Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Hallo beste mensen, het is vandaag donderdag 4 augustus 2022. En om het af te leren stuur ik jullie een nieuwe ´kennisparel´, nummer 436 alweer. Er wordt mij regelmatig gevraagd hoe ik aan al die pareltjes kom. Dat ga ik uiteraard niet zeggen, want dat is mijn persoonlijke assett / mijn werkgeheim. Ik ben in ieder geval tevreden dat de meeste ontvangers regelmatig positief reageren op die pareltjes. Daarom ga ik nog maar even door met het verzamelen, bewerken en gericht versturen daarvan: ´kennis moet landen´. En hopelijk wordt die kennis ook gebruikt in beleid en praktijk.

Vandaag een systematisch overzicht betreffende de effectiviteit van politiële strategieën gericht op het terugdringen van wapengebruik, vuurwapenmisdrijven en wapenbezit. Wapenmisdrijven zijn in veel landen een ernstige verstoring van het dagelijkse leven, zowel voor het grote publiek als de politie. Vuurwapenmisdrijven variëren van illegaal bezit, het onrechtmatig ontvangen of overdragen van een vuurwapen tot het gebruik van vuurwapens bij geweldsmisdrijven zoals overvallen, moorden en liquidaties. Om de openbare veiligheid te handhaven en wapengeweld te verminderen is het belangrijk om de effectiviteit te beoordelen van verschillende strategieën die worden gebruikt om wapenmisdrijven die dagelijks plaatsvinden aan te pakken. Er bestaan verschillende politiestrategieën die worden toegepast om vuurwapenmisdrijven te voorkomen. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft een oordeel over de effectiviteit van die verschillende strategieën. Voor de liefhebber, een paar jaar geleden publiceerden mijn goede collega Peter Klerks en ondergetekende een kennisinventarisatie over extreem geweld en criminele vuurwapenhandel: https://www.researchgate.net/publication/334697558_Kennisinventarisatie_extreem_geweld_en_criminele_vuurwapenhandel

Bron

Jiao, Allan T. (July 2022). Policing gun crimes: A comprehensive review of strategies and effectiveness. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 6 July, pp. 1-17.  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0032258X221113454

Samenvatting

This paper provides a comprehensive review of various studies of police initiatives and practices in dealing with gun crimes. It is aimed at developing a detailed as well as general understanding of different police strategies and their effectiveness in reducing gun crime. The results include two classifications, one on research designs and the other on various police strategies and their effectiveness. They suggest an expanded categorization of police strategies for addressing gun crimes from uniformed targeted patrols and focused deterrence to situational/routine activities and tech-driven law enforcement. Related issues and concerns including methodological flaws were also discussed.

This review expanded understanding of policing gun crimes by classification of research designs and police strategies. Quasi-experimental designs and other non-experimental methods such as existing data and qualitative methods both suffer from methodological flaws that make it difficult to establish causality so conclusions from both should be interpreted with caution. Different from previous reviews focused predominantly on targeted patrols and focused deterrence and occasionally on community/comprehensive approach, this review based on forty-three studies has led to two other orientations in policing gun crimes, most notably the situational/routine activity perspectives and, to a lesser extent, the tech-driven law enforcement model. While this review expanded our view of policing gun crimes to four orientations, selecting and implementing related strategies remain a complicated endeavor that requires a good understanding of the natures and types of gun crimes and the jurisdictional and organizational contexts.

As the numbers of studies on situational/routine activity policing, community comprehensive policing, and tech-driven law enforcement are relatively small, more research should be dedicated to these approaches. Also, further and more systematic evaluations of these strategies require in-depth research on gun-related enforcement and prevention practices and the organizational and environmental factors that facilitate or hinder them, including the immediate environment of gun incidents and routine police activities as related to gun crimes, not just temporary police tactics. Vigorous methodologies should be used to reduce confounders and avoid producing fake favorable results. Relevant data should be kept as detailed as possible to allow a valid, sufficient, and meaningful interpretation.

Afsluitend

Vuurwapengeweld blijft ook in de Nederlandse maatschappij een punt van zorg. Vooral het gebruik van vuurwapens in de publieke ruimte baart grote zorgen. Wereldwijde vergelijkingen van wapenbezit en wapengeweld maken duidelijk dat het liberale wapenbeleid in landen als de Verenigde Staten een veel grotere beschikbaarheid van vuurwapens tot gevolg heeft, en dat die beschikbaarheid sterk is gecorreleerd aan schietincidenten met dodelijke slachtoffers. Het is dan ook uit oogpunt van publieke veiligheid van belang om het bezit van zowel illegale als legale wapens onder de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk in te perken.

Uit operationele onderzoeken en ondermijningsbeelden is gebleken dat in bepaalde grootstedelijke probleemwijken vele honderden jonge criminelen en ook jongens zonder noemenswaardige antecedenten bereid en in staat zijn tot het plegen van excessief geweld. Zij hebben toegang tot illegale vuurwapens en kunnen gemotiveerd worden om die daadwerkelijk te gebruiken. Hun vooruitzichten op een reguliere loopbaan waarmee ze hun materiële ambities kunnen waarmaken, zijn gering. Een bestaan als drugshandelaar of geweldsspecialist lijkt dan aanlokkelijk door de op straat en in het uitgaansleven zichtbare bereikbaarheid van materiële welstand. Criminelen hebben veel geld op zak, zijn duur gekleed en weten vaak opzichtige auto’s te organiseren die op naam staan van handlangers of familieleden. Wanneer criminelen betrokken raken bij geweldsincidenten kunnen zich kampen vormen op basis van vriendschap of clanverwantschap, waarvan druk kan uitgaan om partij te kiezen en mee te doen. Dit verontrustende beeld betekent dat er een aanzienlijk reservoir bestaat van bereidwillige uitvoerders van liquidaties en hulpkrachten zoals mensen die op de uitkijk staan, wapens verbergen en in voorbereiding hand- en spandiensten verrichten zoals het regelen van safehouses en snelle gestolen auto’s.

In Nederland wordt door politie en Openbaar Ministerie ervan uitgegaan dat veel liquidaties tegenwoordig samenhangen met problemen op de cocaïnemarkt. Misdaadondernemers en hun handlangers staan elkaar naar het leven ten gevolge van het veronderstelde achteroverdrukken van partijen drugs, in gebreke blijven bij levering of betaling, of bedreiging van elkaars marktpositie. Eenmaal ontstane conflicten en geweldsacties escaleren al snel naar nieuwe, nog gewelddadiger represailles of preventieve moorden. Angst is hierbij een belangrijke drijfveer, onzekerheid en achterdocht zijn cruciale factoren, de-escalatie is zelden een optie en gezichtsverlies is fataal voor de geloofwaardigheid en marktpositie van grote drugshandelaren. Het optreden van gespecialiseerde huurmoordenaars vergemakkelijkt bovendien de keuze voor gewelddadige conflictbeslechting. In een omgeving waar vuurwapens ruim voorhanden zijn en een belangrijke rol spelen in de subcultuur is wapengebruik een voor de hand liggende ‘oplossing’ bij conflicten. Er is dan sprake van een zogenaamde ´cycle of violence´, het is zaak dat alle zeilen worden bijgezet om deze situatie in Nederland te voorkomen.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

436-GunCrimePoliceEffectivenessOverview.July2022Downloaden