Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[115] 29 oktober 2020: Policing in England and Wales: Future Operating Environment 2040

Inleiding en context

Donderdagochtend 29 oktober 2020. Mooi allemaal, bijna laatste werkdag, het weekeinde staat bijna voor de deur, en lekker koken nu de horeca nog steeds op slot zit vanwege dat rotvirus. Vandaag een, naar mijn mening, mooi rapport uit het Verenigd Koninkrijk. En daar kunnen ze er wat van, dit keer over de toekomstige rol van de politie. Een maand geleden kwam daar een analyse uit die de rol van de politie in 2040 schetst. Dat lijkt ver weg, maar over 20 jaar is dat al het geval. Nu blijft de toekomst voorspellen een hachelijke zaak, zeker wanneer het gaat om ontwikkelingen op de criminaliteitsmarkt. En die ontwikkelingen in de criminaliteit blijven natuurlijk de kern van de werkzaamheden waarop de politie moet anticiperen. Dat het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen een lastige zaak is blijkt wel uit de volgende uitspraken:

“We houden niet van dat geluid. Gitaargroepjes hebben afgedaan”. Hiermee wees een topmanager van Decca Recording in 1962 de Beatles af. Of nog mooier: Ken Olson, president van de Digital Equipment Corporation beweerde in 1977 het volgende: “Er bestaat geen reden waarom iemand thuis een computer zou willen hebben”.

Kortom voorspellen is moeilijk, maar toch dit rapport bijgesloten, waarom eigenlijk? Een reden hiervoor is dat op dit moment de ´denktank´ van de Nederlandse overheid de opdracht uitwerkt om een visie te formuleren over de toekomst van de politiefunctie in Nederland: https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2020/09/09/wrr-verkent-noodzaak-tot-reflectie-taak-politie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verkent op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid de vraag of reflectie op de taak van de politie nodig is gegeven twee maatschappelijke trends. De eerste is de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving: steeds meer van ons leven speelt zich online af en dat heeft gevolgen voor de mate waarin we (on)veilig zijn (´kennisparel´ 107 gaat daar over). De tweede trend is dat steeds vaker private partijen veiligheidstaken op zich nemen (´kennisparel´ nummer 44 gaat daar trouwens over). Een mooie opdracht lijkt mij, dus leer vooral van wat reeds op papier is gezet. Bijgesloten rapport geeft daartoe een mooie voorzet, dus WRR maak daar gebruik van: leren van de buren.

Bron

College of Policing (2020). Policing in England and Wales: Future Operating Environment 2040. Ryton-on-Dunsmore: College of Policing, 83 pp. https://beta.college.police.uk/article/preparing-policing-future-challenges-and-demands

Samenvatting

The world of 2040 will be very different to the world of today. Over the next 20 years, current and future trends will converge at a rapid rate to increase the number and complexity of issues facing policing. Some of these issues, such as terrorism, cyberattacks and climate change, could give rise to severe and imminent disruption. Other issues, such as demographic change and the growing influence of non-state actors, will develop more slowly but in ways that are no less consequential. While emerging technologies such as artificial intelligence, robotics, biotechnology and quantum computing will connect and empower people like never before, trends such as nationalism, rising inequality and increasingly resonant disinformation could cause societies to become more divided.

The cumulative effect of these changes for policing is a strategic challenge that requires a strategic response – a response underpinned by foresight, innovation and agile adaptation. To meet the challenges and demands of the next 20 years, policing will need to get better at anticipating emerging threats, think more innovatively about the best policies and interventions for addressing them and mobilise responses quickly to maximise chances of success. ‘Policing in England and Wales: Future Operating Environment (FOE) 2040’ aims to support this response by providing an insight into policing’s future operating environment, exploring those aspects of the future that policing should consider now if it is to think, act and invest with long-term strategic intent.

In producing FOE 2040 we have engaged with more than 80 people from across and beyond policing. We have conducted interviews with stakeholders, analysed ‘futures’ reports from leading organisations and engaged police officers, crime analysts, social scientists, ‘futurists’ and technologists in a scenario-based analysis of how policing’s operating environment might develop out to 2040. Analysis of this work has led us to identify:

  • Ten trends driving and defining the future of policing’s operating environment out to 2040. These trends were identified by stakeholders as being the most consequential for policing over the next 20 years.
    • Four scenarios for policing’s future operating environment. A limitation of an exclusively trend-based analysis is that it can give too linear a view of the future, causing us to overlook potential shocks, surprises and disruptions (eg, a pandemic). By forcing us to consider how – and why – things could become better, worse or broadly stay the same, scenarios increase our preparedness for the range of possibilities the future may hold.
  • Five future challenges which require policing’s attention today. Each challenge will take up an increasing amount of policing’s ‘bandwidth’ over the next 20 years, adding new layers of complexity to existing demands and raising important questions about how policing    is organised, resourced and governed.

Afsluitend

´Food for thought´ lijkt mij. In plaats van de bekende reactieve en defensieve opstelling in de strafrechtketen van onder meer de politie is het zaak voor een meer proactieve en anticiperende opstelling. Dat zijn natuurlijk mooie woorden die vaak in schril contrast staan met de (harde) werkelijkheid van de dagelijkse politiepraktijk. Maar toch moet het mogelijk zijn om meer te investeren in beargumenteerde en realistische voorspellingen waar het met de criminaliteit naar toe gaat. Dat is lastig maar het is wel de moeite waard om in ieder geval enigszins voorbereid te zijn op de nabije toekomst van het politiewerk. Want: ´the only certainty about the future is that those who do not think about it will be unprepared for whatever comes´. En zo is het maar net.

prohic_linksonder