Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze laatste werkdag van de week. Het is vandaag namelijk vrijdag 20 mei 2022. Alvast allemaal een fijn weekeinde toegewenst en deze is om jullie alvast op te warmen voor de vrijdagavond: https://www.youtube.com/watch?v=j8d2ben6aoE  Mooi, nu naar de ‘’kennisparel’’ van vandaag. Het betreft een systematisch overzicht over wat bekend is aan ervaringen met de zogenaamde mix van  ‘’online leren en online opleidingen’’ en ‘’klassikaal leren’’ en de vertaling hiervan naar politieopleidingen. Vanwege de krapte op de markt om nieuw politiepersoneel te rekruteren wordt er tegelijkertijd ook gekeken naar nieuwe vormen van politieopleiding.

Er zijn internationaal grote veranderingen gaande in de politieopleiding. De verschuiving van de focus op traditionele ’training’ die de nadruk legt op oefeningen in militaire stijl, het uit het hoofd leren van politiebevoegdheden en -procedures en het leren van expertise van de werkvloer, naar het benadrukken van de behoefte aan ‘opleiding’ die de politie in staat stelt om de complexe uitdagingen van het hedendaagse politiewerk het hoofd te bieden. De focus op onderwijs impliceert het ontwikkelen van het kritisch denk- en probleemoplossend vermogen van agenten evenals het integreren van theorie met praktijk. Deze reeks aan veranderingen in politietraining en -onderwijs heeft een grotere afhankelijkheid van online trainingsmethoden tot gevolg. Dit omdat deze als effectiever en meer kostenefficiënt worden beschouwd. Ook snelheid speelt een rol.

Deze ontwikkelingen hebben onder meer de aanzet gegeven tot het toepassen van meer blended learning methoden om capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. Blended learning is een leermodel dat al langer bekend is en gebruikt wordt in het onderwijs. Het combineert online leren met klassikaal leren en vindt nu ook een weg naar de politieopleiding. Het begin van de lockdown-beperkingen na de pandemie in maart 2020 dwong de meeste politietrainingen om bijna van de ene op de andere dag online te gaan. De afgelopen jaren waren dus een bijna experimentele periode die voor grote veranderingen binnen de politieopleiding hebben gezorgd. Wat zijn de kansen en mogelijkheden die worden geboden door leren op afstand? Wat kunnen we leren van ervaringen met online leren?  En wat is er internationaal gaande om nieuwe virtuele methoden binnen het politieonderwijs te introduceren? Daar geeft bijgesloten ‘’kennisparel’’ antwoord op.

Bron

Belur, Jyoti, Helen Glasspoole-Bird, Clare Bentall & Julian Laufs (May 2022). What do we know about blended learning to inform police education? A rapid evidence assessment. Police Practice and Research: An International Journal, 16 May, pp. 1-22.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2022.2073230

Samenvatting

This paper presents the findings of a rapid review of evidence on what works in blended learning in adult education which was undertaken to support the evidence informed introduction of blended learning in police education nationally across all police forces in England and Wales. Following a systematic search, screening, and quality assessment process, 42 studies, including 10 systematic reviews, were included in the final synthesis. Findings suggest that blended learning is at least as good as, if not more effective than, only face-to-face, or only online learning methods. The research evidence highlights the importance of bespoke design to suit learner needs and the type of content to be delivered, as well as the importance of providing appropriate support to both instructors and learners to engage with blended methods. Based on the findings, a toolkit is provided to guide police educators in designing and delivering curricula using blended methods.

Afsluitend

Nou dit lijkt mij toch voor de Nederlandse politieopleiding een mooie ‘’kennisparel’’ om kennis van te nemen. Het zogenaamde blended learning biedt de mogelijkheid voor verbeterd leren en een betere ervaring voor studenten. Als voorwaarde geldt dan dat het wordt aangepast aan de individuele behoeften van de studenten en het doel van het leren. Er is behoefte aan onderwijseenheden binnen de politieopleiding om de principes van een goed blended learning cursusontwerp te begrijpen. Dit vereist dat ze de behoeften van hun studenten vooraf begrijpen; hun niveau van zelfredzaamheid meten voordat ze met het trainingsprogramma beginnen; in een vroeg stadium de verwachtingen over de modaliteiten van het leerprogramma vast te stellen; studenten uitrusten met adequate tools en vaardigheden om in een blended leeromgeving te werken; aandacht besteden aan de opzet van de cursus en de beoordeling van uitkomsten; en ten slotte voldoende mogelijkheden bieden voor interactie met leeftijdsgenoten en passende feedback van instructeurs gedurende het leerproces. Allemaal lessen die uit bijgesloten ‘’kennisparel’’ zijn te destilleren, ook voor de Nederlandse politieopleiding.

399-BlendedLearningPoliceEducationSystematicReview.May2022Downloaden