Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[364] 16 maart 2022: Politiekennisparels 2020-2022: Een overzicht van op evidentie gebaseerd politiewerk

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze woensdag 16 maart 2022. Vandaag treffen jullie een ´kennisparel´ aan van eigen hand. Het betreft een compilatie van sinds maart 2020 verzonden ´politiekennisparels´. Ik krijg vanuit de politieorganisatie regelmatig vragen over specifieke ´kennisparels´ die over op evidentie gebaseerd politiewerk gaan. Ik ben er gisteren een dag voor gaan zitten en heb bijgesloten compilatie gemaakt van 105 verschenen ´politiekennisparels´. Het is eigenlijk een groot kookboek voor effectieve politiezorg en effectieve politie interventies. Ik hoop dat het een beetje aan de vraag voldoet. Mochten jullie suggesties of opmerkingen hebben laat het mij dan weten. En om de traditie er wat in te houden nog een mooi politielied: https://www.youtube.com/watch?v=8B4Ag3Zcx5s En daar wordt niet iedereen blij van. Ik maak het nog wat erger met deze song: https://www.youtube.com/watch?v=i1TAzlmaM-Y En dat betekent niet ´Always Carry A Bible´. Maar nu naar de compilatie politiekennisparel van vandaag.

Bron

Waard, Jaap de (maart 2022). Politiekennisparels 2020-2022: Een overzicht van op evidentie gebaseerd politiewerk. Den Haag: Ministerie van Justitie & Veiligheid, 102 pp. https://www.researchgate.net/publication/359236763_Politiekennisparels_2020-2022_Een_overzicht_van_op_evidentie_gebaseerd_politiewerk

Samenvatting

Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk de hier bovengenoemde synthesestudies, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ bevat in de regel een samenvattend overzicht van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Vaak wordt ook een samenvattende beschrijving gegeven van een aantal factoren en kenmerken die de werkzaamheid en effectiviteit van die interventies en maatregelen bepalen.

Die dagelijkse ´kennispareltjes´ worden inmiddels door bijna 1500 geïnteresseerde lezers per email ontvangen. Deze ontvangers zijn werkzaam op het brede terrein van Justitie, in het bijzonder binnen de zogenaamde strafrechtketen. Die keten bestaat uit achtereenvolgens de onderdelen Preventie, Opsporing, Vervolging, Berechting, Strafuitvoering, en Nazorg aan slachtoffers en reclassenten. De reacties bij de ontvangers zijn overwegend positief. Het blijkt dat ontvangers ook met (kritische) vragen komen. Kortom: het ´laten landen van kennis´ bij de juiste partijen en vaak op het juiste moment blijkt te werken. Er worden ook regelmatig eerder verzonden ´kennisparels´ opgevraagd. Om aan die vraag te voldoen zijn de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ beschikbaar gesteld op website ´probleemgericht werken aan High Impact Crime´: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-dewaard/

De inleidende teksten en de ‘’kennisparels’’ zelf zijn daarvan eenvoudig te downloaden. Door hierop te klikken wordt toegang verkregen tot de documenten zelf. Op deze wijze kunnen de studies ‘’vanachter het (thuiswerk)bureau’’ worden opgevraagd en bekeken. Het hoofddoel is om aan te tonen dat de laatste jaren een accumulatie van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving heeft plaats gevonden. Vanuit de (politie)praktijk wordt regelmatig gevraagd naar eerder verschenen ´kennisparels´. Die zijn zoals hier boven vermeld vanaf deze website te downloaden: https://prohic.nl/de-parels-vanjaap- de-waard/ Om het de ontvangers binnen de politieorganisatie wat eenvoudig te maken is bijgesloten compilatie gemaakt van zogenaamde politiekennisparels. Het betreft een chronologische opsomming van de ´kennisparels´ die primair gaan over de verschillende aspecten van het politiewerk. Het gaat om in totaal 105 documenten die vanaf maart 2020 als ´kennisparel´ zijn verschenen. Voor de systematiek wordt het volgende format gehanteerd: auteurs; titel; jaar van uitgave; uitgever / tijdschrifttitel ; dieplink; samenvatting; en afsluitende opmerkingen.

Het bijgesloten overzicht is op 15 maart 2022 samengesteld. In de toekomst zal er regelmatig een aanvulling worden gemaakt met verse politiekennisparels. Het primaire doel is het bieden van inzicht en overzicht van bewezen effectieve maatregelen en interventies. Dit inzicht moet bijdragen aan politiebeleid en politiepraktijk dat werkzaam is. Deels wordt getracht om de (traditionele) kloof tussen beleid, wetenschap en praktijk te overbruggen. Ten slotte is het doel om de schijnbaar onoverzichtelijke berg aan wetenschappelijke politiestudies meer overzichtelijk maken. Hopelijk draagt dit initiatief bij aan een meer effectieve politiezorg en daarmee uiteindelijk aan een maatschappelijk effect waarmee zowel criminaliteit in de brede zin van het woord, slachtofferschap en daderschap worden gereduceerd en voorkomen: kennis om de maatschappij nog veiliger te maken.

Afsluitend

En nu maar hopen dat deze politiekennisparels wat aftrek vinden binnen de verschillende politieorganisaties, maar uiteraard ook op het ministerie van Justitie & Veiligheid zelf. Eén ding is duidelijk, er is sprake van een flinke groei in de beschikbare kennis over op evidentie gebaseerd politiewerk. Dat stemt optimistisch en hoopvol. De politie kan echt en verschil maken waar het gaat om het opsporen en voorkomen van allerhande vormen van criminaliteit. Voor de geïnteresseerde ´kennisparelontvanger´ voeg ik ook een PowerPoint presentatie bij die voorbeelden geeft van effectieve politie interventies en maatregelen. Doe er je voordeel mee in beleid en praktijk.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder