Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Hallo beste ´kennisparelontvangers´ het is vandaag woensdag 13 april 2022. En alweer een nieuwe verse ´kennisparel´ in jullie mailbox. Het houdt niet op hoor ik regelmatig van een aantal ontvangers. En dat klopt, het houdt niet op. Bijna elke dag kom ik weer wat moois tegen tijdens mij speurtocht naar gevalideerde kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Uiteraard niet altijd relevant voor alle ontvangers, maar doe gewoon aan ´cherry picking´. Klik de mails weg die niet relevant zijn en neem kennis van die parels die jouw interessegebied raken. Vandaag alweer de 381e editie van de ´kennisparels´ die ik vanaf 17 maart 2020 laat landen bij inmiddels een 1600 ontvangers.

Vandaag een rapport van de VK Nationale Rekenkamer (National Audit Office). Daarin wordt een oordeel gegeven over het ambitieuze plan om in 2023 20.000 extra politiefunctionarissen te rekruteren. En daar kan de Nederlandse politie uiteraard van leren lijkt mij. Er wordt druk gezocht naar nieuwe kandidaten om het toekomstige politiekorps van personeel te voorzien. Dat geldt trouwens ok bijvoorbeeld voor het Nederlandse ministerie van defensie waar 5000 nieuwe rekruten worden gezocht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de politie in Engeland en Wales. Zij wijst de rijksbijdrage toe en bepaalt hoe deze wordt verdeeld over de 43 territoriale eenheden. De financiering van de politiediensten is na 2009-2010 aanzienlijk gedaald, in overeenstemming met de overheidsdoelstellingen om het tekort terug te dringen. Tussen toen en 2017-18 is het aantal politieagenten met meer dan 21.000 gedaald tot 122.405 voltijdsequivalenten. In reactie op deze druk op de financiering en de veranderende aard van de eisen die aan de politie worden gesteld, heeft Policing Vision 2025 uiteengezet hoe toekomstige lokale politiediensten kunnen worden afgestemd op de complexe en diverse behoeften van de samenleving, gebaseerd op empirisch onderbouwde vraaganalyse, met meer gespecialiseerde expertise en een wendbaar en professionele arbeidskrachten.

In juli 2019 kondigde de regering plannen aan om tegen eind maart 2023 ongeveer 20.000 extra politiefunctionarissen te rekruteren gedurende de drie jaar. Daartoe is het Police Uplift Program opgezet om de politie eenheden te helpen dit te bereiken. Hoe is dat gegaan? Op welke wijze heeft men dit aangepakt? Bijgesloten ‘’kennisparel’’ geeft daar een antwoord op.

Bron

National Audit Office (March 2022). The Police Uplift Programme. London: National Audit Office, 54 pp. https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/The-Police-uplift-programme.pdf plus bijbehorend persbericht: https://www.nao.org.uk/press-release/the-police-uplift-programme/

Samenvatting

This report examines whether the Department is well placed to deliver value for money from the Programme. It covers the:

It is too early to assess whether the additional officers are delivering the wider aims of government to improve public safety and help to reduce crime, as they will need time to become fully effective in their roles. Furthermore, improvements in wider criminal justice outcomes depend on many more factors than the number of police officers. This report focuses on progress to date in recruitment, and how the Department plans to demonstrate the impact of the additional officers in the future.

The Police Uplift Programme has benefited from tightly defined objectives, strong support for its aims and effective joint working between the Department, National Police Chiefs’ Council, College of Policing and police forces. The Department is on track against its recruitment target and, through standardising processes and data collection, it has a richer understanding of the police workforce that should help support decision making in the future, both locally and nationally. In the narrow terms set for it – to provide forces with an additional 20,000 police officers – the Police Uplift Programme is on course to achieve value for money.

Ultimately, the benefits the additional officers are intended to bring will only be seen in the longer term. The Programme’s success will be judged on the impact it has on strengthening the ability of police forces to reduce crime, improve public safety and adapt to the changing demands they face. These outcomes may take several years to materialise and will depend on a complex range of factors, in addition to the skills and experience of the police workforce. To maximise the impact of the Programme and secure a positive legacy from its investment in additional officers, the Department will need to work closely with policing and the wider criminal justice system to manage the implications of rapidly recruiting such a large number of police officers. This will include providing clarity over future funding arrangements, so that forces are able to plan effectively and develop the capabilities necessary for 21st century policing.

Afsluitend

Bijgesloten ‘’kennisparel’’ lijkt mij ‘’food for thought’’ voor de medewerkers van ‘’het ministerie’’ van de Nationale Politie aan de Nieuwe Uitleg in Den Haag. Ook in Nederland is een oplopend toekomstig tekort aan politiefunctionarissen. Daarbij wordt er ook door andere partijen, zoals Defensie, Onderwijs en de Gezondheidszorg, gevist in de krappe ‘’banenvijver’’ . Naar mijn mening biedt bijgesloten ‘’kennisparel’’ prima handvaten om in de toekomst voldoende politiefunctionarissen in huis te halen om het politiekorps op sterkte te houden inclusief de benodigde expertise.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

381-UKPoliceUpliftProgrammeNAOreportDownloaden