Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[234] 2 juli 2021: Policing the COVID-19 Pandemic: Exploratory Study of the Types of Organizational Changes and Police Activities Across the Globe

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze vrijdagochtend 2 juli 2021. Om de week goed af te sluiten treffen jullie een verse ´kennisparel´ aan in jullie mailbox. Gelukkig gaat het in Nederland de goede kant op met de plaag van het COVID-19 virus. Dat virus heeft wereldwijd gezorgd voor een enorme schokgolf. Op alle mogelijke terreinen zijn veranderingen opgetreden. Ook op het terrein van de politiezorg. Wereldwijd hebben politieorganisaties zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en uitdagingen. Grootschalige rellen waren bijvoorbeeld in veel landen waarneembaar: https://www.youtube.com/watch?v=50tikJgYshk

Bijgesloten ´kennisparel´ gaat over de gevolgen van het COVID-19 virus voor politieorganisaties in 27 verschillende landen. Bijgesloten studie beschrijft drie soorten veranderingen die politiediensten wereldwijd hebben doorgevoerd. Ten eerste, hoe zijn verschillende domeinen van politiewerk veranderd en in hoeverre zijn ze veranderd? Ten tweede, werden deze veranderingen gereguleerd door het officiële beleid? Ten derde, wat zijn de mogelijke gevolgen van de veranderingen die tijdens de pandemie zijn doorgevoerd? Interessante uitkomsten die zeker voor de Nederlandse politieorganisatie van belang kunnen zijn. Wat leert de samenvatting ons?

Bron

Maskaly John, Sanja Kutnjak Ivkovic & Peter Neyroud (June 2021). Policing the COVID-19 Pandemic: Exploratory Study of the Types of Organizational Changes and Police Activities Across the Globe. International Criminal Justice Review, pp. 1-20. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10575677211012807

Samenvatting

The COVID-19 pandemic upended major facets of global society, including policing. This study describes three types of changes that police agencies in counties worldwide made. First, how have various domains of policing changed and how much did they change? Second, were these changes regulated by the official policy? Third, what are the potential consequences of the changes made during the pandemic? Taking a mixed-methods approach, our quantitative survey data from 27 countries, buttressed by qualitative responses, enable us to examine changes in these three areas. Our results suggest there is a great deal of heterogeneity in the degree of change, the use of policy to make the changes, and the perceived effects of the changes. Some changes (i.e., the use of personal protective equipment) are relatively ubiquitous and common sense based on the pandemic. Other organizational changes show a great deal more variation, especially when considering the valence of the change. Finally, the police executives from these countries express a highly optimistic—and potentially overly rosy—view of the potential longer term consequences of the pandemic or the operational changes made because of it. Overall, the results paint a more complicated picture of the responses to the pandemic made by the police organizations included in our sample. We conclude by discussing the implications of these findings for future research, police practice, and the development of policy.

This research has largely covered what has been termed the “first wave” of the COVID-19 pandemic and its policing impact. In many nations where we collected data, the pandemic has continued to worsen. One thing is clear: The police were able to respond to the pandemic, although the efficacy and sustainability of these responses remains unclear. It will likely take many years and a great deal more research to fully address these questions. This study was a the first step in that direction, but definitively not the only study that is needed. The limitations of the convenience sample and variations in policing models around the world make comparative police research difficult on a good day but damn near impossible during a global pandemic. Future research—both qualitative and quantitative—is needed to enhance our understanding of these changes. Additionally, research is needed to look at the perceptions and experiences of officers and members of the community too. Finally, as we are hopefully seeing an end to the pandemic, it is necessary to understand that police organizations will be going through another turbulent transition as we return to the “new normal,” whatever that means.

Afsluitend

De COVID-19-pandemie heeft belangrijke facetten van de mondiale samenleving, waaronder het politiewerk, op zijn kop gezet. Dat blijkt ook te gelden voor de verschillende politieorganisaties wereldwijd. De auteurs sluiten af ​​met een bespreking van de implicaties van deze bevindingen voor toekomstig onderzoek, de politiepraktijk en de ontwikkeling van beleid. Vooral de gevolgen op lange termijn zijn deels onvoorspelbaar. Ook voor de Nederlandse politie is het noodzakelijk om die gevolgen voor de organisatie en het functioneren daarvan in kaart te brengen. Want de verwachting is dat geheel terug gaan naar de oude situatie van voor de COVID-19-pandemie niet realistisch is. Dat betekent dat de politie zich op deze nieuwe situatie moet voorbereiden. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft daarvoor in ieder geval de eerste aanzetten.

prohic_linksonder