Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[13] 1 april 2020: Onderzoeksynthese naar effectiviteit van cameratoezicht

Beste collega´s van binnen en buiten het ministerie van Justitie & Veiligheid,

De dagelijkse ´pareltjes´ worden inmiddels door honderden geïnteresseerden per email ontvangen. De reacties zijn positief, dus ga ik door met het versturen van deze ´dagelijkse parels´. Hopelijk draagt deze kennis bij aan een meer rationeel en effectief J&V-beleid op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

Inleiding

Vandaag een onderzoeksynthese naar de effectiviteit van cameratoezicht, oftewel ´closed-circuit television surveillance´ (CCTV).  De toepassing van cameratoezicht op bepaalde criminogene locaties (uitgaansgebieden, parkeergarages, winkelcentra) en gericht op specifieke delicten (geweld op straat, autokraak, straatroof) blijkt onder bepaalde condities te werken bij het voorkomen en terugdringen van criminaliteit. De toepassing van cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en de populariteit van deze maatregel is nog steeds groot. Gemeenten, bedrijven en overheidsinstellingen nemen steeds vaker en steeds eerder hun toevlucht tot het ophangen van camera’s in een poging de veiligheid te vergroten. Ook de acceptatiegraad onder de Nederlandse bevolking voor de toepassing van cameratoezicht is groot. Ruim 85% van de bevolking vindt meer cameratoezicht wenselijk tot zeer wenselijk. Deze situationele criminaliteitspreventieve maatregel wordt dus in ruime mate toegepast. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Zo heeft Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk internationaal bezien de hoogste cameradichtheid per hoofd van de bevolking.

Nut van evalueren

Cameratoezicht staat niet op zichzelf. Het is een deel van een pakket van maatregelen die tezamen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van de criminaliteit. Het effect van cameratoezicht is ook het grootst als het op deze manier wordt toegepast. Bij andere maatregelen kan men denken aan verbeteringen in het aanleggen van de fysieke ruimte, (betere) straatverlichting en (extra) toezicht van surveillanten. Zo’n samenstel van maatregelen draagt vooral bij aan de preventie van overlast, hinder, ordeverstoring, vandalisme en andere vormen van criminaliteit die op openbare plaatsen veel voorkomen.

Het nut van evalueren wordt veelal met de mond beleden, maar heeft maar zelden een structurele inbedding binnen (gemeentelijke) organisaties. Er is veelal sprake van innovatie, en een gebrek aan gedegen evaluatie. De afgelopen jaren zijn er uiteraard evaluaties uitgevoerd, maar de omvang hiervan blijft beduidend achter bij de toename in de toepassing van het cameratoezicht. Duidelijk is dat er veelal sprake is van evaluatie op ad hoc basis. De toegankelijkheid van inzichten en resultaten uit evaluaties is weinig optimaal. Er is een aantal redenen waarom evaluaties van belang zijn:

•        Evaluaties maken het mogelijk om van gemaakte fouten en successen te leren, de context te identificeren waaronder mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet, en de waarde of effectiviteit bepalen van het toegepaste cameratoezicht;

•        De resultaten van de evaluaties kunnen dienst doen als voorbeeld voor andere gemeenten of partijen;

•        Alle inspanningen van de toepassing van cameratoezicht hebben een onbekend nut als niet standaard een evaluatie analyse wordt uitgevoerd. Het vaststellen van de effecten is een noodzakelijke stap om te komen tot een systematische vergroting van kennis en verbetering van beleid rond cameratoezicht;

•        Evaluaties bieden de mogelijkheid om gemaakte keuzes te beargumenteren. Daarbij kunnen o.a. de bestedingen worden verantwoord die aan mensen en middelen tijdens het cameratraject zijn uitgegeven.

Cameratoezicht blijkt te werken

Dat cameratoezicht werkt blijkt uit de volgende onderzoeksynthese:

Eric L. Piza, Brandon C. Welsh, David P. Farrington & Amanda L. Thomas (2019). CCTV Surveillance for crime prevention: A 40-year systematic review with meta-analysis. Criminology & Public

Policy, vol. 18, pp. 135–159. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1745-9133.12419

Research Summary

We report on the findings of an updated systematic review and meta-analysis of the effects of closed-circuit television (CCTV) surveillance cameras on crime. The findings show that CCTV is associated with a significant and modest decrease in crime. The largest and most consistent effects of CCTV were observed in car parks. The results of the analysis also demonstrated evidence of significant crime reductions within other settings, particularly residential areas. CCTV schemes incorporating active monitoring generated larger effect sizes than did passive systems. Schemes deploying multiple interventions alongside CCTV generated larger effect sizes than did schemes deploying single or no other interventions alongside CCTV.

Policy Implications

The results of this systematic review—based on 40 years of evaluation research—lend support for the continued use of CCTV to prevent crime as well as reveal a greater understanding of some of the

key mechanisms of effective use. Of particular salience is the continued need for CCTV to be narrowly targeted on vehicle crimes and property crime and not be deployed as a “stand-alone” crime prevention measure. As CCTV surveillance continues to expand its reach in both public and private space and evolve with new technology, policy will benefit from high-quality evaluations of outcomes and implementation.

Dus, alweer een effectieve interventie om criminaliteit en onrustgevoelens te voorkomen en terug te dringen. Goed nieuws dus. Dat was het weer voor vandaag. Blijf gezond, optimistisch en aardig voor elkaar! Tot de volgende ´parel´.

Met vriendelijke groeten,

Jaap de Waard

prohic_linksonder