Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[351] 25 februari 2022: The Causes and Consequences of School Violence: A Review

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze vrijdag 25 februari 2022. Het is weer de laatste werkdag van de week, een zonnig weekeinde staat ons te wachten. Toch op de valreep van het weekeinde nog een ´kennisparel´ in jullie mailbox, het is er één die gaat over veiligheid op school en in het bijzonder in relatie tot criminaliteit en gewelddadig gedrag. Het is een prima systematisch overzicht waarin de oorzaken, gevolgen en preventieve interventies worden beschreven over geweld en criminaliteit op school. Scholen kunnen ook plaatsen zijn waar agressie en geweld worden gemodelleerd en gepromoot. Zo erkennen wetenschappers en beleidsmakers in toenemende mate dat het verbeteren van het schoolklimaat veiligheidsproblemen op school kan voorkomen en de mentale gezondheid en academische prestaties van leerlingen kan versterken. Maar eerst een wat ruw liedje over het volgen van onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=SDqfybNotS4 Deze jongens uit mijn jeugd hadden blijkbaar geen zin in school.

Een belangrijke uitkomst van bijgesloten ´kennisparel´ is de bevinding dat het plegen van geweld op school sterk wordt geassocieerd met tal van (toekomstige) problemen op het vlak van geestelijke gezondheid, schoolprestaties en betrokkenheid bij crimineel of delinquent gedrag. Strategieën die gericht zijn op het voorkomen van geweld op school blijken positieve effecten te sorteren. Een positief schoolklimaat draagt bij aan het voorkomen van deze problematiek. Om van te leren, ook binnen de Nederlandse context.

Bron

Turanovic, Jillian J. & Sonja E. Siennick (February 2022). The Causes and Consequences of School Violence: A Review. Washington, DC: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 86 pp. https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/302346.pdf

Samenvatting

Although school violence is on the decline, it remains a significant concern for the general public, policymakers, and researchers. This report commissioned by the National Institute of Justice (NIJ) takes a comprehensive look at the state of theresearch on school violence and includes additional discussions about research on serious violence and studies that were funded by NIJ’s Comprehensive School Safety Initiative. It is based on an empirical review of 55 meta-analyses and a supplemental review of the methods and findings of 362 recent research studies. The research found that the strongest predictor of school violence perpetration was delinquent/antisocial behavior. Other strong predictors were attention deficit hyperactivity disorder, child maltreatment, peer rejection, and moral disengagement. The reviews identified several other moderately strong predictors of school violence, including deviant peers, callous unemotional traits, narcissism, exposure to domestic violence, agreeableness (inverse association), prosocial behaviors (inverse association), positive school climate (inverse association), and victimization.

For the purposes of this report, school violence is defined broadly as the threat or use of force with the intention of causing harm, either at school or during school-related activities. This broad definition encompasses various forms of bullying, aggression, fighting, threats, and weapons offenses. It permitted a wide-ranging and comprehensive review of the literature and was made necessary by existing studies’ broad definitions. Some of the most commonly used measures of school violence combined violent and nonviolent acts or experiences into a single index of school offending or victimization, and many studies conceptualized bullying as a form of youth violence.

Afsluitend

De bevindingen geven duidelijk aan dat ervaringen met geweld op school verband houden met nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid, schoolprestaties en criminaliteit / delinquent gedrag. Er is sterk bewijs geleverd, ongeacht het perspectief van de persoon, dat betrokkenheid bij geweld op school leidt tot slechtere toekomstige schoolresultaten en algemeen functioneren. Scholen bieden jongeren de omgeving, interpersoonlijke relaties en academische mogelijkheden om hun eigen gedrag te reguleren en sterke banden met anderen te vormen die de ontwikkeling van agressie en ander afwijkend gedrag tegen gaan. Dat is een ben belangrijk sociale controle mechanisme. Meer specifiek stelt de sociale-controletheorie dat individuen met een sterkere band met schoolgemeenschappen minder snel afwijkend of crimineel gedrag vertonen.

Scholen zijn sociaal vormende instellingen die een gevoel van gehechtheid, sociale banden en een persoonlijke toewijding kunnen bevorderen om pro-sociaal gedrag te vertonen in plaats van agressie en/of antisociaal gedrag. Alle zeilen bij dus om voor een veilig klimaat in scholen te zorgen, de positieve bijvangsten zijn dan omvangrijk, zo blijkt uit bijgesloten ´kennisparel´. Fijn weekeinde.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder