Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze donderdag 28 juli 2022. Ik begin met een OPROEP: Help mee om fietsdiefstal terug te dringen. Bureau Beke voert voor de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) een onderzoek uit naar fietsdiefstal in Nederland. Voor dit onderzoek verzamelen ze ervaringen en informatie van personen die in 2021 het slachtoffer zijn geworden van fietsdiefstal. Ook komt het al dan niet afsluiten van een fietsverzekering aan bod. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet naar personen te herleiden. Via deze link kun je een korte vragenlijst invullen: https://lnkd.in/eB7sKGeq Eerder stuurde ik al deze ´kennisparel´ over fietsdiefstal: https://prohic.nl/2020/08/21/21-augustus-2020-fietsdiefstal-in-nederland-van-fenomeen-naar-aanpak/

OK, nu dan naar de bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er één waarvan Michael Levi de auteur is, een kenner bij uitstek op het gebied van fraude, georganiseerde misdaad en witwassen. En over witwassen en de faciliterende rol die de advocatuur daarin speelt gaat bijgesloten ´kennisparel´. In de afgelopen jaren hebben academici, professionals op het gebied van witwassen, onderzoeksjournalisten en ngo’s, evenals de Financial Action Task Force (FATF) en sommige rechtshandhavingsinstanties interesse getoond in advocaten als aanjagers / faciliteerders van georganiseerde misdaad.

Tot nu toe is de belangrijkste focus van witwasonderzoek gericht op criminele organisaties en de financiële sector zelf en het gevoerde beleid van anti witwascontrole. Deze verwaarlozing van de rol van advocaten bij witwassen is ietwat verrassend. Vooral omdat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw advocaten, accountants en ondernemers manieren hebben bedacht om via hun beroep zichzelf illegaal te verrijken door anderen te overtreffen met geheimhoudings- en belastingontwijkingsmaatregelen, ongeacht de ethische basis voor de rijkdom die ze aantrekken. Bijgesloten ´kennisparel´ gaat in op de rol en de huidige kennis die voorhanden is rond de faciliterende rol van de advocatuur betreffende het witwassen van criminele vermogens.

Bron

Levi, Michael (July 2022). Lawyers as money laundering enablers? An evolving and contentious relationship. Global Crime, 17 July, pp. 1-23. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17440572.2022.2089122

Samenvatting

Using limited datasets and case studies drawn from the Global North and South, this article critically considers the available evidence about the involvement of lawyers in elite money laundering and attempts to control their involvement. In addition to lawyers’ lobbying and drafting laws , the normal focus of the ‘enablers’ discourse is on lawyers using expert knowledge and legal professional privilege/professional secrecy to facilitate frauds and to conceal the criminal origins of the funds of others. In few known laundering-for-others casesis there much evidence that lawyer assistance goes beyond doing their normal business: setting up constructions for clients that avoid external scrutiny is usually legal. It is implausible to fully resolve the extent to which lawyer ‘enablers’ are, respectively, naïve, negligent, wilfully blind and/or intentionally criminal. Within-firm supervision and both real and expected regulatory/criminal justice/reputational controls may have an impact, but the evidence base for assessing control effectiveness remains weak.

Afsluitend

De wetenschappelijke basis is momenteel veel te zwak om aan te tonen welke soorten bedrijven en individuen wel en niet betrokken zijn bij criminele grootschalige witwaspraktijken voor de georganiseerde misdaad. Hoe en waarom bepaalde advocaten worden aangeworven (of niet) ‘ en hoe ze worden geremd door de eigen firma is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel heeft bijgesloten ´kennisparel´ enig licht geworpen op de manieren waarop advocaten betrokken zijn bij witwassen van crimineel vermogen. Het blijft een zogenaamde ´witte vlek´ in ons kennisniveau over georganiseerde misdaad. Werk aan de winkel voor beleidsmensen en onderzoekers. De bijdrage van Levi geeft daar aanleiding toe.

432-LawyersMoneyLaunderingOrganizedCrimeMichaelLevi.July2022Downloaden