Probleemgericht werken aan High Impact Crime
Author: Bianca Kreuning

Gebruik van beschikbare kennis

Creëer een kennisfunctie binnen het ministerie van JenV, in de vorm van kennisafdelingen, die zich expliciet richt op het ondersteunen van medewerkers. Secondant: Gebruik wetenschap ook in turbulente tijden (ccv-secondant.nl) Voor meer informatie zie ook Kennisparel 395, naar een meer evidence-based beleid binnen JenV.

Lees verder »

Secondant: Het wordt veiliger in Nederland, maar niet overal

21 maart 2018 AUTEURS: PETER VERSTEEGH , RENÉ HESSELING De criminaliteit is flink gedaald in Nederland. Het aantal aangiften van woninginbraak is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 60 procent minder dan in 1994. Maar is de daling overal even sterk of kan het woninginbraakrisico per gemeente erg verschillen? Lees meer

Lees verder »

Secondant: De criminaliteit is zeer scheef verdeeld over Nederland

23 november 2020 AUTEUR: BERT BERGHUIS; Bert Berghuis is voormalig raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid Het criminaliteitsniveau verschilt erg per gemeente in Nederland. Dat geldt ook voor wijken en buurten. Echter, ook in de meest criminele buurten gaat het nog steeds om betrekkelijk geringe aantallen misdrijven per week

Lees verder »

Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

13 januari 2021 AUTEUR: DOOR VAN DER WIELE; De auteur is redacteur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Nu is er een handreiking voor mensen met een been in het bluswater en het andere in

Lees verder »

[153] 19 januari 2021: The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms

Brief Inleiding en context Dinsdagochtend 19 januari 2021, een regenachtige dag ligt in het verschiet. Prima weer dus om wat gesystematiseerde kennis tot je te nemen. Vanochtend een zogenaamd systematisch overzicht van systematische overzichten, de moeder aller metastudies dus. Dit keer over schadelijke gezondheidsaspecten, waaronder geweld, door overmatig cannabisgebruik. Op

Lees verder »