Probleemgericht werken aan High Impact Crime
Gebruik van beschikbare kennis

Creëer een kennisfunctie binnen het ministerie van JenV, in de vorm van kennisafdelingen, die zich expliciet richt op het ondersteunen van medewerkers.

Secondant: Gebruik wetenschap ook in turbulente tijden (ccv-secondant.nl)

Voor meer informatie zie ook Kennisparel 395, naar een meer evidence-based beleid binnen JenV.

prohic_linksonder