Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[112] 26 oktober 2020: Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities

Inleiding en context

Maandagochtend 26 oktober 2020, een fijne werkweek allemaal. Vandaag een wat afwijkende ´kennisparel´, niet met de focus op criminaliteit en rechtshandhaving, maar gericht op het onderwerp nepnieuws of fake news. Dat is uiteraard een ´groot onderwerp´ waar heel veel meningen, opinies, beschrijvingen en discussies over zijn en worden gevoerd. Maar ik meen toch een recente state-of-the-art bijdrage te hebben gevonden waarin een prima overzicht rond het onderwerp wordt beschreven en geanalyseerd. En dat is precies de bedoeling van de ´kennisparels´ die jullie regelmatig aantreffen in de mailbox. Het gaat dan in het bijzonder om zogenaamde synthesestudies of meta-evaluaties waarin een omvangrijke hoeveelheid onderzoeken naast elkaar worden gezet. Met als doel: wat werkt en wat werkt niet bij de aanpak van criminaliteit? Bijgesloten overzichtsartikel geeft een prima overzicht over de trends die zich op dit moment voordoen waar het nepnieuws betreft. 

In deze tijden van het COVID-19 virus wordt hierover heel wat nepnieuws via verschillende media verspreid. De organisatie QAnon maakt het op dit terrein het meest bont: https://www.wired.com/story/online-conspiracy-groups-qanon-cults/ De geïnteresseerde lezers in nepnieuws over het COVID-19 virus verwijs ik graag naar de volgende publicatie die onlangs in opdracht van het Europees Parlement werd vervaardigd: The evolving consequences of the coronavirus ‘infodemic’: How viral false coronavirus-related information affects people and societies across the world  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652083/EPRS_BRI(2020)652083_EN.pdf Wat mij betreft prima leesvoer om eens door te nemen wanneer het thuiswerken allemaal wat te veel wordt. Ga er eens voor zitten en bepaal zelf hoe gek deze vorm van misinformatie en onderbuikkennis op dit moment een rol speelt in de discussie over belangrijke onderwerpen.

Bron

Meel, Priyanka & , Dinesh Kumar Vishwakarma (September 2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities. Expert Systems with Applications, vol. 153, 1 September, pp. 1-26 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419307043

Samenvatting

Internet and social media have become a widespread, large scale and easy to use platform for real-time information dissemination. It has become an open stage for discussion, ideology expression, knowledge dissemination, emotions and sentiment sharing. This platform is gaining tremendous attraction and a huge user base from all sections and age groups of society. The matter of concern is that up to what extent the contents that are circulating among all these platforms every second changing the mindset, perceptions and lives of billions of people are verified, authenticated and up to the standards. This paper puts forward a holistic view of how the information is being weaponized to fulfil the malicious motives and forcefully making a biased user perception about a person, event or firm. Further, a taxonomy is provided for the classification of malicious information content at different stages and prevalent technologies to cope up with this issue form origin, propagation, detection and containment stages. We also put forward a research gap and possible future research directions so that the web information content could be more reliable and safer to use for decision making as well as for knowledge sharing.

Information pollution, fake news, rumours, misinformation, disinformation has become a by-product of the digital communication ecosystem, which proves to be very dangerous. This review work presents the impact analysis, characterization, compare and comprehensively evaluate the current scenario of methods, technologies, tools to quarantine the malice of information pollution. This paper tries to provide a holistic view of information pollution ecosystem in terms of taxonomy of fraudulent contents, lifecycle of a complete ecosystem, different social digital communication platforms, primary driving forces behind disinformation spread and different credibility analysis platforms. Then provides a completely technical standpoint to the issue right from creation to disposition focusing on source identification, propagation dynamics, detection methods and containment strategies. Approximately 40% of the studied research concentrated on detection of false content using machine learning and deep learning implicit as well as explicit feature engineering and pattern analysis techniques. Finally, open issues and challenges are also highlighted to further explore potential research opportunities.

This work may be helpful to the new researchers to understand the different components of digital online communication from a social and technical perspective. Multilingual cross-platform fake news spreading, complex and dynamic network structure, huge volumes of unlabelled real-time data and early detection of rumors are some challenging issues that are still unaddressed and need further research. Improving the reliability and future of online information ecosystem is a joint responsibility of the social community, digital policymakers, administration, technical and research scholars.

Afsluitend

Nepnieuws (in het Engels fake news) is desinformatie verhuld als nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. En we zitten er op dit moment midden in. Bijgesloten bijdrage laat zien dat de omvang en de gevolgen daarvan als ernstig kunnen worden beoordeeld. Het is voor overheden zaak om die negatieve gevolgen zo veel als mogelijk te beperken. Daarom werpen meerdere organisaties en media zich op als “fact checkers”, al dan niet met instructies rond het detecteren van nepnieuws. Voorlopig zal deze negatieve trend zich echter zowel nationaal als internationaal blijven ontwikkelen. Alle reden om ook vanuit het onderzoekbeleid te blijven inzetten om middelen en interventies te vinden om deze trend om te buigen. Uiteindelijk gaat het om op evidentie gebaseerde kennis en niet om uitingen van groepen waar onderbuikgevoelens en ideologie de mantra is. Ten slotte, bijgesloten acht tips kun je gebruiken bij het ontdekken van nepnieuws wanneer je hier eventueel tegen aanloopt.

prohic_linksonder