Probleemgericht werken aan High Impact Crime
Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

13 januari 2021

AUTEUR: DOOR VAN DER WIELE; De auteur is redacteur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Nu is er een handreiking voor mensen met een been in het bluswater en het andere in beleid voor een probleemgerichte aanpak.

Lees meer

prohic_linksonder