Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[184] 17 maart 2021: The internationalisation of CCTV surveillance: Effects on crime and implications for emerging technologies

Inleiding en context

Woensdagochtend 17 maart 2021, de week is weer bijna doormidden. En het is vandaag verkiezingsdag, het ultieme feest van de democratie. Maak dus gebruik van dit democratisch grondrecht. Deze man wil in ieder geval graag worden gekozen: https://www.youtube.com/watch?v=LiQW1TlDZMU Vanochtend een hele mooie ´kennisparel´ over de preventieve effecten van cameratoezicht. Een klein jaar geleden verstuurde ik al een systematische review over het onderwerp:   https://prohic.nl/2020/04/01/1-april-2020-onderzoeksynthese-naar-effectiviteit-van-cameratoezicht/ Het aantal evaluatiestudies dat sinds die publicatie verscheen is omvangrijk te noemen. Vandaar dat ik deze zeer recent verschenen overzichtsstudie bijsluit. Het gebruik van cameratoezicht als een criminaliteitspreventieve maatregel wordt steeds vaker toegepast. Ook de technologische ontwikkeling van het cameratoezicht gaat snel. Bijgesloten review geeft daar een systematisch overzicht van.

Bron

Thomas, Amanda L., Eric L. Piza, Brandon C. Welsh & David P. Farrington (March 2021). The internationalisation of CCTV surveillance: Effects on crime and implications for emerging technologies. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 11 March, pp. 1-23. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2021.1879885

Samenvatting

In the last two decades, closed-circuit television (CCTV) surveillance cameras have come to occupy a central role in contemporary crime prevention across the world. Widely viewed as the “internationalization” of CCTV surveillance, there has been a corresponding growth in the evidence base about its effect on crime. The cumulative evidence demonstrates that CCTV surveillance is associated with significant yet modest reductions in crime and the effects vary across a range of contextual factors, including country of origin. This paper reports on the global expansion of CCTV schemes and examines – using systematic review methods with meta-analytic techniques – effects of CCTV schemes on crime in different countries. It draws upon a recently updated database of CCTV evaluations (N = 162) covering nearly five decades of research and spanning the globe, which now includes many industrialised countries. Implications for policy and research are discussed, with a special emphasis on emerging surveillance technologies.

The findings of this systematic review provide policymakers with the beginning of an evidence base that can be used to develop and deploy CCTV schemes as a way to prevent crime. As CCTV continues to expand internationally and becomes more integrated with other technologies, it is imperative that the research community continues to contribute evaluations of the highest quality. Also, understanding CCTV as a global phenomenon allows researchers to discern which geographic setting and mechanisms of CCTV schemes are associated with crime reduction.

Afsluitend

In de Tweede Wereldoorlog uitgevonden als een middel voor het Duitse leger om wapens te testen en te controleren, heeft CCTV sindsdien een lange weg afgelegd. In het VK en Nederland zijn meer bewakingscamera’s aanwezig dan in enig ander land (China is hier de uitzondering). Camera’s worden gebruikt voor persoonlijke, openbare en particuliere beveiliging en worden steeds meer ingezet in stadcentra en in woonwijken. Naarmate de technologie vordert, nemen ook de mogelijkheden van CCTV toe. Historisch gezien konden CCTV-camera’s alleen bewijs leveren nadat een misdrijf was gepleegd. Naarmate de technologie achter bewaking zich echter heeft ontwikkeld, kunnen camera’s nu criminaliteit voorkomen voordat deze plaatsvindt. Dankzij technologische vooruitgang en recente innovatie is CCTV veel meer toepasbaar dan het ooit was. CCTV is daarmee één van de vele succesvolle criminaliteitspreventieve maatregelen om de omvang en ernst van verschillende criminaliteitsfenomenen te voorkomen of te reduceren.

prohic_linksonder