Probleemgericht werken aan High Impact Crime
Secondant: De criminaliteit is zeer scheef verdeeld over Nederland

23 november 2020

AUTEUR: BERT BERGHUIS; Bert Berghuis is voormalig raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het criminaliteitsniveau verschilt erg per gemeente in Nederland. Dat geldt ook voor wijken en buurten. Echter, ook in de meest criminele buurten gaat het nog steeds om betrekkelijk geringe aantallen misdrijven per week en per hectare. Een gebiedsgebonden criminaliteitsbeleid laten renderen is dan ook een lastige opgave in de Nederlandse situatie.

Lees meer

prohic_linksonder