Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[370] 24 maart 2022: Violence Against Civilians During Armed Conflict: Moving Beyond the Macro- and Micro-Level Divide

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze prachtige dag, de 24e maart 2022. Het is nauwelijks voor te stellen dat een kleine drie uur vliegen hier vandaag de dag pikzwart is, vol oorlogsgeweld en een onmetelijk menselijk leed dat is en wordt aangedaan aan de inwoners van Oekraïne. Daarom dit statement: https://www.youtube.com/watch?v=mn91L9goKfQ. Het is duidelijk: oorlog is een totaal nutteloos instrument om conflicten op te lossen. Vooral het verlies onder burgers is de grootste rouwrand die pijnlijk zichtbaar wordt. En daar gaat deze wat afwijkende ´kennisparel´ van vandaag over. Oorlogsgeweld tegen burgers.

Van 1946 tot 2019 vonden 221 interstatelijke gewapende conflicten plaats in meer dan 100 landen over de hele wereld. In de afgelopen 30 jaar van interne gewapende conflicten werden bijna een miljoen burgers gedood bij opzettelijke aanvallen door gewapende groepen, terwijl vele miljoenen inwoners gewond raakten of gedwongen werden hun land te ontvluchten. In de bijgesloten ´kennisparel´ geven de auteurs een overzicht van de recente golf van onderzoek naar geweld tegen burgers in oorlogstijd met als doel de primaire determinanten van geweld op verschillende analyseniveaus te identificeren en te beoordelen in hoeverre de bevindingen uit verschillende onderzoekrichtingen consistent of tegenstrijdig zijn. Ze richten zich hierbij primair op de oorzaken van geweld tegen burgers in oorlogstijd. Er wordt ook kort ingegaan op verschillende opkomende onderzoeksgebieden, waaronder regeringsgezinde milities, burgermilities in oorlogstijd en de gevolgen van geweld tegen burgers. Het doel is om een meer samenhangend beeld te krijgen van de stand van de kennis over oorlogsgeweld tegen niet-strijders en om een meer geïntegreerde onderzoekmethode te suggereren. Niet een fraai onderwerp maar helaas een keiharde realiteit.

Bron

Ballcels, Laia & Jessica A. Stanton (May 2021). Violence Against Civilians During Armed Conflict: Moving Beyond the Macro- and Micro-Level Divide. Annual Review of Political Science, vol. 24, May, pp. 45-69. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-polisci-041719-102229

Samenvatting

Early research on wartime violence against civilians highlighted a distinction between macro- and micro-level approaches. Macro-level approaches, grounded in the international relations subfield, focus on variation across countries or conflicts, while micro-level approaches, more influenced by the comparative politics subfield, focus on variation within countries or conflicts. However, some of the recent research on civilian targeting does not fit neatly into this dichotomy—such as research comparing subnational units or armed groups across conflicts or research relying on geo-referenced event data for multiple conflicts. We review the literature and advocate moving beyond the language of the micro- and macro-level divide, instead focusing on the determinants of violence against civilians at five different levels of analysis: international, domestic, subnational, organizational, and individual. While acknowledging significant advances in the field, we argue for continued research aimed at developing a more integrated theoretical understanding of the multiple actors and interactive social processes driving violence against civilians.

Afsluitend

Het onderzoek naar oorlogsgeweld tegen burgers heeft zich de afgelopen 15 jaar snel ontwikkeld en is gepaard gegaan met theoretische vooruitgang en empirische innovaties die het onderzoekobject hebben geleid tot meer verfijnde analyses van de oorzaken en gevolgen van oorlogsgeweld tegen burgers. Eerder onderzoek naar dit onderwerp onderscheidde zich door twee belangrijke benaderingen: benaderingen op macroniveau die zich richtten op variatie tussen landen of conflicten en benaderingen op microniveau die gericht waren op variatie binnen landen of conflicten. Het conceptualiseren van de studie van oorlogsgeweld tegen burgers als een contrast tussen benaderingen op macro- en microniveau weerspiegelt echter niet langer de stand van het onderzoek over dit onderwerp. Veel van de bevindingen van de nieuwe golf van onderzoek naar geweld tegen burgers zijn complementair en bieden theoretische inzichten en empirische tests van de factoren die geweld tegen burgers vormgeven op verschillende analyseniveaus. Het is te hopen dat dergelijke inzichten kennis genereren om vanuit preventief oogpunt oorlogsgeweld tegen onschuldige burgers te minimalieren. De inwoners van Oekraïne hebben daar helaas op dit moment niet veel aan.

prohic_linksonder