Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Ik hoop dat jullie een prima verse werkweek / maand hebben die vandaag op maandag 1 augustus 2022 begint. Alweer een nieuwe maand met nieuwe kansen. Afgelopen weekeinde waren er flink wat mensen op pad, ´on the road again´: https://www.youtube.com/watch?v=qRKNw477onU Mooi werk, maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. In veel landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland zijn nationale en regionale strategieën ontwikkeld voor de bestrijding van georganiseerde misdaad. Als onderdeel van deze strategische focus worden regelmatig rapporten vervaardigd die de verschillende dreigingen beschrijven betreffende de omvang en ernst van georganiseerde misdaad. De resultaten van deze exercities worden vervolgens gebruikt om te beslissen over preventieve en repressieve interventies die gericht zijn op het tegengaan en mitigeren van deze georganiseerde misdaadactiviteiten.

De schatting van de schade die wordt veroorzaakt door georganiseerde misdaad is een belangrijk doel om het beleid meer handen en voeten te geven. Dat is trouwens geen eenvoudige opgave, want veel landen hebben grote moeite om beredeneerde uitspraken te doen over die schade. Daarom vandaag een mooie ´kennisparel´ waarin een methode wordt beschreven om de schade van georganiseerde in kaart te brengen. Onder de verzamelnaam ´harm´ is de laatste jaren op verschillende manieren geprobeerd om die schade te bepalen. In bijgesloten ´kennisparel´ introduceren de auteurs een methode voor het beoordelen van de schade van de georganiseerde misdaad voor alle stadia van een georganiseerde misdaadactiviteit. De schadebeoordeling methode omvat het meten van schade waarin ook rekening wordt gehouden met aanverwante misdrijven. In feite wordt de gehele ´logistieke keten´ van georganiseerde misdaad beschreven.

De auteurs pleiten voor een andere methode om de omvang en ernst van georganiseerde misdaad weer te geven. Die methode is gebaseerd op de zogenaamde Cambridge Crime Harm Index. In essentie komt het er op neer op dat deze index een berekening maakt op basis van de ernst of harm (schade / toegebracht leed) van verschillende typen delicten. Eerder stuurde ik deze ´kennisparel´ over die index: https://prohic.nl/2020/06/04/4-juni-2020-how-to-count-crime-the-cambridge-harm-index-consensus/

Bron

Gómez-Quintero, Julia, Spencer Chainey & Hervé Borrion (April 2022). A Method for Organized Crime Harm Assessment: Connecting Associated Crimes. Policing: A Journal of Policy and Practice, 20 April, pp. 1-19. https://academic.oup.com/policing/advance-article/doi/10.1093/police/paac046/6570978?login=false

Samenvatting

The increasing call for harm-focused approaches warrants a method for assessing the harm of organized crime. A harm assessment of organized crime can be of use to law enforcement agencies for prioritizing efforts and designing policies that aim to counter organized crimes based on the harm they cause. It can also be used by other institutions that can intervene and support law enforcement indirectly in preventing and counteracting organized crime. However, assessing the harm of organized crime entails dealing with the complex structure of intertwined criminal activities and addressing the fact that organized crime groups commit other crimes to support their main criminal activity. This research introduces a novel method for Organized Crime Harm Assessment (OCHA method) and demonstrates it with the application to the case of heroin trade into and within England and Wales. The challenges of applying the OCHA method are identified and discussed, as well as its limitations, contributions, and opportunities for future research.

Afsluitend

Een prima bijdrage om verder te komen met het bepalen welke schade georganiseerde misdaad veroorzaakt in de maatschappij. Die methode omvat onder meer het vervaardigen van zogenaamde misdaadscripts van het logistieke proces om georganiseerde misdaad te plegen. Tevens worden die misdaden geïdentificeerd die verband houden met de georganiseerde misdaadactiviteiten, het schatten van de omvang van de incidentie van misdaden en het systematisch beredeneren van (ernst)gewichten voor misdaadschade (HARM). Naar mijn mening biedt die methode een waardevolle stap voorwaarts in de wijze waarop de schadelijke gevolgen van de activiteiten van de georganiseerde misdaad kan worden gekwantificeerd. Dat is eigenlijk best wel een replicatie waard binnen de Nederlandse situatie van georganiseerde misdaad. Ik ga het voorstellen als onderdeel van de kennisagenda ondermijning waaraan ik met enkele collega´s werk: https://prohic.nl/2022/03/22/368-22-maart-2022-kennisagenda-ondermijning/ Onderzoek voor beleid en praktijk.

433-CrimeHarmAssessmentOrganizedCrimeFramework.June2022Downloaden