Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[163] 10 februari 2021: The financial management of cocaine trafficking in Italy

Inleiding en context

Woensdagochtend 10 februari 2021, de verwarming doet zijn best, de gracht achter mijn huis glimt van het ijs. Kortom, de winter van 2021 is een koude realiteit. En de ´kennisparel´ van vandaag is ook een realiteit. Een analyse van het verdienmodel van de (groot)handel in cocaïne. Het betreft een analyse op basis van gedetailleerde informatie van de financiële aspecten van de cocaïnemarkt in Italië. Uiteraard heeft dat betrekking op een aantal typisch Italiaanse factoren, maar de uitkomsten zijn deels ook door te vertalen naar de Nederlandse situatie. De logistiek van deze illegale markt komt op veel punten overeen met die in Nederland. Er bestaan nogal wat schattingen omtrent de verdiensten van de grootschalige handel in cocaïne, ook in Nederland. Een mooie omvangschatting is gemaakt in het rapport De doorvoer van cocaïne in Nederland dat medio 2018 verscheen: https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/94995.PDF 

De groothandelsprijzen van cocaïne per afzonderlijk land laten een gevarieerd beeld zien: https://dataunodc.un.org/data/drugs/Wholesale%20drug%20price Zo kost bijvoorbeeld de groothandelsprijs per kilo cocaïne in EURO´s in 2018 in:

  • Denemarken:         39.626
  • Finland:                 94.451
  • Frankrijk:               36.660
  • Duitsland:              50.989
  • Spanje:                  40.150
  • VK:                       46.729

Voor Nederland geeft bovenstaande bron van de Verenigde Naties geen data. Dat is toch wel een opvallend feit. Binnen de cocaïnemarkt staat men trouwens voor de unieke transportopgave om het product van Latijns-Amerika over de Atlantische Oceaan naar Europa te krijgen. Deze opgave loopt niet parallel met die van andere illegale markten, zodat in dat opzicht de cocaïnemarkt een afzonderlijk te beschouwen verschijnsel is. Gegeven de niveaus van consumptie en de (groothandels)prijzen die worden gevraagd is het beleid om de import van cocaïne tegen te gaan schijnbaar weinig effectief. Wel worden forse partijen in beslag genomen en dat heeft een wedloop tot gevolg waarbij de smokkelstromen steeds worden verlegd naar andere routes en methodes. De illegale markt is adaptief te noemen. Er blijkt een grote verscheidenheid aan amateuristische en professionele smokkelmethoden, culminerend in een zodanig chemische bewerking dat de cocaïne met de ontwikkelende methoden niet meer herkenbaar is. Speciale laboratoria dienen om de bewerkte cocaïne weer ‘te voorschijn te halen’ (te wassen). Kennelijk zijn, ondanks het productieverlies bij het transport, de te behalen winsten voldoende hoog om een blijvende investering en innovatie in deze cocaïnemarkt te rechtvaardigen. Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag.

Bron

Terenghi, Fiamma (December 2020). The financial management of cocaine trafficking in Italy. European Journal of Criminology, 23 December, 20 pp. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370820980448

Samenvatting

Drawing on a set of empirical data, including in-depth interviews with law enforcers and public prosecutors, the article provides preliminary and detailed information on the structure, social organization of actors and financial management of cocaine trafficking in Italy. The article aims to increase knowledge on the financing mechanisms of organized crime activities and uses the Italian cocaine market as a case example. The findings suggest that the national market is fragmented into an interplay of actors who belong to upper, middle or low segments, depending on the level of the trafficking operations (that is, large, medium, small scale), that join as criminal networks to lower risks and maximize profits. These networks are mainly based on family, kinship or ethnic ties or relations built in other social/work settings. Cocaine trafficking operations are financed by both legal and illegal capital whose boundaries are blurred especially when organized crime groups are involved. Settlement of payments in cocaine trafficking operations reflects the level of trust between buyers and suppliers, with credit arrangements often set in longstanding business relationships or, at the other extreme, at the retail level to test clients’ reliability.

The article is divided into four sections. The first is on the method applied. The second analyses the structure and social organization of the actors involved in cocaine trafficking at the importation, wholesale and retail levels. The third focuses on the main research results on the financial management of cocaine trafficking in respect to: sources for entering and remaining in the market, settlement of payments and methods of payment, the costs of doing business and reinvestment schemes. The last section draws some conclusions based on research findings.

Although being country specific, the transnational nature of this illegal activity, the international level of the trafficking operations of some actors, and the strategic position of the country (that is, destination and transit points in the global cocaine trade) allow for the deepening of financial mechanisms that at the same time cross actors and places. Uncovering the structure and social organization of the Italian cocaine market and its related financial issues adds important knowledge to research.

Furthermore, it can improve the understanding and representation of organized crime and foster preventative and control activities by law enforcement agencies and policy makers at the European and international level. The findings also add knowledge to existing research, improve the understanding and representation of organized crime, and contribute to enhance prevention and control activities at the European and international level.

Afsluitend

De cocaïnehandel in zijn algemeenheid is een voorbeeld van een marktgeoriënteerd verdienmodel: er wordt ingespeeld op de vraag naar of behoefte aan cocaïne, en er wordt winst gemaakt op basis van het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. Zoals blijkt uit bijgesloten pareltje. Elke schakel in de cocaïnehandelsketen kost echter wel geld, en er zijn heel wat schakels nodig om van de cocabladeren bij de boer – die hiervoor overigens nauwelijks betaald krijgt – tot het cocaïnelijntje bij de gebruiker in Europa te komen. Ook aan het witwassen van de verkregen inkomsten hangt een fors prijskaartje. Er is sprake van soms risicovolle investeringen waarbij de investeerder grote verliezen kan incasseren.

De handel in cocaïne is één de meest winstgevende criminele activiteiten op illegale markten die er is. Een groot scala aan internationale spelers en ondernemers probeert in Nederland een graantje mee te pikken van deze handel. Onder meer de goede logistieke faciliteiten, de centrale ligging in Europa, de open grenzen, de aanwezigheid van vrijwel alle nationaliteiten, Engels als tweede voertaal, anonieme karakter van de Nederlandse maatschappij, de ´Nederlandse handelsgeest´ en het relatief milde strafklimaat maken Nederland aantrekkelijk voor de invoer, distributie en financiële transacties van verdovende middelen, in het bijzonder cocaïne. De logistiek ziet er als volgt uit:

prohic_linksonder