Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

“Everyone is entitled to his own opinion but not his own facts.” (Daniel Patrick Moynihan). Goede morgen op deze vrijdag 26 augustus 2022. Voor velen is het alweer de laatste werkdag van de week. We beginnen met een muziekje dat aansluit bij de ´kennisparel´ van vandaag: https://www.youtube.com/watch?v=bFHEuKkTa5k Toch nog even snel een laatste ´kennispareltje´ van deze week in jullie mailbox. Die gaat over het verband tussen de wereldwijde illegale handel van wapens en de dynamiek met criminele markten en de daar opererende georganiseerde misdaad. Vuurwapens spelen daar een centrale rol als aanjagers van geweldsmisdrijven en als aanjagers van de macht en soms monopolie posities van criminele organisaties. Er is sprake van complexe verbanden tussen illegale wapenhandel en verschillende vormen van georganiseerde misdaad.

Om de verbanden tussen de handel in vuurwapens en andere vormen van georganiseerde misdaad te onderzoeken moet ten eerste worden geanalyseerd hoe wapens op illegale markten terechtkomen; hoe ze andere criminele markten laten floreren; welke acties worden ondernomen door regeringen om hun stroom binnen en over grenzen te beheersen; en de rol die vuurwapens spelen bij het escaleren van misdaad en geweld in gemeenschappen over de hele wereld. Om dit aan te pakken, moet het toezicht op en het tegengaan van de handel in illegale vuurwapens een topprioriteit zijn voor regeringen. Illegale vuurwapens liggen ten grondslag aan een groot deel van de georganiseerde misdaad zoals we die nu kennen. Eerder verstuurde ik deze kennisparels over illegale wapens:  https://prohic.nl/2021/06/03/221-3-juni-2021-firearms-and-violence-in-europe-a-systematic-review/ en https://prohic.nl/2022/02/15/342-15-februari-2022-understanding-eu-policy-on-firearms-trafficking/ Gewelddadige misdaad in Latijns-Amerika en Afrika en drugshandel in Europa zijn sterk in verband gebracht met de aanwezigheid van illegale wapenmarkten. Kortom, bij de aanpak van georganiseerde misdaad is het pure noodzaak om alle zeilen bij te zetten om de illegale vuurwapenhandel een halt toe te roepen. En daar ontbreekt het nogal aan binnen de Nederlandse setting en aanpak van georganiseerde misdaad.

Bron

Vázquez del Mercado, Guillermo (August 2022). Arms trafficking and organized crime: Global trade, local impacts. Geneva: Global Initiative against Transnational Organized Crime, 26 pp. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/08/GI-TOC-policy-brief_Arms-trafficking-web-1.pdf

Samenvatting

Exploring the links between firearms trafficking and other forms of organized crime requires analysis of how guns enter illicit markets; how they enable other criminal markets to flourish; what actions are taken by governments to control their flow within and across borders; and the role firearms play in exacerbating crime and violence in communities across the world. If this is to be tackled, monitoring and deterring the trade in illegal firearms should be a top priority for governments. Illicit firearms underpin much of organized crime as we know it today. Research in a number of regions has found that whether illegally produced, recycled from past conflicts, diverted from government stocks or smuggled from areas where the supply is legal and readily available, firearms and ammunition trafficking strengthen and expand illicit markets across the world.

According to the Small Arms Survey, globally there were approximately 857 million firearms in the hands of civilians in 2017. Of this total, only 12 per cent were reported as registered. In Latin America, one of the most violent regions in the world, the increased availability of firearms – particularly of assault weapons that began to flow south after the US federal assault weapons ban expired in 2004 – has been linked to an increase in homicides. Conflict zones attract stocks of weapons, and firearms from previous civil wars and armed conflicts continue to circulate in these areas due to their long life cycles. Many of these find their way into the hands of criminals who use them to inflict violence both domestically and abroad. Firearms enable criminal groups to fight for dominance, deter state actors and threaten communities into submission, to request extortion payments, carry out robberies and hijackings, engage in poaching activities and partake in a myriad of other crimes.

The GI-TOC’s Global Organized Crime Index 2021 ranks arms trafficking as the third most prevalent criminal market globally, and is particularly rife in Africa, the Americas and Asia. By enabling organized crime and criminal markets more generally, the illegal arms trade represents a serious threat to community resilience and democracy. According to the Index, arms trafficking is linked to human trafficking and smuggling, as well as to the illicit trade of non-renewable resources. Violent crime in Latin America and Africa, and drug trafficking in Europe have also been heavily linked to the presence of illicit arms markets. Based on GI-TOC research on arms trafficking patterns in a number of regions, this policy brief provides an overview of the sources and flows feeding the global illicit firearms trade and the impact this has on the dynamics of organized crime. The brief also examines the shortcomings of current international regulatory frameworks and offers recommendations for states, as well as regional and international organizations, seeking to counter this illicit market.

Afsluitend

In Nederland werd in 2020 bij ruim 25 procent van de moorden een vuurwapen gebruikt. Het is zaak om het vuurwapenbezit terug te dringen. Waarom? Zo blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijkende studie naar vuurwapen gerelateerde doodsoorzaken, waaraan 36 landen hebben deelgenomen, dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin vuurwapens bij dodelijk geweld worden gebruikt. In Noord-Amerika wordt vijf tot zesmaal vaker een vuurwapen gebruikt dan in Europa, en zelfs 95 keer vaker dan in Azië. Gemiddeld werd bij veertig procent van de gepleegde moorden een vuurwapen gebruikt. In de VS gebeurde dit in 71% van de moorden en in 61% van de zelfmoorden.

Wereldwijde vergelijkingen van wapenbezit en wapengeweld maken duidelijk dat het liberale wapenbeleid in landen als de Verenigde Staten een veel grotere beschikbaarheid van vuurwapens tot gevolg heeft en dat die beschikbaarheid sterk is gecorreleerd aan schietincidenten met dodelijke slachtoffers. Het is dan ook uit oogpunt van publieke veiligheid van belang om het bezit van zowel illegale als legale wapens onder de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk in te perken. En dat is precies het beleid dat in Nederland wordt voorgestaan. De ontwikkeling van die situatie over de afgelopen jaren in Nederland is voor de liefhebbers te lezen in Kennisinventarisatie extreem geweld en criminele vuurwapenhandel: https://www.researchgate.net/publication/334697558_Kennisinventarisatie_extreem_geweld_en_criminele_vuurwapenhandel

451-ArmsTraffickingOrganizedCrimeGlobalTradeLocalImpacts.August2022Downloaden