Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Beste mensen het is vandaag woensdag 10 augustus 2022. Vandaag een wat afwijkende ´kennisparel´, namelijk hoe mediacampagnes kunnen bijdragen aan een gedragsverandering om ´geweld´ in de brede zin van het woord te voorkomen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook crimineel geweld tussen personen. Elk jaar worden wereldwijd meer dan 100.000 mensen gedood als gevolg van gewelddadige conflicten. Maar dit is slechts een deel van het veroorzaakte menselijke leed. De invloed op gezinnen en gemeenschappen is decennia later nog voelbaar. Miljoenen individuele beslissingen liggen ten grondslag aan deze tragische gevolgen: mensen besluiten ofwel om zelf geweld toe te passen of hieraan het hoofd te bieden door vreedzame weerstand te bieden of wapens neer te leggen.

Kortom men kan conflicten uit het verleden vergeven en los laten of de gewelddadige conflicten herhalen. Massamedia en de daarmee toegepaste propaganda zijn vaak gebruikt als een middel om haat op te wekken en conflicten in stand te houden. Het doel van bijgesloten ´kennisparel´ is om op basis van beschikbare kennis te beoordelen of het ook een hulpmiddel kan zijn om geweld te voorkomen en de vrede te handhaven en weer op te bouwen. De auteurs, werkzaam bij het UK Behavioural Insights Team: https://www.bi.team/ hebben het bewijs van de impact van de massamedia op het gedrag van het voorkomen van geweld en vredesopbouw bekeken om vast te stellen of (en hoe) het werkt en om benaderingen voor te stellen voor het benutten van massamedia in de toekomst. In het kader van allerhande goedbedoelde voorlichtingscampagnes in Nederland om geweld te voorkomen biedt deze ´kennisparel´ vanuit de gedragskunde handige suggesties voor de praktijk. Want veel van die campagnes in Nederland blijken vaak nutteloos of zelfs tegenovergestelde negatieve effecten te sorteren.

Bron

Silva, Antonio, Ariel Bothen, Ben Szreter, Camilla Devereux, Chloé Chambraud & Lucy Makinso (2022). Mass media, behaviour change & peacebuilding: A discussion paper from the Behavioural Insights Team. London: Behavioural Insights Team, 36 pp.

https://www.bi.team/wp-content/uploads/2022/01/211124_MassMedia_EvidenceReview-1-updated-2.pdf

Samenvatting

Up to 100,000 people are killed each year as a result of violent conflict. But this is only one part of the human cost. Impact on families and communities can be felt decades later. Millions of individual decisions underpin these tragic impacts: people decide either to stoke hatred or to confront it, to fight or to lay down weapons, and to forgive past conflicts or to repeat them. Mass media and propaganda has often been used as a tool to generate hatred and perpetuate conflict. The purpose of this review was to understand whether it can also be a tool for maintaining and rebuilding peace. We reviewed the evidence of mass media’s impact on peacebuilding behaviours to identify if (and how) it works, and to suggest approaches for harnessing mass media in the future.

The three most important takeaways are:

  1. Mass media can drive sustained changes in behaviour. We found evidence of mass media affecting a wide range of conflict behaviours, from increased willingness to speak out against interpersonal violence, to encouraging militants to put down weapons, or increasing engagement in peaceful democratic processes. Some effects persisted months later, even for videos just a few minutes long.
  2. Changing audiences’ perceptions of their social environment drives changes in behaviour.
    Mass media can change behaviour without affecting underlying attitudes. Instead, it often changes audiences’ perceptions of how other people would behave. Sometimes it does this directly, by using storylines of people acting positively or supporting those who do. Sometimes the media provokes discussions with friends and family, and in doing so reveals how they feel about a behaviour.
  3. Media can backfire, and we need to improve our understanding of what works. Not all media interventions achieve their desired effect. Many have no effect at all, and some make things worse. In order to start using mass media effectively for peacebuilding, we need to learn what works through robust evaluations of new and existing programmes. We suggest three approaches for better evaluations, and some suggestions for measuring complex behaviours.

Afsluitend

Uit bijgesloten ´kennisparel´ blijkt dat gedragsmatige inzichten en massamedia samen gebruikt kunnen worden om vredesopbouw en geweldloosheid te bevorderen. Die aanpak van gedragsinzichten bestaat uit het gebruik van de nieuwste bewijzen op wat gedrag beïnvloedt, hoe deze kennis kan worden toegepast in de grillige praktijk en hoe een adequate evaluatie het verschil kan maken. Het gebruik van deze aanpak is de afgelopen tien jaar gegroeid. De auteurs stellen voor gedragswetenschappen te combineren met het vertellen van verhalen en psychologisch onderzoek om het mogelijk te maken om een positieve gedragsverandering verandering teweeg te brengen. In een situatie waar middelen schaars zijn kunnen beleidsmakers, subsidieverstrekkers en relevante organisaties deze bevindingen en tools gebruiken om beter beleid te maken en hier uiteindelijk een positief maatschappelijk effect te bewerkstelligen. Mooier kunnen we het niet maken lijkt mij.

439-MassMediaChangeViolentBehaviorEvidenceReview.2022Downloaden