Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[221] 3 juni 2021: Firearms and violence in Europe: A systematic review

Inleiding en context

Goede morgen het is vandaag 3 juni 2021, de bijna tropische temperaturen van gisteren hangen nog in mijn thuiswerkkamer. Vandaag een prima recent systematisch overzicht naar de relatie tussen vuurwapens en geweld in Europa. De auteurs van bijgesloten overzicht zijn trouwens werkzaam bij de Universiteit van leiden, Institute of Security and Global Affairs. Over vuurwapengebruik heeft Jimmy Hendrix een mooie klassieker geschreven: https://www.youtube.com/watch?v=rXwMrBb2x1Q Hey Joe, where you goin’ with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you goin’ with that gun in your hand? I’m goin’ down to shoot my old lady You know I caught her messin’ ‘round with another man.

Een hogere beschikbaarheid van vuurwapens is in eerdere studies in verband gebracht met hogere percentages van interpersoonlijk geweld. Die studies waren echter vooral gericht op de Verenigde Staten, of gebruikten geaggregeerde internationale gegevens om vuurwapengeweld te bestuderen. Of deze geaggregeerde bevindingen van toepassing zijn op het begrijpen van het fenomeen in continentaal Europa, blijft onduidelijk. Het doel van deze systematische review is om alle onderzoeken samen te brengen die uitsluitend Europese data gebruiken. Vier studies beoordeelden de impact van vuurwapen beperkende regelgeving op het aantal moorden met vuurwapens. Twee andere onderzoeken correleerden de beschikbaarheid van vuurwapens en geweld. De resultaten lopen uiteen: sommige onderzoeken laten een duidelijke daling van interpersoonlijk geweld zien zodra de beschikbaarheid van vuurwapens wordt beperkt, terwijl andere wijzen op een beperkt effect op slechts een zeer specifieke subgroep, zoals vrouwelijke slachtoffers. Bovendien gebruikten studies verschillende operationalisaties voor de beschikbaarheid van vuurwapens, waardoor de vergelijkbaarheid van bevindingen werd verminderd.

Bron

Krüsselmann, Katharina, Pauline Aarten & Marieke Liem (April 2021). Firearms and violence in Europe: A systematic review. PLoS One, vol. 16, no 4, April, pp. 1-13. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248955

Samenvatting

Higher availability of firearms has been connected to higher rates of interpersonal violence in previous studies. Yet, those studies have focused mainly on the United States, or used aggregated international data to study firearm violence. Whether those aggregated findings are applicable to understanding the phenomenon in continental Europe specifically remains unclear. The aim of this systematic review is to bring together all studies that exclusively use European data. Methods Nine databases were searched, resulting in more than 1900 individual studies. These studies were assessed on relevance and eligibility for this study, based on their title, abstract and full text.

Information on study characteristics, operationalizations of main concepts and study results were extracted from the six eligible studies. Four studies assessed the impact of firearm restrictive regulations on the rate of firearm homicides. Two other studies correlated rates of firearm availability and -violence. Results vary: some studies show a clear decline once availability of firearms is restricted, while others indicate a limited effect on only a very specific subgroup, such as female victims, or national guards with weapons at home. Moreover, studies used various operationalizations for firearm availability, thereby decreasing the comparability of findings.

Empirical research exclusively using European data is still lacking. To increase comparability of future studies, methodological inconsistencies and regional gaps need to be overcome. Assessing how firearm availability can be measured with reliable and valid proxies across countries will be a crucial first step to improve future research on the link between firearms and firearm violence.

Afsluitend

Op dit moment is het gebruik van vuurwapens (opnieuw) volop in de belangstelling in Nederland. De ontwikkeling van die situatie over de afgelopen jaren in Nederland is voor de liefhebbers te lezen in Kennisinventarisatie extreem geweld en criminele vuurwapenhandel: https://www.researchgate.net/publication/334697558_Kennisinventarisatie_extreem_geweld_en_criminele_vuurwapenhandel

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat meta-analyses van wetenschappelijk onderzoek uit de V.S. erop wijzen dat gerichte campagnes tegen bende gerelateerd geweld effectief kunnen zijn in het terugdringen van vuurwapengeweld, wanneer een programma van geloofwaardige, gecoördineerde en snelle strafrechtelijke reacties is gekoppeld aan interventies in de sociale sfeer. Een doordachte communicatiestrategie, maar vooral toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek (m.n. geografische- en netwerkanalyses) zijn daarbij noodzakelijk om tot voldoende specifiek probleeminzicht te komen en de cyclus van onderlinge vergelding te doorbreken.

Wereldwijde vergelijkingen van wapenbezit en wapengeweld maken duidelijk dat het liberale wapenbeleid in landen als de Verenigde Staten een veel grotere beschikbaarheid van vuurwapens tot gevolg heeft, en dat die beschikbaarheid sterk is gecorreleerd aan schietincidenten met dodelijke slachtoffers. Het is dan ook uit oogpunt van publieke veiligheid van belang om het bezit van zowel illegale als legale wapens onder de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk in te perken. En dat is precies het beleid dat in Nederland wordt voorgestaan.

prohic_linksonder