Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze alweer zonnige woensdag 18 mei 2022. En uiteraard alweer een verse ´kennisparel´ in jullie mailbox. Dit keer een systematisch overzicht van de beschikbare kennis over de mate waarin de politie in staat is om tijdens gewelddadige conflicten met burgers door middel van het gebruik van zogenaamde ´less-than-lethal weapons´ zoveel mogelijk de lichamelijke schade probeert te beperken.

Minder-dan-dodelijke wapens vertegenwoordigen een wereldwijd algemeen gepromote technologie die is ontworpen om de schade als gevolg van gewelddadige confrontaties tussen politie en burger te helpen verminderen. Met name het gebruik van tasers en pepperspray zijn aangeprezen als technologieën die gewelddadige burgers kunnen neutraliseren op een manier die lichamelijke schade aan zowel burgers als officieren voorkomt. Sinds het midden van de 19e eeuw gebruikt de politie minder-dan-dodelijke wapens zoals houten wapenstokken als middel voor persoonlijke verdediging. In de afgelopen drie decennia hebben politiediensten over de hele wereld meer technologisch geavanceerde wapens gebruikt, waaronder tasers en pepperspray. Op basis van de meest recente gegevens wordt geschat dat bijna 15.000 rechtshandhavingsinstanties over de hele wereld politiepersoneel uitrust met een of meer van deze minder dan dodelijke verdedigingswapens. Maar wat zijn de effecten van de toepassing hiervan op het voorkomen van fysieke schade? Bijgesloten ´kennisparel´ geeft hierop een antwoord.

Bron

Sheppard, Keller G. & Brandon C. Welsh (April 2022). Can police use of less-than-lethal weapons reduce harm during violent police-citizen encounters? A systematic review and directions for future research. Aggression and Violent Behavior, 30 April, pp. 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178922000295

Samenvatting

Less-than-lethal weapons, such as conductive energy devices (CEDs) and chemical sprays, have proliferated across law enforcement agencies over the past 30 years. This study reports on the findings of the first systematic review of the effects of police use of less-than-lethal weapons on citizen and officer harm. Following Campbell Collaboration guidelines, we used rigorous criteria for inclusion of studies, comprehensive search strategies to identify eligible studies, and a detailed protocol for coding key study characteristics. A total of three experimental and quasi-experimental studies and an additional nine pre-post studies were identified and analyzed. Findings indicate that less-than-lethal weapons, in particular, CEDs, represent a promising technique in reducing citizen and officer harm, with effects being more consistent for officer safety. There is a need for higher quality evaluations of police use of less-than-lethal weapons to help inform policy and practice in reducing harm during violent police-citizen encounters. Future evaluations should draw on the innovative methods of prior studies. Future evaluations need to incorporate measures of race and ethnicity to examine if potential benefits of less-than-lethal weapons extend to all groups. Police agencies considering adopting, continuing, or expanding the use of these weapons should proceed cautiously, taking into consideration the best available research evidence and the need to maintain rigorous academy and in-service training.

Afsluitend

Geweld als gevolg van ontmoetingen en conflicten tussen politie en burger is een maatschappelijk probleem. Tal van controversiële incidenten met geweld en wijdverbreide sociale bewegingen hebben geleid tot oproepen aan de politie om de fysieke schade bij burgers te verminderen en tegelijkertijd een veilige werkomgeving voor politiepersoneel te garanderen. Minder-dan-dodelijke wapens zoals tasers en pepperspray zijn bedoeld om beide doelen te bereiken en worden wereldwijd gebruikt en toegepast. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft deels antwoord op de vraag of deze interventie de schade voor zowel burgers als agenten tijdens gewelddadige ontmoetingen tussen politie en burgers kan verminderen.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

397-PoliceViolentEncountersLessLethalWeaponsSystematicreview.May2022Downloaden