Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Beste mensen, het is vandaag ´Koningsdag´ op deze woensdag 27 april 2022. Ik wens jullie allemaal een mooi Oranje feestje toe. Ik vertrek zo naar Brussel om daar morgenochtend een inleidende presentatie te geven over de preventieve aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland tijdens een conferentie georganiseerd door het European Crime Prevention Network: https://www.researchgate.net/publication/360188832_Partnerships_in_preventing_organized_crime_in_The_Netherlands_Opportunities_and_pitfalls Maar toch eerst nog maar een ´kennisparel´ versturen en laten landen in jullie mailbox. Het betreft een systematisch overzicht van 50 jaar onderzoek naar de effecten van (straat)verlichting op criminaliteit. Het betreft een update van een eerder verzonden ´kennisparel´: https://prohic.nl/2022/01/20/327-20-januari-2022-effectiveness-of-street-lighting-in-preventing-crime-in-public-places-an-updated-systematic-review-and-meta-analysis/

Straatverlichting heeft vele doelen, waaronder het voorkomen van criminaliteit op openbare plaatsen. Straatverlichting wordt niet altijd uitgevoerd met het uitdrukkelijke doel criminaliteit te voorkomen: verkeers- en voetgangersveiligheid kunnen als belangrijkere doelen worden beschouwd. Hoewel het idee om straten te verlichten om (potentiële) daders af te schrikken misschien te simplistisch is, is de relevantie ervan toch groot voor de preventie van criminaliteit in stedelijke centra, woonwijken en andere plaatsen die bezocht worden door potentiële criminelen en potentiële slachtoffers. Verklaringen van de manier waarop straatverlichtingsinterventies criminaliteit kunnen voorkomen, kunnen in twee hoofdperspectieven worden gegroepeerd. Als een situationele criminaliteitspreventiemaatregel die zich richt op het verminderen van kansen en het vergroten van het waargenomen risico door aanpassing van de fysieke omgeving zoals criminaliteitspreventie door middel van ontwerp van de bebouwde omgeving. Ten slotte als een methode om informele sociale controle en gemeenschapscohesie te versterken door de inrichting van looproutes en investeringen in buurtomstandigheden.

Bron

Welsh, Brandon C., David P. Farrington & Stephen Douglas (April 2022).The impact and policy relevance of street lighting for crime prevention: A systematic review based on a half-century of evaluation research. Criminology & Public Policy, 11 April, pp. 1-27. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12585

Samenvatting

This article reports on an updated systematic review and meta-analysis of the effects of street lighting interventions on crime in public places. Following Campbell Collaboration guidelines, it uses robust criteria for inclusion of studies, comprehensive search strategies to identify eligible studies, a detailed protocol for coding key study characteristics, and rigorous methods for analyzing studies. A total of 21 studies met the inclusion criteria, originating in four countries (United States, United Kingdom, Brazil, and South Korea) and covering almost 50 years (1974–2021).

The review finds that street lighting interventions are associated with a significant desirable effect on total crime (14% reduction in treatment areas compared with comparable control areas); desirable effects are greater in studies that measured both night and day crimes than in studies that only measured night crimes; and street lighting is followed by a significant reduction in property crimes, but not in violent crimes. Compared to past years, it would seem that an even stronger case can be made today for street lighting interventions to be part of crime-prevention policy. A larger body of high-quality evaluation research, implemented in a range of high-crime public places, some evidence of value for money, and a continued desirable impact on crime, especially property crime, all point to the policy relevance of street lighting interventions.

Afsluitend

Een mooie ‘’kennisparel’’ waaruit maar weer eens blijkt wat de waarde van gelegenheidsbeperking (situational crime prevention) is om op een elegante manier criminaliteit te voorkomen. Eén van de basisuitgangspunten bij situationele criminaliteitspreventie is dat de gelegenheid de dader maakt. De goeroe van de situationele aanpak, Ronald V. Clarke, beweert dan ook  ‘’It is easier to change places than people’’. En daarmee wordt de essentie van de aanpak weergegeven: er gaat veel meer preventief effect uit van een goede beveiliging door middel van technische en sociale maatregelen dan een directe beïnvloeding in de persoonlijkheid of levenssfeer van de (potentiële) dader. Het gaat er dus om zo min mogelijk gelegenheden te bieden voor criminaliteit en daarmee mensen niet in de verleiding te brengen om delicten te plegen. Er is dus sprake van een indirecte gedragsbeïnvloeding. Op basis van een flink aantal synthesestudies blijkt dat de situationele aanpak forse criminaliteit reducerende effecten kan sorteren.

Een belangrijk kenmerk van een effectieve situationele aanpak is de relatieve eenvoud van de maatregelen. Voorbeelden zijn het simpele ophogen van verlichting, creëren van zichtbaarheid en toegankelijkheid. Het gaat vaak om relatief goedkope maatregelen. Locaties en plaatsen waar bovengemiddeld veel criminaliteit voor komt kunnen door relatief eenvoudige bouwkundige en technische maatregelen en het ophogen van toezicht veiliger worden gemaakt. Het aanpassen van sluitingstijden en regelen van openbaar vervoer in uitgaansgebieden zorgt er voor dat er niet een situatie ontstaat van een opeenhoping van (aangeschoten) mensen op straat. Hiermee wordt op simpele wijze voorkomen dat er geweld ontstaat. De bijgesloten ‘’kennisparel’’ is opnieuw een mooi recent voorbeeld van effectieve situationele criminaliteitspreventie.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

389-StreetLightingEffectivenessPreventingCrimeSystematicReviewDownloaden