Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[282] 28 oktober 2021: A price paid?: A review of the research on the impact of investigating serious crime on the wellbeing of police staff

Inleiding en context

Hallo beste kennisconsumenten, het is donderdag 28 oktober 2021. Kennis moet rouleren en landen op die plekken waar er hopelijk kennis van wordt genomen. Dus ook vandaag weer een ´kennisparel´ in jullie mailbox. Dit keer een systematic review over mogelijk psychisch en lichamelijk schadelijke gevolgen bij politiemensen als gevolg van recherchewerk waarbij het gaat om zeer ernstige misdaden. Politiewerk kan zeer stressvol zijn wanneer rechercheurs geconfronteerde worden met de opsporing van ernstige vormen van criminaliteit, zoals verkrachting of moord en doodslag. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden van deze vormen van ernstige misdaden en de gemiddelde stressscore die hier mee samen hangt.

Eerder stuurde ik een ´kennisparel´ over psychisch belastend werk naar beroep: https://prohic.nl/2020/06/22/22-juni-2020-psychisch-belastend-werk-naar-beroep/. Er zijn beroepen die in sterke mate risicovol zijn in de mate van psychisch belastend ongerief. Daaronder vallen ook intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) staat al geruime tijd hoog op de politieke agenda. PSA is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. De gevolgen hiervan raken individuen, gezinnen, organisaties en de samenleving. Werk met een hoge PSA wordt ook wel psychisch belastend werk genoemd. Uit onderzoek blijkt dat dit minstens een even belangrijke rol speelt in het optreden van gezondheidsklachten, verzuim en de mogelijkheid om tot het 65ste levensjaar door te kunnen werken als fysiek belastend werk.

In bijgesloten review is de onderzoeksliteratuur onderzocht met betrekking tot het welzijn van politiemedewerkers die betrokken zijn bij het oplossen van ernstige misdaden. Er zijn meer dan 20 artikelen geanalyseerd die specifiek betrekking hadden op het psychisch welzijn van rechercheurs, met naar schatting meer dan drieduizend deelnemers van politiemedewerkers over de hele wereld. De bevindingen van het onderzoek bevestigen het bestaan van verschillende soorten en niveaus van impact op het psychische en lichamelijke welzijn van rechercheurs, afhankelijk van de verschillende soorten misdaden en verschillende onderzoekrollen. Er worden drie verschillende categorieën van onderzoeksgebieden onderscheiden: algemeen recherchewerk, recherchewerk naar seksueel misbruik van kinderen en recherchewerk op plaats delict. Tijdens het lezen van deze ´kennisparel´ is het de moeite waar om hier eens naar te luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=DTr9L6ecHMs

Bron

Cartwright, Ashley & Jason Roach (October 2021). A price paid?: A review of the research on the impact of investigating serious crime on the wellbeing of police staff. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 20 October, pp. 1-18.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032258X211049335

Samenvatting

Research pertaining to the wellbeing of police focuses on the job at a macro level, neglecting that policing is an occupation made up of thousands of roles. The needs of staff in various roles differs according to the situations that they are exposed to. This paper provides a review of the literature pertaining to the impact of criminal investigation on employees’ wellbeing. Three discernible categories regarding the wellbeing of criminal investigators are revealed and the paper demonstrates that criminal investigation has a negative effect on the wellbeing of staff. The paper concludes with recommendations for future research, training and support.

The research literature to date, relating to the psychological health and wellbeing of police, has so far overwhelmingly tended to focus on operational aspects of the role, such as the negative effects of ‘patrolling’ on those police that do it. Little attention has been paid so far to how other tasks and roles police undertake can affect the wellbeing of police staff, such as working in counter-terrorism policing or attending violent crime scenes. With this short paper we attempt several things: first, to present a ‘stock-take’ review of the emerging research literature that explores the common negative effects on wellbeing associated with being involved with criminal investigations, particularly child sexual abuse and homicide cases. Second, we review the research on how police staff involved with investigating such cases actually cope with the negative effects on personal wellbeing (e.g. psychologically, emotionally and physically) that often such cases carry. Third, and last, we tentatively suggest some areas for future research consideration. We begin with a brief exploration of the different types of negative effects on wellbeing before moving swiftly to a review of the research in an investigative context.

Afsluitend

De resultaten van dit overzicht belichten een aantal factoren die een negatief effect hebben op het welzijn van rechercheurs, met name die onderzoeken waarbij het slachtoffer een kwetsbaar persoon is (met name een jong kind). Als gevolg hiervan is duidelijk dat deze recherchewerkzaamheden het grootste risico vormt met betrekking tot negatieve effecten op het welzijn (bijv. nadelige psychologische en emotionele effecten). In termen van ‘omgaan met negatieve effecten op het welzijn’, is een belangrijke factor die in bijna alle hier besproken onderzoeken naar voren kwam het belang van sociale steun. Degenen die aangeven weinig sociale steun te hebben lopen een groter risico om negatieve effecten op het welzijn te ervaren dan degenen met goede sociale steun die daardoor minder risico´s lopen.

Dit suggereert dat toekomstige trainingsinterventies voor professionals die betrokken zijn bij de opsporing van zware misdrijven zich moeten richten op het opbouwen van veerkracht bij het omgaan met nadelige gevolgen van politiewerk op het welzijn. Er wordt echter wel geconcludeerd dat sommige rechercheurs beter in staat zijn om te gaan met de incidentie van trauma die zij in hun werk ervaren dan die van sommige collega’s. Toekomstig onderzoek naar het potentieel van screening van kandidaten en het identificeren van welke personen meer geschikt zijn voor bepaalde rechercherollen kan hierbij nuttig zijn.

prohic_linksonder