Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

‘Wat waar is, is voor beleidsmakers totaal onbelangrijk’ (Hans Willemse, mijn te vroeg gestorven oud-collega en persoonlijke vriend). Goede morgen allemaal op deze dinsdag 16 augustus 2022. De ´kennisparel´ van vandaag gaat over het zogenaamde online dating en seksueel geweld. Dat online leggen van contacten via een personal computer, een smartphone of tablet e.d. met als doel iemand te ontmoeten voor een afspraak is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het betreft een groeimarkt bij uitstek. Naast de vele voordelen die deze sites bieden zitten er ook een aantal mogelijke nadelen aan vast. Gebruikers met kwade bedoelingen kunnen moeilijk op voorhand worden herkend, dat verschillende risico’s met zich mee brengt. Eén van die negatieve verschijnselen is het slachtoffer worden van seksueel geweld. Online daten verwijst naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologie met internettoegang om potentiële partners te ontmoeten voor allerlei intieme afspraken, waaronder daten, seks, langdurige relaties en meer. Online dating kan worden gezien als de nieuwste vorm van commerciële matchmaking en relationele bemiddeling op basis van de huidige technologie en vervangt benaderingen zoals gedrukte persoonlijke advertenties en videodating

Bijgesloten ´kennisparel´ gaat in op de huidige kennis op dit terrein en beschrijft onder meer de prevalentie van digitale seksuele intimidatie en misbruik, individuele verschillen in slachtofferschap en daderschap, mechanismen waarmee online datingtechnologieën seksueel geweld faciliteren of belemmeren en reacties van de industrie, beleidsmakers en het grote publiek. Er wordt ook ingegaan op de psychologische en sociale gevolgen van online seksueel datinggeweld.

Bron

Filice, Eric, Kavishka D. Abeywickrama, Diana C.Parry & Corey W. Johnson (August 2022). Sexual violence and abuse in online dating: A scoping review. Aggression and Violent Behavior, 11 August, pp. 1-61. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178922000623

Samenvatting

Online dating websites and apps offer an array of conveniences that have captivated those looking to form new relationships. However, as these platforms have grown in popularity, companies have had to grapple with their potential to act as catalysts for sexual violence and abuse both on and offline. In light of increasing anecdotal, popular media, and law enforcement reports, there is growing academic interest in online dating as a specific avenue of technology-facilitated sexual violence, with its own potential contextual drivers and safeguards. Using a scoping review methodology, the authors map this emerging literature’s contours, characterize its theoretical, methodological, and empirical contents, and identify lacunae and opportunities for future research.

Areas addressed in the current literature include the prevalence of digital sexual harassment and abuse, individual differences in victimization and perpetration, mechanisms by which online dating technologies facilitate or impede sexual violence, and responses from industry, policymakers, and the general public. Among other gaps, there is need for additional longitudinal and experimental research, qualitative analyses of online dating technologies’ digital architectures, and investigation into the psychological and social sequelae of online dating violence.

Afsluitend

Bij mijn weten is de bijgesloten ´kennisparel´ de eerste bekende poging om de bestaande literatuur over seksueel geweld bij online dating systematisch in kaart te brengen. Hoewel er nog maar een decennium geleden bijna geen onderzoek naar het fenomeen bestond is er sindsdien sprake van een accumulatie van kennis op dit terrein. De empirische literatuur is relatief gelijk verdeeld tussen kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen en er wordt een veelvoud aan gegevensverzamelings- en analyseprocedures gebruikt, variërend van experimenten tot discoursanalyses. Uit de uiteenlopende onderwerpen die in bijgesloten ´kennisparel´ aan bod komen kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken. Ten eerste is het duidelijk dat seksueel geweld bij online dating vele vormen aanneemt, maar in tegenstelling tot andere vormen van digitale sociale contacten beperkt het zich niet tot online interactie. Websites en mobiele apps kunnen zelf gelegenheden faciliteren voor misbruik zoals in de vorm van beelddistributie zonder wederzijds goedvinden. Gebruikers van online dating zijn bezorgd over het potentieel voor slachtofferschap van seksueel geweld, een angst die terecht is zoals wordt bevestigd door de beschikbare omvangschattingen.

Ondanks beperkingen blijft onderzoek naar de aard, prevalentie en impact van seksueel geweld en misbruik bij online dating zich in een indrukwekkend tempo uitbreiden. Dat biedt in ieder geval het vooruitzicht van effectieve en op feiten gebaseerde interventies die kunnen helpen om misbruik in de digitale sfeer uit te bannen en daarmee deze vorm van slachtofferschap te voorkomen.

443-OnlineDatingSexualViolenceAbuseSystematicReview.August2022Downloaden