Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[143] 24 december 2020: Security and the smart city: A systematic review

Inleiding en context

Donderdagochtend 24 december 2020 en om maar met de deur in huis te vallen, uiteraard allemaal fijne en vredige kerstdagen: https://www.youtube.com/watch?v=KIhIBFPtnoc. Vanochtend een onderzoeksynthese naar beveiliging en criminaliteitspreventie in de ´slimme stad´. In een breder kader verscheen zeer recent een themanummer over de slimme stad van het tijdschrift Justitiële Verkenningen: https://repository.tudelft.nl/view/wodc/uuid:9290331a-d73b-45e5-af15-dd3a0cb38b3a De redacteur van dat tijdschrift omschreef het concept van die slimme stad als volgt.

´De term smart duikt tegenwoordig overal op. Niet alleen telefoons, horloges en koelkasten moeten slim zijn, maar ook steden ontkomen daar niet meer aan. Slimme steden zijn overal te vinden. In Nederland staan onder meer Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht te boek als smart cities. Singapore investeert wereldwijd het meest in slimme stadinitiatieven, op de voet gevolgd door New York City, Londen en Tokyo. Van belang voor een goed begrip van de slimme stad is dat de term kan worden gezien als een ‘catastrofeconcept. Het succes ervan berust op de retorische pijler dat het stedelijk leven steeds meer wordt geconfronteerd catastrofes als werkloosheid, extreme luchtvervuiling, criminaliteitsproblemen en een afname en afname van democratische legitimiteit. Slimme technologie, zoals datamining en kunstmatige intelligentie, wordt hierbij voorgesteld als de wonderolie die elke kwaal geneest. Dit is de tweede retorische pijler. In dit technologisch-utopisch perspectief op de stad dreigt de publieke ruimte steeds meer de speelbal te worden van grote bedrijven, waaronder Google, IBM en Uber. Zij beloven dat hun technologie grootstedelijke problemen oplost en dat de stad hierdoor welvarender, democratischer, schoner en veiliger wordt. Maar technologie is geen wondermiddel en standaardoplossingen voor urgente problemen bestaan niet. De elementaire vraag is daarom wiens belangen slimme steden dienen, die van techbedrijven of die van de burger? Het verlangen naar slimheid betekent namelijk ook een grotere controle van burgers, verlies van privacy en privatisering van publieke taken, waaronder openbaar vervoer en de veiligheidszorg´.

Een zeer lezenswaardig themanummer. Maar nu naar de bijgesloten onderzoeksynthese die specifiek in gaat op de veiligheid in de slimme stad. Op basis van een meta analyse van 121 studies wordt een systematisch overzicht gepresenteerd van beveiligingsmaatregelen in slimme steden. Die zogenaamde slimme stadsbeveiliging heeft grote gevolgen, zo zal blijken uit de studie, voor stadsplanning en het stadsbestuur.

Bron

Laufs, Julian, Hervé Borrion & Ben Bradford (April 2020).  Security and the smart city: A systematic review. Sustainable Cities and Society, vol. 55, April, pp. 1-18. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221067072030010X#!

Samenvatting

The implementation of smart technology in cities is often hailed as the solution to many urban challenges such as transportation, waste management, and environmental protection. Issues of security and crime prevention, however, are in many cases neglected. Moreover, when researchers do introduce new smart security technologies, they rarely discuss their implementation or question how new smart city security might affect traditional policing and urban planning processes. This systematic review explores the recent literature concerned with new ‘smart city’ security technologies and aims to investigate to what extent these new interventions correspond with traditional functions of security interventions. Through an extensive literature search we compiled a list of security interventions for smart cities and suggest several changes to the conceptual status quo in the field. Ultimately, we propose three clear categories to categorise security interventions in smart cities: Those interventions that use new sensors but traditional actuators, those that seek to make old systems smart, and those that introduce entirely new functions. These themes are then discussed in detail and the importance of each group of interventions for the overall field of urban security and governance is assessed.

Afsluitend

De implementatie van slimme technologie in steden wordt vaak gezien als de oplossing voor veel stedelijke uitdagingen, zoals transport, afvalbeheer en milieubescherming. Kwesties op het gebied van veiligheid en criminaliteitspreventie worden echter in veel gevallen verwaarloosd. Wanneer stadsbesturen nieuwe slimme beveiligingstechnologieën introduceren, bespreken ze zelden de implementatie ervan of vragen zich af hoe nieuwe slimme stadsbeveiliging van invloed kan zijn op traditionele politie- en stedenbouwkundige processen. De bijgesloten systematische review laat zien in hoeverre deze nieuwe interventies overeenkomen met traditionele functies van beveiligingsinterventies. De onderzoeksynthese biedt stadsbesturen en beslissers op het gebied van sociale veiligheid aanknopingspunten hoe in de toekomst om te gaan met de beveiliging in slimme steden. Kennis om van te leren en vooral om toe te passen.

prohic_linksonder