High Impact Crime (HIC) kan lokaal aangepakt worden door politie, gemeente en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven. In de handreiking geven we oplossingsrichtingen en tips die bewezen effectief zijn om inbraken, berovingen en overvallen te verminderen.

De handreiking en de parels geven op een praktische wijze aan hoe we samen – politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers – iets kunnen doen aan High Impact Crime. Dat begint altijd met een goede degelijke analyse en gezamenlijke vaststelling van wat nu precies het probleem is ter plekke. Alleen zo wordt de op zo’n analyse gebaseerde gezamenlijk aanpak effectief. HIC is – en blijft! – daar belangrijk genoeg voor.