Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[434] 2 augustus 2022: Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020

Inleiding en context

Voor iedereen die niet met vakantie is, een fijne dinsdag 2 augustus 2022 toegewenst. Ik werk nog een maandje door en ga dan begin september naar het mooie Italië. Dus deze maand krijgen jullie regelmatig een verse ´kennisparel´ in de mailbox. Vandaag een prima systematisch overzicht van de bestaande kennis over criminaliteit en veiligheid op het platteland. Dat is een onderwerp waar steeds meer vraag naar is heb ik het afgelopen jaar gemerkt. Het is inderdaad zo dat criminaliteit zich vooral manifesteert in grootstedelijke gebieden. Dat blijkt bijvoorbeeld in Nederland op basis van de uitkomsten van onze twee jaarlijkse slachtofferenquête de Veiligheidsmonitor: https://prohic.nl/2022/03/01/353-1-maart-2022-veiligheidsmonitor-2021/ Maar op basis van recente ontwikkelingen blijkt dat de meer rurale gebieden ook in trek raken bij deelnemers / ondernemers binnen de georganiseerde misdaad. Bijvoorbeeld om synthetische drugs in een anonieme rurale omgeving te produceren.  

In het buitengebied is het goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas komt de veiligheid van het buitengebied onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden kunnen criminelen er vaak ongezien opereren. Boerenbedrijven en tuinders krijgen te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines op het erf. Ook steken hennepkwekerijen en xtc-labs steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal. Al dan niet met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De problemen beperken zich niet tot de bedrijven zelf. De buitengebieden zijn ook in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval: https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-buitengebied/ Alle reden dus om deze ´kennisparel´ aan een breed publiek te sturen.

Bron

Abraham, Jonathan & Vania Ceccato (August 2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020. Journal of Rural Studies, vol. 94, August, pp. 250-273. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016722001036?via%3Dihub

Samenvatting

This article explores the nature and frequency of crimes and people’s safety perceptions in rural areas using a systematic review of the literature. It explores four decades of English-language publications on crime and safety in rural areas from several major databases; mainly Scopus, JSTOR and ScienceDirect. The number of retrieved documents was 840, of which 410 were selected for in-depth analysis and their topics later categorized by theme. We found that rural crime research took off after the mid-1980s and experienced an increase during the 2010s. Despite the domination by North American, British and Australian scholarship, studies from other parts of the world (including the Global South) are increasingly being published as well. Publications on rural crime patterns (e.g., farm crime) compose over one-fifth of the reviewed literature. This together with rural policing/criminal justice and violence constitute the three largest themes in rural criminology research. With ever-increasing links between the local and the global, this review article advocates for tailored multilevel responses to rural crimes that, more than ever, are generated by processes far beyond their localities.

This systematic literature review follows and complements the existent compilations of rural crime literature and on rural policing as these previous reviews were neither systematic nor comprehensive as they mainly focused on the United Kingdom and the United States. Later systematically reviewed rural crime research from outside the United States from 2000 to 2014, but excluded books and book chapters, and strictly focused on rural crime (e.g. types of crime, methodologies and the definitions of ‘rural’). These reviews called for the need to determine differences in crime between urban and rural areas and whether there exist systematic differences in crime rates across areas associated with factors such as the socio-demographic makeup of the areas. Because some of these calls remain unanswered, and some emerging questions are of increasing relevance, we argue for the need of an updated systematic review of the literature on crime and safety in rural areas that also includes studies which can provide a general picture of the governance of safety in the most sparsely populated areas of the globe.

Finally, the importance of this review for rural criminology and for the field of rural studies overall is that it serves as guidance for researchers for further studies, highlighting potential future research questions. It also provides easier access to information for decision-makers and practitioners, improving the chances that the concerns raised here can actually become part of the policy agenda.

Afsluitend

Er zijn veel maatregelen die helpen om het buitengebied veiliger te maken. De maatregelen variëren van voorlichtingsbijeenkomsten, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht tot veiligheidsscans. Om specifieke problematiek in het buitengebied aan te pakken, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speciale modules ontwikkeld waarin de meest effectieve maatregelen zijn verzameld. Bovendien heeft het CCV zelf producten om de veiligheid in het buitengebied te vergroten. De themamodules geven handvaten bij de aanpak van specifieke problemen in het buitengebied. Elke module bestaat uit een pakket aan fysieke en organisatorische maatregelen, die er samen voor zorgen dat de criminaliteit vermindert en het veiligheidsgevoel verbetert. Er zijn modules voor de volgende thema’s: Ondermijning; Cybercrime; en Inbraak: https://hetccv.nl/onderwerpen/aanpak-veilig-buitengebied/maatregelen/ Maak er gebruik van zou ik zeggen net zoals van de inhoud van bijgesloten ´kennisparel´.

prohic_linksonder