwerk van internationale en regionale organisaties, internationale instellingen en maatschappelijke organisaties werken samen met regeringen om de politiepraktijken te verbeteren en het gebruik van buitensporig geweld door de politie te verminderen. Bijgesloten ´kennisparel´ uitgegeven door de gerenommeerde National Academies of Sciences geeft antwoord op de volgende onderzoekvraag: Welk beleid en welke praktijken voor het terugdringen van gebruik van geweld door de politie zijn effectief bij het bevorderen van de rechtsstaat en het beschermen van de bevolking (inclusief de agenten zelf)? Wat is er bekend over effectieve praktijken voor het implementeren van dit beleid en deze praktijken op het gebied van werving, training en interne politieaangelegenheden? Op naar de bijgesloten ´kennisparel´ om het antwoord hierop te verkrijgen.

Bron

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (May 2022). Policies and Practices to Minimize Police Use of Force Internationally. Washington, DC: The National Academies Press, 68 pp. https://nap.nationalacademies.org/catalog/26582/policies-and-practices-to-minimize-police-use-of-force-internationally

Samenvatting

Injury and death from use of excessive force by police officers remain a common concern in countries across the globe. Despite local, national, and international attempts to legislate and provide guidance for police use of force, there continue to be global accounts of excessive force by law enforcement. Reports of officer-involved killings, injuries to citizens, and attempts to control protests and demonstrations with chemical irritants, rubber bullets, and sometimes shooting into crowds with live ammunition frequently appear in the press worldwide. However, reliable data on and accounting for these incidents are both lacking. A large network of international and regional organizations, bilateral donors, international financial institutions, and civil society organizations aim to work with governments to improve policing practices and reduce police use of excessive force. As a part of that network, the U.S. Department of State, through its Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), provides foreign assistance to and supports capacity building for criminal justice systems and police organizations in approximately 90 countries. Like many donors, it strives to direct its resources to the most effective approaches to achieve its mission.

Policies and Practices to Minimize Police Use of Force Internationally, the third in a series of five reports produced for INL, addresses what policies and practices for police use of force are effective in promoting the rule of law and protecting the population (including the officers themselves). This report looks at what is known about effective practices and their implementation and identifies promising actions to be taken by international donors in their efforts to strengthen the effectiveness of law enforcement agencies. This

report, the third in this series, is in response to the question: What policies and practices for police use of force are effective in promoting the rule of law and protecting the population (including officers themselves)? What is known about effective practices for implementing those policies and practices in recruitment, training, and internal affairs?

Police use of force is an expansive topic with numerous scientific questions yet to be studied and answered. The studies that have been done examine policies, training, selection of officers, supervision, and accountability in some contexts; however, many of the policies and

programs implemented by police agencies have yet to be rigorously evaluated. In addition, deficiencies in reliable records on police use of force impedes progress in evaluating the effectiveness of interventions. Most evidence, when it does exist, concerns incidents of lethal

force, since deaths are more likely to be reported than other harms. However, even this information can be unreliable in some countries. While the existing knowledge base is limited, research in this area is growing. The determination of policies and practices to minimize excessive force by police cannot be made on robust evidence at this time. Still, there are sound theoretical assumptions and reliable findings across policing studies to inform promising approaches and efforts to advance knowledge in the area. This report, drawing on the committee’s understanding of the scientific literature on police use of force and normative positions to promote the rule of law and protect the population, offers the committee’s consensus view of promising actions to be taken by international donors in their efforts to strengthen the effectiveness of law enforcement agencies.

Afsluitend

De huidige stand van het onderzoek naar het gebruik van geweld door de politie wordt gehinderd door een gebrek aan betrouwbare monitorgegevens verzameld over het gebruik van dodelijk geweld, laat staan niet-dodelijk geweld. Verschillend definities van “buitensporig” politiegeweld evenals het brede scala aan verwondingen en schendingen van mensenrechten geven een complex en onvolledig beeld van de situatie wereldwijd. Zelfs een betrouwbare officiële jaarlijkse telling van mensen die zijn omgekomen bij politie-interacties is in veel landen niet beschikbaar. Met name in de Verenigde Staten ontbreken gestandaardiseerde nationale gegevens over het gebruik van geweld door de politie. Eén van de meest kritische overheidsacties noodzakelijk om het gebruik van buitensporig politiegeweld te meten is om een betrouwbaar, transparant en consistent systeem van registratie van burgerdoden door de politie op te zetten. Als dat niet gebeurt ontstaat er een bedreiging voor de rechtsstaat.

Jaarlijks overlijden er in Nederland circa tien mensen binnen de context van een optreden door de politie, bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Deze zogenaamde ‘fatale politie-incidenten’ zorgen regelmatig voor maatschappelijke discussie als het gaat om de rol van het slachtoffer en de rol van de politie tijdens het incident. Bureau Beke deed hier recent onderzoek naar: https://bureaubeke.nl/publicaties/fatale-politie-incidenten-2/ In Nederland doen we het wat dat betreft in vergelijking met andere landen goed. En dat is ook een situatie om te koesteren.

406-PoliceForcePreventionInternationalComparisonNAP.May2022Downloaden