Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

„Is het waar of is het politiek?” Goede morgen allemaal op deze woensdag 17 augustus 2022. Vandaag een beetje feest want mijn oudste dochter wordt 30 jaar. Vandaag een ´kennisparel´ over ´fraude in de sport´ ook wel wedstrijdmanipulatie genoemd binnen de sportwereld. De integriteit van de sport en de daarbij betrokken organisaties en individuen staan voor tal van uitdagingen. Dopingzaken, hooliganisme, transferonregelmatigheden en wedstrijdmanipulatie zijn bekende fenomenen die de rafelranden van de sport zijn. Wedstrijdmanipulatie wordt in de literatuur ook wel beschreven als één van de grootste bedreigingen voor de sport van deze eeuw. Eerder verstuurde ik deze ´kennisparel´ over matchfixing een fenomeen dat uiteraard in het verlengde ligt van (grootschalige) fraude binnen de sport: https://prohic.nl/2022/01/26/331-26-januari-2022-macolin-and-beyond-legal-and-regulatory-initiatives-against-match-manipulation/

Fraude in de sport heeft de afgelopen decennia een groeiende wetenschappelijke belangstelling gekregen, met de nadruk vooral op dopinggebruik in de jaren negentig, op biedingsprocessen en hun potentieel voor corruptie in de jaren 2000 en meest recent op wedstrijdvervalsing / matchfixing. Hoewel deze toegenomen academische aandacht voor fraude in de sport wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines heeft verenigd blijft het specifieke veld dat de oorzaken en gevolgen ervan bestudeert beperkt. Daarnaast bevat de bestaande literatuur over de oorzaken en gevolgen van fraude in de sport uiteenlopende bijdragen op het gebied van onderzoeksopzet en -methoden. Hierdoor is het een arbeidsintensieve taak geworden om zich een beeld te vormen van de belangrijkste oorzaken van fraude in de sport in het kader van te nemen preventieve maatregelen. Bovendien worden de gevolgen van fraude voor de sport en de verschillende actoren die bij de sport betrokken zijn vaak onderschat. Sommige internationale sportfederaties kwalificeren bijvoorbeeld het opzettelijk verliezen van een wedstrijd niet als wedstrijdvervalsing maar eerder als een geldige wedstrijdtactiek. Kortom, hoe staat het met die fraude in de sport? Bijgesloten ´kennisparel´ geeft daarover een prima systematisch overzicht.

Bron

Vanwersch, Lucie, Annick Willem, Bram Constandt & Wim Hardyns (August 2022). A Scoping Review of the Causes and Consequences of Fraud in Sport. Journal of Sport and Social Issues, 10 August, pp. 1-39.https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01937235221119811

Samenvatting

This study provides a structured overview of the literature published between 2010 and 2020 on the causes and consequences of fraud in sport using a systematic search strategy. Our results show that the current literature on this phenomenon is mostly focused on football as a specific type of sport, and on competition manipulation as a specific type of fraud. Guided by the routine activity theory, we observed that motivated offenders, suitable targets, and the lack of capable guardians render sport vulnerable for fraud in general, and for competition manipulation, corruption, financial fraud, and human trafficking in particular. The consequences of fraud in sport are mostly financial, through a diminution in the public’s trust combined with a decrease in attendance and spectatorship to sport events. The phenomenon of fraud in sport remains strongly under-researched through empirical designs, and an interdisciplinary approach is required to tackle its complex nature and scope.

Afsluitend

Concluderend kan worden gesteld dat het beschikbare onderzoek naar fraude in de sport vanuit empirisch en data gedreven onderzoek sterk onderbelicht blijft. Een interdisciplinaire aanpak is vereist om dit complexe fenomeen aan te pakken, waarbij een breed scala aan actoren en contexten moet worden betrokken. Immers en zoals sommige auteurs stellen: “fraude in de sport is een dynamisch spel dat wordt gespeeld tussen overtreders en controleurs”. Daarom kan het gebruik van inzichten uit meerdere wetenschappelijke disciplines deuren openen naar meer betere kwalitatieve en gevalideerde kennis. Kortom, onderzoek naar fraude in de sport is een snel evoluerend veld dat nog veel te bieden heeft aan geïnteresseerde onderzoekers die dieper in deze complexe processen willen graven.

444-SportFraudMatchFixingSystematicReview.August2022Downloaden