Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[278] 22 oktober 2021: Basisboek ProHIC: Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Het is alweer de laatste werkdag van de week, vrijdag 22 oktober 2021. Vandaag treffen jullie een heuse ‘’handboekkennisparel’’ aan in jullie mailbox. Het betreft een finale versie van een eerder rapport die ik een jaar geleden stuurde als ‘’kennisparel’’: https://prohic.nl/2020/11/24/127-24-november-2020-probleemgericht-werken-aan-high-impact-crime-een-handreiking-voor-gemeenten-politie-en-om/ Na de nodige consultaties in de praktijk en beleid is uiteindelijk de bijgesloten definitieve versie verschenen. Op basis van beschikbare kennis is dit basisboek gemaakt als handreiking voor gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en voor (Universitaire) opleidingen hoe en op welke wijze effectief en probleemgericht te werken bij de aanpak van zogenaamde High Impact Crime. Het betreft een handreiking die is gemaakt in het kader van een Europees subsidieproject Cutting Crime Impacthttps://www.cuttingcrimeimpact.eu/ Het mooie is dat een groot aantal eerder verschenen ‘’kennisparels’’ is gebruikt om het basisboek van een kennisfundament te voorzien. En dat noem ik nu nog eens een optimale benutting van beschikbare kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Binnen de opleiding criminologie aan de Universiteit van Leiden wordt het basisboek als leerstof gebruikt. Een prima doorwerking van ‘’vertaalde wetenschappelijke kennis’’, niet allen voor beleid en praktijk, maar ook voor de jonge aanwas van toekomstig criminologen en veiligheidsadviseurs. Op naar bijgesloten basisboek.    

Bron

Dijk, Bram van, Paul van Soomeren, Armando Jongejan & Marian Krom (2021). Basisboek ProHIC: Probleemgericht werken aan High Impact Crime. Den Haag: Boomcriminologie, 188 pp. https://prohic.nl/basisboek/

Samenvatting

Het bijgesloten Basisboek laat zien hoe High Impact Crime (HIC) in Nederland op lokaal niveau kan worden aangepakt door politie, gemeente en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven. De doelgroep voor het Basisboek is een vitale coalitie van de lokale driehoek – de burgemeester, politieleiding en het OM met hun ambtelijke ondersteuners en uitvoerders. Ook instellingen en burgers uit het maatschappelijk middenveld, waarmee bij de aanpak van HIC nauw wordt samengewerkt, kunnen van het Basisboek gebruik maken. Het basisboek is tevens bruikbaar studiemateriaal voor opleidingen van universiteiten, hogescholen en politie. ‘Samen aan de slag gaan’ klinkt logisch en simpel maar blijkt in de praktijk vaak helemaal niet zo eenvoudig. Het gaat immers om verschillende stakeholders die deels andere belangen en interesses hebben en die een andere bedrijfscultuur en organisatiestructuur kennen. Het zijn verschillen die samenwerking in de weg kunnen zitten. De aanpak begint altijd met een goede degelijke analyse en gezamenlijke vaststelling van wat nu precies het probleem is ter plekke. Vervolgens moet worden bepaald welke maatregelen geschikt zijn om de problematiek aan te pakken . Alleen dan zal een gezamenlijke aanpak vruchten afwerpen. Dit Basisboek geeft daarvoor oplossingsrichtingen en tips. Een aanpak die bewezen effectief is: in de afgelopen jaren zijn inbraken, berovingen en overvallen flink verminderd. Er is dus sprake van een positieve trend. Maar die trend kan zo maar weer veranderen, en bovendien zijn de problemen op sommige plekken en in sommige buurten helemaal niet minder geworden

Afsluitend

Een mooi voorbeeld hoe beschikbare (wetenschappelijke) kennis door vertaald wordt naar verschillende doelgroepen die zich met de aanpak van criminaliteit en rechtshandhaving bezig houden. De doelgroep voor het Basisboek is een vitale coalitie van de lokale driehoek – de burgemeester, politieleiding en het OM met hun ambtelijke ondersteuners en uitvoerders. Ook instellingen en burgers uit het maatschappelijk middenveld, waarmee bij de aanpak van High Impact Crime nauw wordt samengewerkt, kunnen van het Basisboek gebruikmaken.

Het is tevens bruikbaar studiemateriaal voor opleidingen van universiteiten, hogescholen en politie. En ook mooi dat een groot aantal  ‘’kennisparels’’ het fundament vormt van de inhoud van het bijgesloten basisboek. Kennisverspreiding, het laten landen van kennis, of met een duur woord ‘’kennisvalorisatie’’  in de praktijk toegepast.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder