Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[51] 8 juni 2020: Outlaw Motorcycle Clubs and Organized Crime

Inleiding en context

Maandagochtend 8 juni 2020, een nieuwe week, dus nieuwe kansen. Vandaag een mooi overzicht over de rol van zogenaamde ´Outlaw Motorcycle Clubs (OMG´s)´ en de vermeende relatie daarmee binnen de georganiseerde criminaliteit. De meest bekende Nederlandse 1%-motorclubs zijn: Hell’s Angels MC, Satudarah MC, Trailer Trash MC, Bandidos MC, en No Surrender MC. De leden daarvan presenteren zichzelf als moderne ‘outlaws’ die zich aan God noch gebod iets gelegen laten liggen en die in het verleden herhaaldelijk in verband zijn gebracht met georganiseerde vormen van criminaliteit. De term 1%-motorclubs verwijst naar de vermeende uitspraak van de voorzitter van de American Motorcycle Association uit 1947 dat 99% van de motorrijders rechtschapen burgers zijn en slechts 1% outlaw bikers. De term 1%’er wordt sindsdien door sommige motorrijders bewust gevoerd en valt terug te vinden als symbool op het leren jack, als tatoeage of ring ter indicatie dat de clubleden zich niet willen conformeren aan de burgermaatschappij. In de internationale literatuur wordt ook wel gesproken van ‘outlaw motorcycle gangs’ of OMG’s. Ook door het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie worden 1%’ers of 1%-clubs sinds 2012 betiteld als outlaw bikers en outlaw bikerclubs. Sinds dat jaar staan deze OMG´s volop (opnieuw) in de belangstelling van politie en justitie.

In Nederland is het nodige onderzoek verricht naar de rol van OMG´s binnen de georganiseerde criminaliteit en de criminele carrière patronen van de leden. Arjan Blokland, https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/arjan-blokland#tab-1 is samen met Klaus von Lampe, http://www.organized-crime.de/yhome03.htm één van de auteurs van bijgesloten overzicht. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar onderstaand overzicht van recent verschenen onderzoek in Nederland.

Recent verschenen Nederlands onderzoek

Blokland, Arjan, and Jeanot David (2016). “Outlawbikers voor de rechter: Een analyse van rechterlijke uitspraken in de periode 1999–2015.” Tijdschrift voor Criminologie 58(3):42–64. https://www.researchgate.net/publication/311623918_Outlawbikers_voor_de_rechter_een_analyse_van_rechterlijke_uitspraken_in_de_periode_1999-2015

Blokland, Arjan, Melvin Soudijn, and Eric Teng (2014). “’We zijn geen padvinders’ Een verkennend onderzoek naar de criminele carrières van leden van 1 percent-motorclubs.” Tijdschrift voor Criminologie 56(3):1–28. https://www.researchgate.net/publication/284361917_%27We_zijn_geen_padvinders%27

Blokland, Arjan, Wouter Van der Leest, and Melvin Soudijn (2018). Profielen van Nederlandse outlawbikers en Nederlandse outlawbikerclubs. Apeldoorn: Politie & Wetenschap. https://www.researchgate.net/publication/321913640_Profielen_van_Nederlandse_outlawbikers_en_Nederlandse_outlawbikerclubs

Maar vandaag dus een zeer recent internationaal overzicht naar de relatie tussen OMG´s en georganiseerde criminaliteit.

Bron

Von Lampe, Klaus & Arjan Blokland (June 2020). Outlaw Motorcycle Clubs and Organized Crime. In: Michael Tonry (Ed.) Crime and Justice: An annual review of research. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1-27. https://www.researchgate.net/publication/341893954_Outlaw_Motorcycle_Clubs_and_Organized_Crime

Samenvatting

Outlaw motorcycle clubs have spread across the globe. Their members have been associated with serious crime, and law enforcement often perceives them to be a form of organized crime. Outlaw bikers are disproportionately engaged in crime, but the role of the club itself in these crimes remains unclear. Three scenarios describe possible relations between clubs and the crimes of their members. In the “bad apple” scenario, members individually engage in crime; club membership may offer advantages in enabling and facilitating offending. In the “club within a club” scenario, members engage in crimes separate from the club, but because of the number of members involved, including high-ranking members, the club itself appears to be taking part. The club can be said to function as a criminal organization only when the formal organizational chain of command takes part in organization of the crime, lower level members regard senior members’ leadership in the crime as legitimate, and the crime is generally understood as “club business.” All three scenarios may play out simultaneously within one club with regard to different crimes.

Afsluitend

Sinds 2012 zijn Nederlandse OMG’s onderwerp van een integrale aanpak die erop is gericht de bewegingsruimte van OMG’s zo veel mogelijk te beperken en het lidmaatschap onaantrekkelijk te maken. De toegenomen justitiële en publieke aandacht voor OMG’s schept behoefte aan gedetailleerd empirisch inzicht in de mate waarin (leden van) Nederlandse OMG’s betrokken zijn bij vormen van georganiseerd crimineel gedrag. Niet in de laatste plaats omdat OMG’s het door justitie en media geschetste beeld van criminele betrokkenheid ten stelligste ontkennen. Eerder onderzoek naar de criminele carrières van Nederlandse outlawbikers en de criminele betrokkenheid van leden van verschillende OMG’s, dat een divers beeld liet zien, nuanceerde reeds de opvatting dat alle OMG’s criminele organisaties zijn waarvan het merendeel van de leden zich inlaat met zware en georganiseerde criminaliteit. Ook het bijgesloten internationale onderzoekoverzicht laat zien dat er nog wel wat is af te dingen op de stellige bewering dat OMG´s een sterke relatie hebben binnen de georganiseerde criminaliteit. Dat ligt blijkbaar toch wat genuanceerder. Om af te sluiten met een bijna dooddoener: ´nader onderzoek is gewenst´…

prohic_linksonder