Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[179] 8 maart 2021: Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis

Inleiding en context

Maandagmorgen 8 maart 2021, altijd weer even wennen aan zo´n nieuwe (werk)week. Vandaag weer een verse ´kennisparel´ en wel een systematische review van seksueel geweld tegen personen met een fysieke of geestelijke handicap. Ongeveer 15% van de volwassenen wereldwijd heeft een handicap. Van deze personen wordt vaak gemeld dat ze een verhoogd risico op seksueel geweld lopen, maar kwantitatieve syntheses van deze studies over deze verhoogde vorm van slachtofferschap zijn schaars te noemen. Seksueel geweld is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid dat jaarlijks wereldwijd miljoenen mensen treft. Slachtofferstudies onder de algemene bevolking geven in het algemeen aan dat vrouwen en sommige etnische minderheden gedurende de loop van hun leven de grootste kans op slachtofferschap van seksueel geweld lopen. Vergeleken met personen zonder handicap lopen personen met een handicap een groter risico op een aantal slachtofferervaringen, waaronder discriminatie, negatief gedrag van anderen en slachtofferschap van (seksueel)geweld. Mensen met een handicap kunnen bijzonder kwetsbaar zijn voor seksueel geweld bijvoorbeeld door economische afhankelijkheid, afhankelijkheid van anderen voor het dagelijks leven en persoonlijke verzorging.

In bijgesloten overzicht wordt een dergelijke synthese gepresenteerd. Op basis van 68 studies die wereldwijd zijn gepubliceerd worden prevalentieschattingen gerapporteerd van seksueel geweld tegen volwassenen (voornamelijk ≥ 18 jaar) met een fysieke of geestelijke handicap en hun verhoogde risico op seksueel geweld in vergelijking met niet-gehandicapte volwassenen.

Bron

Mailhot Amborski, Amylee, Eve-Line Bussières, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, & Christian C. Joyal (March 29021).Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis. Trauma, Violence & Abuse, 4 March, pp.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1524838021995975

Samenvatting

A growing number of large-scale studies suggest that people with disabilities are at greater risk of sexual victimization than nondisabled individuals. However, certain results are inconsistent and whether potential moderators explain this variability in previous findings remain to be considered. This meta-analysis aimed to determine the magnitude of the difference in risk of being sexually victimized based on the presence of a disability. An additional objective was to evaluate the relative influence of gender, age, type of disability, type of sexual violence, and relationship with the perpetrator on the association between the presence of a disability and sexual victimization. Studies were searched using pertinent databases and retained if they included a group with a disability, provided data that quantify the occurrence of abuse, indicated the type of sexual violence, and was published between 1970 and 2018 in French or English. A total of 68 studies, allowing 84 independent samples and 12,427 participants, were included. Individuals with disabilities were at significantly higher risk of sexual victimization than persons without disabilities (odds ratio = 2.27). The risk of sexual victimization among individuals with a disability was significantly higher in adult participants compared with the risk in minor participants. Sensory impairment was the type of disability associated with the highest risk of sexual victimization. Odds of sexual victimization among individuals with a disability were significantly higher in African countries compared with all others, and odds in Western Europe were significantly lower than in the United States. No significant differences emerged across areas.

Afsluitend

De resultaten van bijgesloten overzichtsstudie zijn consistent met eerdere systematische overzichten over het thema en laten overduidelijk zien dat vrouwen en mannen met een handicap een groter risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld dan degenen zonder een handicap.  Voor zowel vrouwen als mannen met een handicap geldt een significant verhoogd risico op allerlei verschillende vormen van seksuele dwang (seks onder druk zonder fysieke kracht), ongewenste seksuele ervaringen en op ongewenst seksueel contact zoals niet-penetrerende handelingen zoals strelen en andere ongewenste aanraking van seksuele aard. Duidelijk is dat er sprake is van een categorie slachtoffers die vaak niet in staat is om adequate zelfbeschermingsmaatregelen te treffen om slachtofferschap van seksueel geweld te voorkomen. Van de overheid mag dan verwacht worden dat deze kwetsbare groep extra aandacht zal krijgen.

prohic_linksonder