Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

´ Is hier over nagedacht of betreft het beleid?´ Goede morgen allemaal op deze maandag 22 augustus 2022. Ik hoop dat jullie een goed weekeinde hebben gehad en weer met volle moed achter jullie bureau kruipen. Maak er wat van deze week. De ´kennisparel´ van vandaag gaat over het maken van beleid. Die beleidsformulering is een cruciale fase van de beleidscyclus waarin maatschappelijke problemen en toekomstige uitdagingen worden aangepakt en omgezet in overheidsbeleid. Deze fase is complex en is één van de minst analytisch ontwikkelde fasen van het beleidsvormingsproces. In deze ´kennisparel´ stellen de auteurs een aanpassing voor van het EMMIE-raamwerk (een conceptueel model om de kwaliteit van de evidentie over initiatieven voor rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding te beoordelen en te helpen implementeren) om daarmee meer systematisch op evidentie gefundeerd beleid te formuleren.

In het beleid in het VK wordt dit model als een praktisch middel gebruikt binnen de rechtshandhaving om op een empirisch onderbouwde en systematische manier beleid te formuleren aan te laten landen in de praktijk. De auteurs stellen dat de vijf componenten van EMMIE (Effect, Mechanismen, Moderators, Implementatie en Economie) nuttige dimensies bieden die beleidsmakers kunnen toepassen om succesvol beleid op een systematische wijze te formuleren. De auteurs stellen dat de toepassing van het aangepaste EMMIE-concept de beleidsformulering kan verbeteren en op zijn beurt de kans op effectieve beleidsimplementatie en -evaluatie kan vergroten. En dat laatste is ook broodnodig binnen de Nederlandse context, ook binnen het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het is daar namelijk slecht gesteld met de mate waarin kennis en evidentie wordt gebruikt in de beleidsvoorbereiding.

Ik stuurde daar eerder deze ´kennisparel´ over: https://prohic.nl/2022/05/16/395-16-mei-2022-naar-meer-evidence-based-beleid-binnen-jenv/ Kort samengevat blijkt dat evidence-based werken nog geen gemeengoed is binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Vrijwel niemand van de onderzochte (beleids)medewerkers werkt alleen op basis van resultaten uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Blijkbaar wordt dat ´evidence-based´ werken met de mond beleden maar in de praktijk komt er niets van terecht. De onderzoekers concluderen: regelmatig staat de politieke dynamiek het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de weg. Politieke waardeoordelen staan in sommige gevallen haaks op wetenschappelijke inzichten, waarbij vaak voorkeur wordt gegeven aan het eerste. Politieke dynamiek verhindert dus het gebruik van kennis in de beleidsvoorbereidingTja dan is er niet zozeer sprake van beleidsafdelingen binnen het ministerie van J&V maar meer van een politiek secretariaat, de dood in de pot wat mij betreft. Hopelijk kunnen de beleidsambtenaren binnen het ministerie van J &V wat leren van bijgesloten ´kennisparel´, bijvoorbeeld om wel op een adequate manier van bestaande kennis gebruik te maken bij beleidsadvisering en beleidsformulering.

Bron

Crozi, Gonzalo, Gloria Laycock & Spencer Chainey (May 2022). A realistic approach to policy formulation: the adapted EMMIE framework. Policy Studies, 21 May, pp. 1-21. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442872.2022.2077925

Samenvatting

Policy formulation is a crucial stage of the policy cycle, where social problems and demands are addressed, and transformed into government policies. This stage is complex and is one of the least analytically developed stages of the policy making process. In this article, we propose an adaptation of the EMMIE framework (created to review and rate the quality of evidence on crime reduction initiatives) as a practical means of encouraging an evidence based, systematic way of formulating policies. We argue that the five components of EMMIE (i.e. Effect, Mechanisms, Moderators, Implementation and Economics) provide useful dimensions that policy makers can apply to understand, plan and formulate successful policies. We suggest the application of the adapted EMMIE framework can improve policy formulation and in turn increase the likelihood of effective policy implementation and evaluation.

Afsluitend

Het doel van een realistische benadering van beleidsformulering is het analyseren van complexe sociale interventies en het identificeren van belangrijke componenten die verklaren waarom, voor wie en onder welke omstandigheden beleid werkt. Het in de ´kennisparel´ besproken EMMIE-concept is een praktisch hulpmiddel dat helpt bij het vergemakkelijken van die taak. De oorsprong van het EMMIE-concept komt voort uit het bepalen van de evidentie via systematische reviews van programma’s voor de rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding.

De auteurs stellen dat beleidsmakers hun kansen op succesvolle beleidsontwikkeling kunnen vergroten door rekening te houden met de EMMIE-componenten bij het ontwerpen van nieuw beleid. Door het EMMIE-concept toe te passen in de fase van beleidsformulering is de kans groter dat praktijkmensen minder risico´s lopen van het mislukken van de beleidsuitvoering en de kans vergroten dat ze het beleid effectief kunnen uitvoeren. Het EMMIE-concept voor beleidsformulering biedt een schematische vereenvoudiging van de nogal complexe wereld van de ontwikkeling van overheidsbeleid, maar dit is ook een voordeel. Elk onderdeel van het EMMIE-kader maakt het mogelijk om de belangrijkste elementen van de ontwikkeling van beleid te identificeren en het beleid waar nodig aan te passen. Hopelijk worden beleidsmakers aangemoedigd om op deze systematische en op feiten gebaseerde manier van denken te acteren bij de ontwikkeling van beleid, ook binnen het ministerie van J&V.

447-PolicyFormulationEMMIEFramework.June2022Downloaden