Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[172] 23 februari 2021: Tackling Child Sexual Abuse Strategy 2021

Inleiding en context

Een hele fijne dag toegewenst deze dinsdag 23 februari 2021. Geniet van de zonnestralen en de frisse buitenlucht, zeker de collega´s die deze week vrijaf hebben genomen. Vandaag een ´kennisparel´ over een recent verschenen overheidsdocument uit het VK waarin een ´evidence based´ strategie wordt geformuleerd om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. De VK minister van Binnenlandse Zaken heeft een eerste nationale strategie in zijn soort gepubliceerd om kinderen te beschermen tegen alle vormen van seksueel misbruik.

In de bijgesloten strategie wordt uiteengezet op welke wijze de aanpak van seksueel misbruik van kinderen wordt vorm gegeven. Dit omvat onder meer investeringen in de wereldwijd toonaangevende kindermisbruikbeelddatabase van het VK om meer daders sneller te identificeren en te arresteren. Het zal voor ouders en verzorgers eenvoudiger worden om de politie te vragen of iemand een strafblad heeft voor seksuele misdrijven met kinderen. De regering gaat lokale overheden ondersteunen via gefinancierde preventieprogramma, en zal een baanbrekende online veiligheidswet invoeren om ervoor te zorgen dat technologiebedrijven ter verantwoording worden geroepen voor schadelijke inhoud op hun sites. De strategie stimuleert acties in elk relevant organisatieonderdeel van de overheid en de samenleving in bredere zin om misbruikers te stoppen en slachtoffers en ex-slachtoffers van seksueel misbruik centraal te stellen in de aanpak.

Opvallend is dat in de strategie talloze verwijzingen zijn gebruikt naar waardevolle wetenschappelijke bijdragen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om uiteenzettingen over wat we wel en niet weten over de omvang van seksueel misbruik van kinderen en gevalideerde typologieën van daders van seksuele misdrijven van seksueel misbruik van kinderen​. Ook is er een sterke focus op de noodzaak om professionals adequaat uit te rusten met de kennis en vaardigheden om seksueel misbruik van kinderen effectief te identificeren en erop te reageren. Naar mijn mening een prima voorbeeld van op wetenschappelijke evidentie geformuleerd beleid. Om van te leren. 

Bron

UK Home Office (January 2021) Tackling Child Sexual Abuse Strategy 2021. London: Home Office, 91 pp. https://www.gov.uk/government/publications/tackling-child-sexual-abuse-strategy

Samenvatting

This strategy is the first of its kind in setting out the government’s vision for preventing, tackling and responding to child sexual abuse in all its forms, whether it is committed in person or online, in families or communities, here in this country or overseas. The strategy is based on the following three objectives:

  • objective 1: tackling all forms of child sexual abuse and bringing offenders to justice
  • objective 2: preventing offending and re-offending
  • objective 3: protecting and safeguarding children and young people, and supporting all victims and survivors

The strategy captures our long-term ambition to tackle this crime. It outlines the concrete steps we are taking now to step up our response and provides a robust framework for government to drive action across all agencies, all sectors and society as a whole to carry on strengthening our response to all forms of child sexual abuse.

Afsluitend

Een aantal van de beleidsvoornemens uit de bijgesloten strategie wordt momenteel ook in Nederland verder uitgewerkt. Ter informatie hierover, op 16 februari jl. is een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden verstuurd:

file:///H:/Downloads/TK+Voortgangsbrief+aanpak+online+seksueel+kindermisbruik+en+zeden.pdf In deze voortgangsbrief wordt gerapporteerd over een versterkte en brede bestrijding van online seksueel kindermisbruik en de gerelateerde projecten die afgelopen maanden tot resultaat hebben geleid, projecten gericht op preventie en een schoner en veiliger Internet. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven over andere zedenonderwerpen, zoals het Wetsvoorstel seksuele misdrijven. 

prohic_linksonder