Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

“There is surely nothing quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all” (Drucker, Peter F. Harvard Business Review, May 1963). Ik hoop dat jullie allemaal een prettige (werk)dag hebben op deze dinsdag 23 augustus 2022. En natuurlijk ook vanochtend weer een blinkende ´kennisparel´ in jullie mailbox. Het betreft een zogenaamde ´white paper´ waarin voor het Verenigd Koninkrijk voorstellen worden gedaan om drugsbezit en drugsgebruik terug te dringen:  https://www.youtube.com/watch?v=5xVp1mauGnU In vaktermen wordt dan ook wel over demand reduction gesproken. De VK Drugsstrategie, gepubliceerd in december 2021 is gericht op terugdringen van drugsgebruik, verbeterde hulpverlening aan drugverslaafden, de gefocuste wijkaanpak, het terugdringen van de georganiseerde misdaad in de drugsindustrie, het in beslag nemen van drugsgelden, het terugdringen van rekrutering van jeugd en jong volwassenen door georganiseerde misdaad, het terugdringen van het voortzetten van georganiseerde misdaadactiviteiten in de gevangenis, het terugdringen van druggerelateerde criminaliteit en geweld en een centrale rol daarin van lokale overheden: https://prohic.nl/2021/12/10/308-10-december-2021-from-harm-to-hope-a-10-year-drugs-plan-to-cut-crime-and-save-lives/

De ´kennisparel´ van vandaag gaat specifiek over de ambitie om het bezit en gebruik van drugs drastisch te reduceren. Er worden verschillende opties verkend om het zogenaamde recreatieve drugsgebruik aan te pakken. Er worden onder meer nieuwe sancties voorgesteld om mensen af te schrikken van illegaal drugsgebruik en om hun houding en perceptie te veranderen. Fundamenteel is dat drugsgebruikers grotere gevolgen gaan ondervinden dan nu het geval is. Naast dat de gevolgen zwaarder zullen zijn is het voorgenomen beleid er ook op gericht dat de maatregelen ook eerlijk, zinvol en gepast zijn. In het white paper wordt een combinatie van wetgevingsvoorstellen uiteengezet, evenals bredere hervormingen binnen het drugsbeleid. In bijgesloten ´kennisparel´ wordt een zogenaamd nieuw escalerend raamwerk uitgewerkt op basis van drie niveaus voor drugsbezit / drugsdelicten. Waarom noem ik deze overheidspublicatie eigenlijk een ´kennisparel´? Dat komt omdat vanaf bladzijde 44 het kennisfundament wordt weergegeven op basis waarvan dit voorstel is gemaakt. Daar kunnen de Nederlandse beleidsmakers nog van leren.

Bron

Home Office (July 2022). Swift, certain, tough: New Consequences for Drug Possession’ white paper. London: Home Office, 56 pp. https://www.gov.uk/government/consultations/swift-certain-tough-new-consequences-for-drug-possession-white-paper

Samenvatting

As set out in the 10-year Drug Strategy, published in December 2021, we are committed to exploring options for tackling so-called recreational drug use. This white paper does just that and proposes new sanctions to deter people from illicit drug use and change attitudes. Fundamental to this new regime is that drug users face greater consequences than they do today. And whilst we want consequences to be tough, we also want them to be fair, meaningful, and appropriate. The white paper sets out a combination of proposals for legislation, as well as broader areas for reform on which we invite consideration. We propose a new escalatory three tier framework for drug possession offences which will apply to all drug users, except where users have a drug dependence where treatment is the most relevant intervention.

Where appropriate, those caught for a first-time drug possession offence will be placed in Tier 1 and issued with a fixed penalty notice. This requires them to either attend a drugs awareness course (paid for by the individual), or, if they do not attend the course, to pay a financial penalty. For those who do not change their behaviour and are caught for a second time they will progress to Tier 2. In this tier, the offender would be offered a caution which would include, where proportionate, a period of mandatory drug testing alongside attendance at a further stage drugs awareness course.

Should an individual be caught for a third time, they move to Tier 3 and we expect them to be charged with the relevant offence. To ensure the courts have the right powers to change behaviours of drug offenders, we propose introducing a new civil court order to enable a range of conditions to be imposed, including: (i) exclusion order; (ii) drug tagging; (iii) passport confiscation; or (iv) driving licence disqualification. Progression through the Tiers should always be linear. We would not expect an individual to start with a Tier 2 or Tier 3 intervention or indeed ‘jump’ from Tier 1 to Tier 3. The escalatory framework gives individuals the opportunity to understand the harms of illicit drugs better and to reflect on their behaviour and the harm they are doing to themselves and to wider society. Should they nevertheless continue to offend, consequences will escalate.

Given our focus is on reducing drug demand, we must take any opportunity to reach individuals and provide the right interventions. Therefore, this white paper also proposes some important changes to drug testing on arrest powers to ensure the police can drug test more individuals than today. Drug testing on arrest is not about further criminalising drug users, but about identifying those who use drugs where their drug use may be a causal factor in their criminal behaviour and intervening to help them to change their behaviour. To achieve this we are therefore proposing to:

  1. Expand the types of drugs that can be tested for to include a wider range of Class A drugs;
  2. Expand the types of drugs that can be tested for to include drugs in other classifications where relevant, and in particular cannabis as the most widely used illicit drug;
  3. Expand the number of ‘trigger offences’ that can lead to drug testing on arrest.
  4.  

The proposed legislative changes will apply to both drug testing on arrest and to drug testing on charge. Given many of the changes will require primary legislation, we believe the right approach is to publish a consultative white paper. We will therefore open a formal consultation period on the document today for a period of 12 weeks. I would encourage parliamentary colleagues to review the document and the consultation, and to make relevant organisations in their areas aware. Consultation responses will be thoroughly analysed and taken into consideration before finalising any policy.

This white paper represents a significant step in reducing overall drug use towards a historic 30-year low and shows we do not shy away from proposing new interventions to do this. Ultimately these sanctions are aiming to change behaviour and reduce demand for drugs. We want people to lead healthier lifestyles and we want them to stop putting money into the pockets of dangerous drug gangs who fuel violence in our communities.

Afsluitend

Critici in het VK zijn het eens met een deel van de analyse – de erkenning van het toenemende gebruik en enkele van de problemen met criminalisering en de toezeggingen om problematische gebruikers te ondersteunen. Maar de voorgestelde oplossingen zijn volgens die critici politiek gedreven, er is sprake van op slogans gebaseerde beleidsvorming waarbij bestaande beste praktijken worden genegeerd. De bewezen decriminaliseringsbenaderingen vereisen van nature een paradigmaverschuiving ver weg van de justitiële handhaving. Dat is het grootste punt van bezwaar. De obsessie van de VK regering met het handhaven van haar ‘hard tegen drugs’-houding heeft op perverse wijze geleid tot voorstellen die ongelooflijk duur zullen zijn en waarschijnlijk zullen leiden tot meer criminalisering en schade voor de meest kwetsbaren in de samenleving – met weinig of geen bijkomende voordelen. Ik zou zeggen oordeel zelf, voor uitgebreide kritiek op bijgesloten ´kennisparel´ zie: https://transformdrugs.org/blog/reviewing-the-governments-new-tough-consequences-for-drug-possessionDe bronafbeelding bekijken

448-DrugPossessionNewPolicyUK.July2022Downloaden