Probleemgericht werken aan High Impact Crime

De kennisparels van Jaap de Waard

Jaap de Waard van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) begon in maart 2020 met het rondsturen van ‘kennisparels’ op het terrein van justitie en veiligheid. Zoals hij zei: “De dagelijkse ´kennispareltjes´ worden inmiddels door honderden geïnteresseerden per email ontvangen. De reacties zijn positief, dus ga ik door met het versturen van deze ´dagelijkse kennisparels´. Hopelijk draagt deze kennis bij aan een meer rationeel en effectief J&V-beleid op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

Wilt u de kennisparels van Jaap de Waard rechtstreeks ontvangen? Stuur een mailbericht naar: j.de.waard@minjenv.nl

Voor een overzicht van beschikbare publicaties van Jaap de Waard, zie: https://www.researchgate.net/profile/Jaap_De_Waard/publications