Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[132] 7 december 2020: What matters in citizen satisfaction with police: A meta-analysis

Inleiding en context

Maandagochtend 7 december 2020, hopelijk heeft de Sint jullie verrast met zijn gulle giften. Over gulle giften gesproken, denk ook eens aan de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. In de regio Leiden bijvoorbeeld, waar ik woon, maken ruim 460 huishoudens gebruik van die voedselbank, dit zijn zo’n 1000 personen waarvan ruim een derde kinderen onder de 18 jaar. Ik zou zeggen wees ook een Sint voor de voedselbank in de omgeving en stort wat geld op de rekening daarvan, hier staat hoe je dat kunt doen:  https://voedselbankennederland.nl/feiten-en-cijfers/

Maar nu naar de ´kennisparel´ van vanochtend. Een zeer recente metastudie over de mate waarin inwoners tevreden zijn over de politie en het politieoptreden. Die tevredenheid is onder meer een belangrijke indicator voor de mate van vertrouwen in instituties. En dat vertrouwen en de mate van tevredenheid over die instituties is weer een belangrijke indicator voor wat de ´rule of law´ wordt genoemd. Vertrouwen en tevredenheid in en over het optreden van de overheidsinstituties draagt bij tot het democratische gehalte van een land. En dat gehalte draagt weer bij aan economische groei en concurrentiepositie van een land. Voor wat betreft de ´rule of law´, Nederland is één van de beste leerlingen uit de internationale klas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0318&from=EN

Kortom, de mate van tevredenheid over de politie en het politieoptreden is een belangrijke indicator. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft op basis van 66 internationale studies weer welke factoren bijdragen aan die tevredenheid van inwoners. Deze studie presenteert de resultaten van een meta-analyse die de voorspellende kracht van de meest voorkomende correlaten van tevredenheid met de politie beoordeeld. Uit bevindingen bleek dat geslacht, nationaliteit, leeftijd, angst voor misdaad en slachtofferschap van criminaliteit statistisch significante voorspellers zijn van tevredenheid over de politie.

Bron

Bolger, Michelle A., Daniel J. Lytle & P. Colin Bolger (January / February 2021). What matters in citizen satisfaction with police: A meta-analysis. Journal of Criminal Justice, vol. 72, January/February, pp. 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235220302543

Samenvatting

While there has been a sizeable amount of research on identifying the correlates of citizen satisfaction with police agencies, that research has not been synthesized to identify patterns across different studies. This study presents the results of a meta-analysis that assessed the predictive strength of the most commonly included correlates of satisfaction with police. An exhaustive search for studies on satisfaction with police produced 66 studies eligible for inclusion in the meta-analysis. Random effects models were conducted along with moderating analyses. Findings revealed that gender, race, age, fear of crime, and victimization were statistically significant predictors of satisfaction with police. Moderating analyses revealed that certain variables, Hispanic ethnicity, socioeconomic status, and perceptions of crime, while not significant in the main effect size analysis, were significant in the moderator analysis. It is important that future research establishes a more standardized form of measurement for satisfaction, with the consideration that confidence and trust may operate as distinct constructs. Additionally, it is imperative to move beyond investigating demographic factors alone and instead focus on variables related to procedural justice, performance theory, and neighborhood context.

The results of this meta-analysis provide three insights. First, findings generally support previous studies regarding demographic effects. Second, findings suggest the need for inclusion of citizen experience and neighborhood perception variables such as fear of crime and victimization in studies examining citizen satisfaction. Third, findings highlight the need for more uniform and direct measurement of satisfaction with police.

Afsluitend

Zoals hier boven al opgemerkt, tevredenheid onder de bevolking over de politie en politieoptreden doet er toe. Die tevredenheid in Nederland is trouwens als goed te beoordelen. Zo wordt er in de Veiligheidsmonitor, een grootschalige tweejaarlijkse slachtofferenquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gevraagd naar de mate van tevredenheid over de politie: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/10/veiligheidsmonitor-2019 De tevredenheid over het functioneren van de politie is in de afgelopen jaren toegenomen. Het aandeel Nederlanders dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt is gestegen van 25 procent in 2012 naar 28 procent in 2019. Het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in het algemeen is toegenomen 29 procent in 2012 naar 35 procent in 2019. En dat is mooi voor de Nederlandse politie.

prohic_linksonder