Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[266] ´Kennisparel´ 5 oktober 2021: Domestic Homicide: A Synthesis of Systematic Review Evidence

Beste collega´s van binnen en buiten het ministerie van Justitie & Veiligheid,

Inleiding en context

Een hele goede morgen allemaal op deze dinsdagochtend 5 oktober 2021. Vandaag een bijgesloten ´kennisparel´ waar je niet echt vrolijk van wordt. Het betreft een systematisch overzicht van bestaande kennis over de achtergronden en kenmerken van moord als gevolg van huiselijk geweld. Hierbij kunnen zowel vrouwen, mannen, kinderen of ouders/verzorgers slachtoffer zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld volgens recente cijfers van het CBS over moord en doodslag het volgende wanneer het om vrouwelijke moordslachtoffers gaat bij huiselijk geweld. In de periode 2016–2020 had de politie bij 95 procent van de vrouwen die slachtoffer waren van moord en doodslag een dader in beeld. Bij bijna 6 op de 10 vrouwen die in deze periode werden vermoord, was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. Van de in totaal 211 moorden die in deze periode op vrouwen werden gepleegd werden er circa 126 door een (ex) partner begaan. Huiselijke omstandigheden, zoals een echtelijke ruzie, waren het meest voorkomende motief. Vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door wurging omgebracht. Ter informatie heb ik het CBS-persbericht van 27 september jl. bijgesloten.

Het plegen van een moord is de meest extreme vorm van huiselijk geweld. Er is een groeiende wereldwijde belangstelling voor dit delict en de achtergrondkenmerken van daders en slachtoffers. Dit blijkt uit bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag. De bijgesloten studie omvat 25 gepubliceerde systematische review-artikelen gepubliceerd in de periode van 2010 tot 2020, waaronder 12 over moord op intieme partners, acht over kindermoord en vijf over familicide. Op naar de kennisparel van vandaag, wat kunnen we daar van leren?

Bron

Kim, Bitna & Alida V. Merlo (September 2021). Domestic Homicide: A Synthesis of Systematic Review Evidence. Trauma, Violence & Abuse, 13 September pp. 1-18. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211043812

Samenvatting

Domestic homicide (DH) is the most extreme form of domestic violence (DV). There has been a growing worldwide interest in DH offenses and the characteristics of perpetrators and victims, and it is evidenced in part by the increase in the number of primary research studies in this area. The findings of a large number of the available primary literature have already been summarized into several systematic reviews. The principal purposes of this study were to identify what types and aspects of DH have been reviewed systematically (research trends), to synthesize findings from recent systematic reviews of the theoretical and empirical literature on the different types of DH (main findings), and to consider what existing reviews can tell us about the implications for policy and practice as well as future primary research (implications). The current study utilized a systematic review approach to locate systematic reviews of studies on DH. The final sample included 25 systematic review articles published from 2010 to 2020, including 12 on intimate partner homicide, eight on child homicide, and five on familicide. The main research questions varied across systematic reviews, but they included risk factors, statistics on incidence and prevalence, theories, risk assessment tools, punishment and disposition, and prevention strategies. Building on the synthesis findings, the current study concludes with suggestions for future systematic review research and implications for practice and policy efforts.

By incorporating evidence from 25 published systematic review studies of different types of DH, our study provides insight into what is currently known about the most significant risk factors, risk assessment, and risk management. This study may prove useful to DV practices that seek to develop a more evidence-based approach. Specifically, practitioners and policy makers should endeavor to improve the early identification of families at risk through risk assessment screening and provide more extensive services and victim support. In terms of the prevention of lethal violence within domestic spheres, firearm prohibitions and regulations have been proven to be effective. Systematic reviewers and meta-analysts encourage international cooperation in developing risk management strategies by sharing information.

Afsluitend

Geen prettig onderwerp zo op de vroege ochtend, maar helaas wel een realiteit die onder ogen moet worden gezien. Voor praktijk, beleid en onderzoek komen een aantal implicaties uit bijgesloten review naar voren. Er moet meer geïnvesteerd worden in strategieën voor DV-preventie en steun voor slachtoffers om DH te voorkomen. Screeningsinstrumenten en protocollen voor huiselijk geweld zijn belangrijk voor de vroege identificatie van potentiële DH-slachtoffers en -daders. Middelen en financiering voor meer en beter opgeleid personeel en uitgebreide DV-diensten moeten worden gegarandeerd. Meta-analytisch onderzoek wijst uit dat de sterkste risicofactor directe toegang tot een wapen is. DV-risicobeoordelingsinstrumenten en beheerplannen moeten rekening houden met de waarschijnlijkheid dat potentiële DH-overtreders toegang krijgen tot dodelijke wapens. Stringente wapenwetgeving en een verbod op het in bezit hebben van wapens bij bepaalde hoog risicogroepen is dan noodzakelijk.

prohic_linksonder